Porta de pati corredissa giratòria amb sensor de seguretat
Descripció i característiques del projecte

Data : Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
Eva Sala   esala123@pie.xtec.es     IES de Castelló d'Empúries (Castelló d'Empúries)
Montse Serramitja  mserrami@pie.xtec.es   IES Sant Hilari Sacalm  (Sant Hilari Sacalm)
Data:  4/7/2003
Nivell/cicle/crèdit:  Batxillerat 
 
Objectiu del projecte

 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en el curs d'electropneumàtica
 • Muntatge d'una porta de pati corredissa que alhora que avança, gira 90º de manera que queda paral·lela al terra. La porta es converteix en un porxo per aparcar el cotxe. 
 • Realitzar el projecte de dues maneres augmentant el grau de dificultat:
  • Projecte accionat mitjançant polsadors.
  • Projecte que incorpora un element de seguretat: 
   • utilització del sensor fotoelèctric per tal d'impedir el tancament de la porta quan es detecta la presència d'un cos.


Material i equipament

  • Cilindre de doble efecte   EDU A1-2
  • Actuador de gir    EDU B3-8
  • Vàlvula 5/2 elèctrica   EDU B2-3
  • Regulador de flux    EDU A3-3
  • Distribuïdor      EDU A3-7
  • Relé      EDU B2-8
  • Polsador     EDU B2-7
  • Repartidor     EDU B2-2
  • Detector de proximitat fotoelèctric 807 BT
  • Equip d'acondicionament pneumàtic EDU D3-2

  •  


Descripció del projecte

 • El nostre circuit consta d'un cilindre de doble efecte al qual hi hem acoblat un actuador de gir del qual en surt la porta corredissa.
 • El cilindre està comandat per una vàlvula 5/2 accionada i retornada elèctricament que mitjançant T actuarà simultàniament sobre el cilindre i l'actuador de gir. Hem situat a l'entrada de la vàlvula un regulador per aconseguir moviments més lents i suaus.
  • Inicialment partim d'un estat en que la porta està tancada (cilindre avançat A+) i en posició perpendicular al terra.
  • Si polsem P1 aquest actua sobre el relé 1 i s'acciona el contacte Y2 de manera que provoca que el cilindre retorni (A-), la porta s'obre.
  • Si polsem P2 i el sensor fotoelèctric no detecta presència s'activa el contacte Y1 de l'electrovàlvula i el cilindre avança (A+), la porta es tanca.
  • Si polsem P2 i el sensor fotoelèctric sí detecta presència, s'activa el relé 2 que actua sobre un interruptor (NT) normalment tancat, que provocarà que encara que accionem el P2 no s'activi el contacte Y1 de l'electrovàlvula i per tant no avanci el cilindre i la porta no es tanqui.


Esquemes /dibuixos/ fotos.

 

Esquema pneumàtic i elèctric del circuit sense sensor.

 

 

Esquema pneumàtic i elèctric del circuit amb sensor.

 

 

Porta tancada

 

 

Porta oberta

 


Possibles millores
 • El nostre circuit només permet l'obertura / tancament de la porta de d'una posició fixa prèviament establerta.
 • Com a millora es podria fer el disseny de manera que es pogués comandar des de qualsevol posició.

Valoració / conclusions

 • La valoració ha estat molt positiva, tant per la millora en el coneixements sobre pneumàtica com en la possible aplicació d'aquests a l'aula.
 • Hem creat un projecte fàcilment reproduïble a l'aula ja que els elements utilitzats s'acoblen fàcilment i perfectament a la base, i això permet que els resultats siguin observables.