Barrera i pagament autopista automatitzats
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Carme Oliveras   coliver5@pie.xtec.es IES Llagostera (Llagostera)
   Montse Serramitja  mserrami@pie.xtec.es  IES Sant Hilari Sacalm  (Sant Hilari Sacalm)
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats
 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte

 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en aquest curs de l'autòmat programable. 
 • Fer un programa per a l'autòmat Zèlio i comprovar el seu funcionament mitjançant la simulació a l'ordinador 


Material i equipament

 • Autòmat programable 28012 BTT01    del tipus SR1 B121BD
 • Sondes BTT02 
 • Software Zelio Soft (CD-rom)
 • Ordinador


Descripció del projecte i funcionament

 • El projecte consisteix en fer un programa que controli l'obertura/tancament d'una barrera de peatge d'autopistes amb pagament preu únic d1 Euro mitjançant monedes. 
 • En el nostre supòsit, només s'acceptarien monedes d'Euro, de 50 cèntims i de 20 cèntims.
 • Tot seguit us detallem el projecte pas a pas:
  • Es plantegen les 3 condicions possibles per obrir la barrera: 
   • pagament amb monedes de valor exacte 1 Euro (això es controla mitjançant 3 comptadors) C1, C2 i C3
   • les monedes han de ser metàl·liques, cosa que controlem mitjançant una sonda inductiva I4
   • les monedes han de tenir un pes exacte que controlem amb 3 entrades analògiques A1, A2 i A3
  • Un cop es compleixen les 3 condicions s'obre la barrera:
   • 1 moneda d'Euro metàl·lica amb un pes d1 g
   • 2 monedes de 50 cèntims d'Euro amb un pes d1,5 g
   • 5 monedes de 20 cèntims d'Euro amb un pes de 3 g
 • Amb la barrera oberta el cotxe passa i s'activa un sensor I5 que acciona un temporitzador del tipus a- que ens retarda la baixada de la barrera 5 segons alhora que fa un resset de tots els comptadors. 
 • L'arribada d'un nou cotxe accionaria Z1 que faria un resset del comptador
 
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

 

Programa amb símbols elèctrics


 

 


Possibles millores

 • El projecte es podria millorar incorporant un nou element de sortida Q2 de manera que quan alguna de les variables inicials ( metall , pes i nombre de monedes) no es complís, s'activés


Valoració / conclusions

 • La valoració ha estat molt positiva, tant per la millora en el coneixements sobre autòmats programables com en la possible aplicació d'aquests a l'aula.
 • Aquest projecte permet presentar-lo als alumnes per mostrar-los els diferents elements que presenta el programa, comptadors, temporitzadors i sensors

 per tornar a :
Índex de treballs