Muntatge pneumàtic
Descripció i característiques del projecte

Data : Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
Santiago Corcoll scorcoll@pie.xtec.es  IES Montilivi (Girona)
Josefina March  jmarch@pie.xtec.es   IES Montilivi (Girona)
Data:  4/7/2003
Nivell/cicle/crèdit:  Batxillerat 
 
Objectiu del projecte

 • Demostrar el funcionament d'una aplicació pràctica i complexa de l'electropneumàtica.


Requeriment (especificacions tècniques)

 • Utilitzar el màxim del material disponible en l'aula de tecnologia.


Material i equipament

 • Existeix una relació de components en l'esquema.
  •  


Descripció del projecte

 • Es tracta de simular un procés industrial en el que s'han de separar peces metàl·liques de no metàl·liques, les metàl·liques es bufen fent-les caure en un lloc i les altres s'han de dipositar en una altra caixa.
  • El dosificador de peces és manual, actuen directament amb la palanca de la vàlvula 3/2.
  • De forma automatitzada, si la peça es metàl·lica (el detector inductiu ho detecta) s'acciona el bufador per tal d'expulsar-lo
  • Si no és així (peça de plàstic) s'ha de polsar P1 per poder recollir la peça de plàstic.
   • actua Y1 accionant el cilindre vertical fins DM1 i llavors torna a la posició inicial.
   • Y5 acciona la ventosa per tal de poder recollir la peça.
  • Per dipositar la peça sobre el actuador de gir s'ha de polsar P2.
   • s'acciona el relé 1 (si el relé 2 no està actiu) i queda actiu fins que el relé 2 no s'activa (final de cursa DM1 i DM2), implicant:
    • Y1 actiu, mou el cilindre vertical a baix.
    • Y5 actiu, la ventosa continua activa.
    • Y3 actiu, mou el cilindre horitzontal endavant.
   • El relé 2 s'activa al detectar el final de carrera DM1 i el DM2, implicant:
    • Y5 deixa d'estar actiu i s'activa Y6, la ventosa deixa de funcionar alliberant la peça.
    • deixa d'estar activat el relé 1.
    • Y1 actiu, mou cilindre vertical a dalt.
    • Y2 actiu, mou cilindre horitzontal endarrera.
   • al recuperar l'estat el relé 2 es desactiva.


Esquemes /dibuixos/ fotos.

 • S'ha muntat el projecte amb el simulador pneumàtic, funciona correctament i es molt interessant la simulació pas a pas. 
 • Aquest simulador no disposa de ventosa ni de bufador i s'ha utilitzat un cilindre de simple efecte amb molla.

 Esquemes pneumàtic i elèctric amb el material emprat

 

 


Possibles millores
 • Ajustar correctament tot el muntatge és difícil.
 • Per tal d'automatitzar més tot el procés faria falta mes material.

Valoració / conclusions

 • Al muntar el circuit elèctric ens hem trobat que no funcionava correctament.
 • Existeix una reglamentació entre els relés, creant una diferencia de temps que pot impedir el correcte funcionament, per tal de solventar-ho hem canviat físicament el relés i a funcionat.
 • S'hauria d'insertar algun element elèctric a la senyal per tal de que sempre funciones.