Control automatitzat de la senyalització d'un pont llevadís
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Joaquim Farrés   jfarres@pie.xtec.es   IES Pla de l'Estany (Banyoles)
Xavier Giró  xgiro@pie.xtec.es     IES Pla de l'Estany (Banyoles)
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats  Automatismes
 
Temps aprox.: 30 hores


Objectiu del projecte

 • Controlar automàticament la senyalització d'un pont llevadís mitjançant uns sensors fotoelèctrics.


Requeriments (especificacions tècniques)

 • Quan un dels dos sensors detecta una baixada de llum (presència d'un vaixell), acciona un motor que inicia l'elevació dels batents del pont. 
 • El semàfor no es posarà verd fins que el pont hagi arribat a dalt (temporitzador). En cas que hi hagués dos vaixells amb direcció oposada, el primer vaixell que arribi tindrà preferència i el semàfor estarà en verd mentre l'altra costat estarà en vermell fins que el   sensor 1 no detecti el vaixell 1. 
 • També hi haurà un temporitzador per assegurar-nos que el  vaixell 1 ja ha passat.


Material i equipament

 • Part mecànica: 
  • perfils metàl·lics, taulell d'aglomerat, barretes roscades, politges, corda, cargols, femelles, ...
 • Part elèctrica: 
  • Autòmat programable BTT01, detector de proximitat foto elèctric, motor amb reductor, semàfor,...


Descripció del projecte i funcionament

 • Entrades/sortides
  • I1 Int. General
  • I2 Detector vaixell dreta
  • I3 Detector vaixell esquerra
  • Q1 Pont en funcionament
  • Q2 Pont posició vianants
  • Q3 Semàfor dreta
  • Q4 Semàfor esquerra
 • Quan el sensor detecta la presència del vaixell, els batents del pont s'aixequen automàticament. 
 • Els sensors també regularan dos semàfors situats un a cada costat del pont llevadís. 
 • Si es detecta un vaixell per la dreta el semàfor es posarà verd per aquest costat, i obligarà al semàfor de l'altra costat a quedar-se vermell. 
 • Hi haurà uns temporitzadors tant en la baixada del pont llevadís com en el semàfor, per donar temps suficient a passar al vaixell.
 
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Programa amb símbols elèctricsPossibles millores

 • Avís acústic en l'elevació del pont, situat a la zona de vianants.
 • Comptador que controli el número de vaixells que es troben en el port.
 • Regular la parada dels batents del pont mitjançant finals de cursa.


Valoració / conclusions

 • Un dels problemes que hem trobat a l'autòmat programable BTT01 és que té un nombre molt reduït de sortides.
 • Ens obre les portes a un ampli ventall  de control de processos, a nivell d'ESO o de Batxillerat, per a treballs de recerca o per crèdits variables d'ampliació

 per tornar a :
Índex de treballs