Túnel de rentat de cotxes
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Lluïsa Ros   lros@navegalia.com   IES de Cassà de la Selva (Cassà de la Selva)
 Juliette Villanueva  jvillanueva@uoc.edu  IES de Vidreres (Vidreres)
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats
 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte

 • Realitzar l'automatització d'un túnel de rentat de cotxes a partir de l'autòmat programable BTT01 (Zelio logic SR1-B121BD).


Requeriments
 • Inicialment, s'ha plantejat els requeriments necessaris per poder portar a terme el procés:
  • Cal que funcioni només dins l'horari laboral fixat
  • L'inici del rentat només s'efectua si s'hi introdueix la moneda i el cotxe està preparat
  • El procés consta de tres etapes clarament definides: una zona de rodets amb aigua i sabó, uns raspalls per a les rodes i una rentada final amb aigua. 
  • Tant en l'entrada i com en la sortida es disposa d'uns rètols indicadors que informen a l'usuari.
  • Es disposa d'un sistema addicional que comptabilitza el nombre de cotxes rentats, i que permet realitzar el manteniment del rodets quan pertoca
  • Cal un polsador d'emergència amb enclavament que permet l'aturada del procés davant qualsevol anomalia.


Material i equipament

 • Entrenador autòmat programable BTT01
 • 1 Interruptor general
 • 1 rellotge intern
 • 1 Detector de monedes
 • 5 Sensors inductius
 • 4 Temporitzadors a la connexió
 • Comptador
 • 1 Interruptor d'emergència


Descripció del projecte i funcionament

 • Els passos bàsics que defineixen el projecte són:
  • L'interruptor general permet activar tot el procés, el qual es realitza dins un horari laboral, prèviament definit mitjançant un rellotge intern.
  • Mentre estiguem dins l'horari establert, qualsevol cotxe pot entrar i posar en marxa la cinta transportadora (que es mou a velocitat constant durant tot el recorregut). Aquest pas es realitza posant el cotxe en el lloc correcte i introduint les monedes que calguin.
 • El rentat es realitza de la següent manera:
  • La detecció del cotxe dins la zona de rodets, activa el mecanisme que permet la posada en marxa durant un temps determinat (fixat amb un temporitzador).
  • El cotxe va avançant, i quan les rodes passen davant del raspall, un sensor activa el seu funcionament.
  • Finalment, el procés de rentat finalitza en els ruixadors d'aigua desmineralitzada, que igual que en els casos anteriors, s'activa amb un sensor inductiu. Aquest temps de rentat també està temporalitzat a partir de la sortida del cotxe.
 • Per veure el procés més detallat, cal consultar la informació que es troba en el codi del programa.
 
 


Esquemes / dibuixos / fotos Programa amb símbols elèctrics


 
 
 


Possibles millores

 • Les propostes que s'ofereixen són:
  • Fer tot el control d'errors i programar les alarmes corresponents
  • Amb més sortides es podrien millorar els serveis del túnel per exemple amb assecat, cera,..


Valoració / conclusions

 • El projecte compleix amb els objectius marcats al principi, de realitzar una automatització a partir de l'autòmat programable BTT01 (Zelio logic SR1-B121BD).
 • Aquest projecte es podria dur a terme com a possible treball de recerca amb alumnes de 2n de Batxillerat.

 per tornar a :
Índex de treballs