Control del volum d'ocupació d'un aparcament
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Esteve Nicolau   enicolau@pie.xtec.es  IES Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols)
 
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats
 
Temps aprox.: 6 hores


Objectiu del projecte

 • L'objectiu principal és el de dissenyar un dispositiu relativament senzill que ens permeti comprovar la diferencia entre un sistema de control cablejat tradicional amb un sistema controlat per un PLC.
 • El funcionament del dispositiu es molt intuïtiu i molt senzill, la forma de presentar el problema i la seva solució està de feta, de manera  conscient, per tal de poder ser muntat de les dues maneres sense massa complicacions.


Requeriments ( Especificacions tècniques ).

 • El següent projecte ens permet controlar en tot moment el nivell d'ocupació d'un aparcament públic.
 • En el cas que estigui buit o amb places lliures, el semàfor verd romandrà encès i la porta d'accés de vehicles oberta.
 • En el cas que l'aparcament estigui ple, s'encendrà el semàfor vermell i al cap d'uns instants la porta d'accés de vehicles es tancarà.
 • Quan alguns dels vehicles deixin lliure una o més places d'aparcament, es tornarà a encendre el semàfor verd i al cap d'uns instants es tornarà a obrir la porta.

Material i equipament

 • Per una banda caldrà 8 unitats de sensors de presencia, un per cada plaça d'aparcament.
 • Un PLC zelio model. SR1-B121BD.
 • Els diferents contactors per a el control de potència. (Motor)
 • Algun tipus de visualitzador vermell i verd per tal d'indicar si hi ha places d'aparcament lliure o no.
 • Maqueta d'aparcament


Descripció del projecte i funcionament

 • I1 : Aparcament 1   Interruptor NO

 •  
 • I2 : Aparcament 2   Interruptor NO

 •  
 • I3 : Aparcament 3   Interruptor NO
 • I4 : Aparcament 4   Interruptor NO
 • I5 : Aparcament 5   Interruptor NO
 • I6 : Aparcament 6   Interruptor NO
 • IB : Aparcament 7   Interruptor NO
 • IC : Aparcament 8   Interruptor NO

 •  
 • Z1: Ordre d'aturada emergència Polsador NO

 •  
 • Q1: Indicació de plena ocupació ( Llum vermell )

 •  
 • Q2: Temps motor en marxa  ( Porta tancant-se )

 •  
 • Q3: Indicació de places lliures ( Llum verd )

 •  
 • Q4: Temps motor en marxa  ( Porta obrint-se )

 •  
 • Mentre no estigui l'aparcament totalment ocupat Q1= I1·I2·I3·I4·I5·I6·IB·IC  no es tancarà la porta Q2 (amb temporització del temps de tancament). 
  • Q2 = I1·I2·I3·I4·I5·I6·IB·IC·TT1 durant (TT2) segons.
 • Si  queda algun aparcament lliure la porta romandrà oberta Q4 no activat, i Q3 indicarà aparcament lliure ( Verd ) . 
  • Q3 = I1+I2+I3+I4+I5+I6+IB+IC.
 • En el cas que l'aparcament lliurés algun aparcament quan estigués ple ( Porta tancada) , llavors s'activaria Q4 obertura porta. 
  • Q4 =(I1+I2+I3+I4+I5+I6+IB+IC)·TT3  durant (TT4)  segons.
 • Z1 és un ordre d'aturada.
 
 


Esquemes / dibuixos / fotos 


Programa amb símbols elèctrics

 
 


Possibles millores

 • La finalitat del projecte no era tant el de fer un sistema molt complex, si no  la d'observar la facilitat i flexibilitat d'utilització i programació d'un PLC.
 • Una de les millores més evidents podria ser, que el sistema per detectar el volum d'ocupació de l'aparcament fos mitjançant un comptador, que compares el número de places realment ocupades amb la capacitat total de l'aparcament.
 • Si es detecta que un vehicle surt, s'activaria el mode down ( descomptador ) i al passar el vehicle per la porta o barrera, decreixerà el comptador.
 • Si es detecta que un vehicle entra, s'activaria el mode up ( comptador ) i al passar el vehicle per la porta o barrera, s'incrementarà el comptador.
 • El principal inconvenient d'aquest sistema es que en el cas d'haver-hi places lliures no ens indica quines són, cosa que queda solucionada amb el projecte proposat.
 • El sistema es podria sofisticar amb finals de carrera, detecció d'obstacles que interrompen el correcte funcionament de la porta o barrera etc.


Valoració / conclusions

 • Respecte al projecte he buscat més la simplicitat i funcionalitat ( i poder acabar-ho ), que fer una cosa molt ambiciosa i ...
 • Pel que fa al curset, ha estan molt interessant però massa intens. És el típic curs que cal “pair”  bé cada dia .( seria millor fer-lo extensiu , una sessió per setmana )

 per tornar a :
Índex de treballs