Instal·lació domòtica elemental
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Diego L. Gil dgil@pie.xtec.es  IES Miquel Taradell (Barcelona)
Oscar Enseñat oensenat@pie.xtec.es  IES Miquel Taradell (Barcelona)
 
Data:  11 / Juliol / 2003 
Nivell/cicle/crèdit: Segon Cicle d’ESO
Temps aprox.: 3  hores


Objectiu del projecte
 • L'objectiu d'aquest projecte és apropar als alumnes les aplicacions del control remot en usos quotidians que facin possible l'automatització de certs elements de l'habitatge.

Requeriments 


 • Amb els elements de l'equip Sadex es simulen determinats  sensors  que controlen variables atmosfèriques i ambientals com ara: temperatura, humitat, llum i  soroll. 
 • Com no es disposa dels equipaments específics per fer un accionament real dels dispositius s'utilitza el mòdul de sortides del propi equip Sadex per verificar un hipotètic funcionament.

Material i equipament
 • Equip Sadex controlat per un PC. 
 • Programa WinLogo
 • Es suposa que l'equipament real es pot anar ampliant a mida de les possibilitats del centre on es dugui a terme la realització pràctica d'aquest projecte.


Descripció del projecte i funcionament
 • Control de la Temperatura:
  • Es fixa com objectiu que mitjançant la temperatura s'activin i es desactivin aparells d'aire condicionat o de calefacció. 
 • Control de la humitat : 
  • Es fixa com objectiu que en una hipotètica  sala de bany és posi en funcionament un deshumidificador quan l'índex de humitat passi de cert valor. 
 • Combinant la humitat i la temperatura es controla la posada en funcionament d'una sauna.
 • Control de soroll:
  • Es fixa com objectiu que a partir d'un cert número de decibels s'obrin les llums del jardí. El sensor en aquest cas estaria instal·lat prop de la caseta del gos, que al bordar faria obrir les llums, a la pràctica això es convertiria en un antirobatori, ja que simularia la presència dels amos de la casa.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • Mòduls d'entrada
  • M17 Temperatura
  • M19 Lluminositat
  • M10 Sonoritat
  • M26 Humitat
 • Sortides
  • M37 Sortides digitals
 • En el mòdul de sortides digitals s'activen les sortides següents:


Llista del programa de control
  proc luxòmetre
  esbt
  (escriu luxòmetre.llegit "d [lux])
  espera 50
  fi

  proc crepuscular
  desactiva.sortida "b 1
  llum_off
  fi

  proc llum_off
  desactiva.sortida "b 1
  luxòmetre
  si luxòmetre.llegit "d <50 [llum_on acaba]
  llum_off
  fi

  proc llum_on
  activa.sortida "b 1
  luxòmetre
  si luxòmetre.llegit "d >50 [llum_off acaba]
  llum_on
  fi

  proc termòmetre
  esbt
  (escriu termòmetre.llegit "c [ºC])
  espera 50
  fi

  proc calefacció
  desactiva.sortida "b 2
  calefacció_off
  fi

  proc calefacció_off
  desactiva.sortida "b 2
  termòmetre
  si termòmetre.llegit "c <18 [calefacció_on acaba]
  calefacció_off
  fi

  proc calefacció_on
  activa.sortida "b 2
  termòmetre
  si termòmetre.llegit "c >20 [calefacció_off acaba]
  calefacció_on
  fi

  proc aire_condicionat
  desactiva.sortida "b 3
  aire_condicionat_off
  fi

  proc aire_condicionat_off
  desactiva.sortida "b 3
  termòmetre
  si termòmetre.llegit "c >25 [aire_condicionat_on acaba
  aire_condicionat_off
  fi

  proc aire_condicionat_on
  activa.sortida "b 3
  termòmetre
  si termòmetre.llegit "c <23 [aire_condicionat_off acaba]
  aire_condicionat_on
  fi

  proc higròmetre
  esbt
  (escriu higròmetre.llegit "g [%])
  espera 50
  fi

  proc humitat
  desactiva.sortida "b 4
  humitat_off
  fi

  proc humitat_off
  desactiva.sortida "b 4
  higròmetre
  si higròmetre.llegit "g >60 [humitat_on acaba]
  humitat_off
  fi

  proc humitat_on
  activa.sortida "b 4
  higròmetre
  si higròmetre.llegit "g <50 [humitat_off acaba]
  humitat_on
  fi

  proc sauna
  envia.byte "b 0
  si  veres.totes termòmetre.llegit "c > 40 higròmetre.llegit "g > 80 [activa.sortida "b 5]
  fi

  proc sonòmetre
  esbt
  (escriu sonòmetre.llegit "h [dB])
  espera 50
  fi

  proc gos
  envia.byte "b 0
  desactiva.sortida "b 6
  gos_off
  fi

  proc gos_off
  desactiva.sortida "b 6
  sonòmetre
  si sonòmetre.llegit "h >80 [gos_on acaba]
  gos_off
  fi

  proc gos_on
  activa.sortida "b 6
  sonòmetre
  si sonòmetre.llegit "h <80 [gos_off acaba]
  gos_on
  fiQüestions / activitats
 • Aquest exercici es pot complementar amb una visita a l'Espai Fecsa. 
 • Aquesta  empresa elèctrica disposa d'unes instal·lacions a Barcelona on es fan diferents demostracions de domòtica i al mateix temps es proposa un repàs elemental sobre la generació i distribució de l'energia elèctrica.


Possibles millores
 • Una millora possible seria complementar aquest projecte amb maquetes d'habitatges o altres exercicis de tipus manipulatiu que donin més sensació de realitat al conjunt d'automatismes.
 • També seria interessant que els propis alumnes, dividits en grups, facin les seves pròpies propostes d'utilització amb la qual cosa milloraria la motivació. 


Valoració / conclusions
 • La conclusió que es fa d'aquest projecte és que la principal dificultat està en programar les diferents ordres en funció de les variables a controlar. Això comporta disposar d'un número suficient d'ordinadors per tal de poder atendre correctament als alumnes, la qual cosa implicaria tenir el suport de l'aula d'informàtica de l'Institut on es realitzi el projecte.
 • També cal valorar que aquest projecte pressuposa haver treballat abans amb els equips esmentats per tal que els alumnes estiguin familiaritzats amb el sistemes de control i la seva programació. 
 • Es pot valorar utilitzar aquest projecte com un treball de fi de curs on es complementin diferents exercicis realitzats durant tot un curs o cicle. 

 per tornar a :
Índex de treballs