La casa domòtica
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Judit Argullos Romera jargullo@pie.xtec.es   IES Apel·les Mestres L'Hospitalet de Llobregat
M. Amparo Juan Abril empar@yahoo.es   IES  Joan Coromines   Pineda de Mar
  Mª Carmen Villa Ayuso   mvilla12@pie.xtec.es  IES Montmeló  Montmeló
Data:  11 / Juliol / 2003 
Nivell/cicle/crèdit: Crèdit Variable a 4 art d’ESO/ Tecnologia Industrial de Batxillerat.
Temps aprox.: 15 hores


Objectiu del projecte
 • Desenvolupar coneixements bàsics de tecnologia de control utilitzant l'equip Sadex Control i l'ordinador amb el programa Winlogo i Micromón.
 • Aplicar  la tecnologia de control a una maqueta d'una casa que simula un cas real, controlant els següents aspectes: temperatura a l'interior de l'habitatge, llum exterior al porxo d'entrada i alarma antirobatori.
 • Introduir als alumnes en el món de l'automatització i el control. 

Requeriments 


 • Equip Sadex amb la interfície i els mòduls corresponents a captador de temperatura, entrades i sortides digitals, display amb brunzidor, relés de dos contactes, control de motors i visualitzador .
 • Equip informàtic PC 486 o superior.
 • Programa Winlogo i Micromóm

Material i equipament
 • Maqueta d'una casa de fusta.
 • Una hèlix de plàstic ( o ventilador).
 • Un motor DC.
 • Una bombeta de 3 V amb portalàmpades.
 • Un LED de color verd.
 • Una resistència fotodependent (LDR).
 • Cable per connectar els mòduls.
 • Pinces de cocodril.
 • Una pila de 4,5 V
 • També hem utilitzat les següents eines : tisores, tornavís i pelafils 


Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte consisteix en instal·lar en una maqueta un sistema de simulació de climatització d'un habitatge, una alarma antirobatori i una encesa automàtica de la llum exterior.
 • En funció de la temperatura que hi hagi a l'ambient s'engegarà el ventilador o la calefacció; aquesta última es representarà amb l'encesa d'un LED de color verd. Per tant s'han de tenir en compte dos valors de temperatura ambiental diferents: t1 i t2. Aquests valors permetran que quan la temperatura t1 sigui superior a 25º C es posi en funcionament el ventilador, i quan la temperatura t2 sigui inferior a 18º C es posi en marxa el calefactor.
 • En el cas de l'alarma antirobatori, el brunzidor sonarà quan la porta estigui oberta; en canvi quan estigui tancada, l'alarma estarà desactivada i no sonarà. Aquest mecanisme s'activarà durant la nit o en cas d'absència mitjançant un interruptor.
 • També es vol que la llum exterior situada al porxo de la casa romangui encesa durant la nit i s'apagui automàticament quan es faci de dia. 
 • Per controlar aquest procés s'utilitzarà una resistència fotodependent (LDR). Aquesta resistència augmenta amb la foscor i així activa el mecanisme que fa que s'encengui la bombeta; per contra, disminueix quan la llum hi incideix i això farà que s'apagui. 

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • Mòdul de temperatura M17 i sonda corresponent.
 • Mòdul de relés M41.
 • Mòdul de control de motors M43.
 • Mòdul d'entrades digitals M36.
 • Mòdul de sortides digitals M37.
 • Mòdul de display i brunzidor MS01.
 • Mòdul visualitzador MV01.

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET


 • TEMPERATURA
  • Ventilador:
    Temperatura inferior a 25º C----- Ventilador off
    Temperatura  superior a 25º C----- Ventilador on
   Calefacció:
    Temperatura inferior a 18º C----- LED on
    Temperatura  superior a 18º C----- LED off
 • ALARMA
  • Porta oberta ---- brunzidor on
   Porta tancada ----- brunzidor off
 • PORXO
  • Llum: LDR activada ----- bombeta off
   Foscor: LDR desactivada ----- bombeta on

Llista del programa de control


 • En aquest cas farem els tres programes de control : procés control de temperatura, procés de control d'alarma  i procés de control del llum exterior , tots junts en un únic programa que es diu domo.

 •  

   
   
   

  proc alarma.off
  desactiva.sortida "c 3
  fi

  proc alarma.on
  activa.sortida "c 3
  espera 500
  fi

  proc porxo.off
  desactiva.sortida "c 2
  fi

  proc porxo.on
  activa.sortida "c 2
  fi

  proc vent.on
  activa.sortida "c 4
  fi

  proc vent.off
  desactiva.sortida "c 4
  fi

  proc calef.off
  desactiva.sortida "c 5
  fi

  proc calef.on
  activa.sortida "c 5
  fi

  proc casa.domo
  si estat.entrada? "b 2 = "fals [porxo.on]
  si estat.entrada? "b 2 = "ver [porxo.off ]
  si estat.entrada? "b 3 = "ver [escriu "on alarma.on ]
  si estat.entrada? "b 3 = "fals [escriu "off alarma.off ]
  si estat.entrada? "b 4 = "ver [vent.on calef.off]
  si estat.entrada? "b 4 = "fals [vent.off calef.on]

  casa.domo
  fi
  proc domo
  p casa.domo
  fi 


Esquemes / dibuixos / fotos Qüestions / activitats


 • Una activitat prèvia per als alumnes abans d'instal.lar els mecanismes de control, es tenir realitzada la maqueta correctament
 • Pensem que altres activitats a fer de cara als alumnes, es anar muntant tots els programes de control per separat per poder comprovar que funcionin tots correctament.
 • Per finalitzar el projecte, cal que els integrin tots en un únic programa. 


Possibles millores
 • Ha faltat temps per poder instal·lar els mecanismes de control a la maqueta de la casa de fusta. Si això s'hagués pogut fer, el projecte hagués quedat més complert.
 • També hi ha altres aspectes relatius a un habitatge que s'haurien pogut control amb el Sadex com: el llum interior de la casa, el tendal del porxo i les persianes


Valoració / conclusions
 • La realització d'aquest projecte com a complement del treball pràctic del crèdit comú de l'habitatge que es porta a terme a 3r d’ESO requereix molt de temps i una bona  preparació per part de l'alumnat degut a la seva complexitat. 
 • Per tant, creiem que és força inviable fer treballs amb aquest equipament a l'ESO, tot i que es podria plantejar com a crèdit variable d'ampliació de tecnologia de control a 4 art d’ESO. 
 • Però pensem que seria més adequat realitzar-lo a les classes pràctiques de batxillerat o com a treball de recerca.
 • De totes formes, la temporització del projecte s'ha de revisar ja que pot ser que vari en funció del tipus de grup, ja que les dinàmiques de treball són diferents.

 per tornar a :
Índex de treballs