Control domòtic d'un local públic amb terrassa
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Eduard de la Arada   eaj@eresmas.com   IES La Garrotxa (Olot)
Toni Hernández    tonihdez56@hotmail.com    IES Serrallarga  (Blanes)
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats  Automatització de processos
 
Temps aprox.: 10 hores


Objectiu del projecte

 • Automatitzar algunes accions que es poden donar dins un local públic.
 • Les accions que es volen automatitzar són:
  • Activació i desactivació de l'alarma
  • Obertura i tancament de la porta d'accés
  • Control de l'aforament 
  • Control de desplegament i recollida d'un tendal per la terrassa


Requeriments (especificacions tècniques)

 • Requisits del sistema d'alarma
  • Es demana instal·lar un sistema d'alarma la connexió de la qual es faci mitjançant un rellotge després de mitja hora d'haver tancat el local comercial. 
  • La desconnexió es realitzarà mitja hora abans de l'inici de l'horari comercial.
  • Aquesta alarma s'activarà trenta segons després de rebre el senyal de presència d'un sensor de presència, sempre i quan estigui connectada. 
  • El sistema d'alarma es podrà desconnectar i connectar tot introduint una seqüència determinada mitjançant polsadors per si és necessari entrar al local fora d'horari comercial o per si es dispara l'alarma per error. 
 • Requisits de l'obertura i tancament de la porta d'accés al local
  • Es demana una porta automàtica provista de dos sensors, un interior i un altre exterior, que donaran l'ordre d'obertura quan detectin presència i sigui horari comercial. 
  • El sistema mecànic d'obertura i tancament es resoldrà amb un sistema pneumàtic.
 • Requisits del control de l'aforament
  • Cal en tot moment poder conèixer la quantitat de persones que es troben al local. Si el nombre de persones arriba al límit d'aforament del local s'activarà un indicador.
 • Requisits de control del tendal de la terrassa
  • La terrassa té instal·lat un tendal que s'haurà de desplegar quan al local se superi un llindar d'intensitat lluminosa i el vent no sigui massa fort.
  • Les condicions per a recollir el tendal són el vent excessiu o la poca llum interior.


Material i equipament

 • L'entrenador autòmat programable BTT01 i les sondes BTT02.
 • Equip d'electropneumàtica.
 • Ordinador equipat amb el Zelio-soft 1.4 o superior.


Descripció del projecte i funcionament

 • El sistema d'alarma
  • El sistema d'alarma es connectarà i desconnectarà segons un rellotge.
  • Aquest sistema automàtic de connexió i desconnexió es pot inhibir i desinhibir tot introduint una seqüència a través del polsadors de la unitat zelio.
  • L'alarma és activada per un sensor de presència connectat a una entrada digital de l'entrenador autòmat. 
 • Sistema d'obertura i tancament de la porta d'accés al local
  • La porta automàtica està dotada de dos sensors, un interior i un altre exterior. 
  • Si almenys un dels dos dóna senyal la porta s'obre i es manté oberta un cert temps de seguretat. Aquest temps es compta a partir de l'últim senyal per tal d'evitar accidents i tancaments i obertures innecessàries. 
  • El sistema mecànic d'obertura i tancament es resoldrà amb un sistema pneumàtic format per un cilindre de simple efecte i una vàlvula 3/2 d'accionament elèctric i retorn per molla.
 • Sistema de control d'aforament
  • La quantitat de persones que es troben al local la controlem tot aprofitant els dos sensors de la porta d'accés. Com a requisit per al bon funcionament del sistema establim que no pugui passar més d'una persona alhora per la porta. 
  • El principi de funcionament és simple: quan el sensor exterior s'activa abans que l'interior, el comptador incrementa una unitat i quan el sensor interior s'activa abans que l'exterior, el comptador decreix en una unitat.
  • Finalment, en cas que el comptador arribi a una quantitat fixada (límit dí aforament) s'il·luminarà un indicador.
 • Funcionament de control del tendal de la terrassa
  • La terrassa té instal·lat un tendal que s'haurà de desplegar quan al local superi un llindar d'intensitat lluminosa i el vent no sigui massa fort.
  • Les condicions per a recollir el tendal són el vent excessiu o la poca llum interior.
  • Simulem el senyal del luxòmetre i de l'anemòmetre amb els potenciòmetres de l'entrenador autòmat.
  • El tendal es desplegarà i plegarà a través d'un cilindre de simple efecte accionat per una vàlvula 3/2 amb polsador elèctric i retorn per molla..
 
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

 

Programa amb símbols elèctrics

Possibles millores

 • Una de les millores d'aquest projecte podria consistir en automatitzar més accions del  local: control de l'encesa dels llums, de l'obertura de les finestres segons la temperatura i la qualitat de l'aire, control del sistema de calefacció i aire condicionat, control de l'alarma contra incendis... 
 • S'ha de tenir en compte que el Zelio només disposa de quatre sortides i per a realitzar les accions anteriors necessitaríem un autòmat amb més sortides.


Valoració / conclusions

 • En el present projecte hem procurat utilitzar el major nombre de prestacions que pot oferir l'autòmat per tal d'aprendre el seu funcionament. 
 • Per tal de motivar l'alumnat i fer que aquests s'adonin de la utilitat dels autòmats s'ha ideat un projecte amb una clara aplicació pràctica i quotidiana. 
 • Per falta de temps només hem pogut acabar les parts A i B ja que ens hem embarcat en un projecte molt dens. 

 per tornar a :
Índex de treballs