Obertura codificada i retardada amb control d'intents d'una caixa forta
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Jordi Esquís   jesquis@eresmas.com    IES Cendrassos (Figueres)
Josep Roura   jroura15@pie.xtec.es    IES Salvador Espriu (Salt)
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats
 
Temps aprox.: 6 hores


Objectiu del projecte

 • Aprendre a programar lí equip didàctic del ďZelioĒ,  fent ús de comptadors i temporitzadors


Requeriments (especificacions tècniques)

 • Es tracta de lí obertura de la porta dí una caixa forta a través dí un codi secret i seqüencial de quatre xifres. Aquestes quatre xifres       sí han dí escollir dí un teclat de sis tecles i seguint un únic ordre. (I1, I2. I3 i I4)
 • Es disposa dí un temps  de 10 s  per introduir cada codi. Com a màxim es podran realitzar tres intents per encertar el codi. 
 • Un cop esgotats els tres intents sí activa lí alarma, que només pot ser desactivada per lí empresa de seguretat i mitjançant una clau especial.
 • La velocitat dí intermitència de la sortida Q2 ens indicarà en quin dels intents ens trobem.
 • Tant el senyal díobertura com el tancament de la porta es temporalitzarà.
 • El tancament temporalitzat de la porta es realitzarà a través de la Ib.
 • Si en el tercer intent no s'encerta el codi sí activarà lí alarma i es bloquejarà la porta. 
 • La desactivació de lí alarma es realitzarà a través de la Ic


Material i equipament

 • PLC Zelio SR1- B121BD. Accionament simple de sortides i relés auxiliars.
 • PLC Zelio SR1- B121BD. Temporitzadors.
 • PLC Zelio SR1- B121BD. Comptadors


Descripció del projecte i funcionament

 • Cada tecla que es prem incrementa el comptador CC1 i si és la tecla correcta, ens provoca un canvi d'estat mitjançant les variables internes M1, M2, M3 i M4. La variable M4, ens dona un senyal que activa la temporització de la obertura.
 • Es disposa de tres intents de seqüència comptats per CC2 i temporalitzats individualment per TT1 (10s).
 • En cas que el temporitzador CC2 arribi a contar fins a 3 i M4 (obertura) no s'hagi activat, es dispara l'alarma (Q4).
 • L'alarma només es pot desactivar am una clau especial, que activa Ic (pols).
 • Una vegada s'ha obert la porta (M4 i Q1) es donarà l'ordre temporalitzada per tancar-la amb Ib (pols).
 • En tot moment es coneix de quin intent estem fent us per la velocitat d'intermitència de Q2, a més velocitat, menys intents ens queden.
 
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Programa amb símbols elèctrics


Possibles millores

 • Seria interessant la incorporació d'alguna sonda de presència per a no tancar la caixa amb ningú dins.


Valoració / conclusions

 • És una activitat interessant per a conèixer el funcionament de la lògica de programació dels comptadors i temporitzadors de que disposa l'equip didàctic del ďZELIOĒ.

 per tornar a :
Índex de treballs