Control d'un semàfor vehicles – vianants
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Rosa Prats rprats3@pie.xtec.es   IES Narcís Monturiol    Barcelona
Miquel Garriga mgarriga@pie.xtec.es  IES Narcís Monturiol    Barcelona
 
Data:  11 / Juliol / 2003 
Nivell/cicle/crèdit: 4t d’ESO
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte
 • Aplicar el coneixement de control en un cas concret i pràctic i relativament senzill.

Requeriments 


 • Seria interessant haver fet com a projecte anterior el muntatge d'un semàfor amb leds.
 • També es podria simular fent servir bombetes de diferents colors

Material i equipament
 • Semàfor vehicles: tres diodes leds: vermell, groc i verd; resistència; cables elèctrics i regletes de connexió.
 • Semàfor vianants: dues bombetes, un brunzidor, cables elèctrics.
 • Pila de 4,5 V i cables de connexió.
 • Polsador
 • Interfície de control Sadex.
 • Micromón Sadex
 • Ordinador


Descripció del projecte i funcionament
 • Inicialment el semàfor de vehicles està en verd i el de vianants en vermell. Quan un vianant vol travessar el carrer prem un polsador. En aquell moment el semàfor de vehicles es posa en groc i es manté vermell el de vianants. Després d'un temps el semàfor de vehicles es posa vermell i el de vianants es posa verd i se sent el brunzidor. Passat un temps el llum verd i el brunzidor funcionen amb intermitència fins que el brunzidor deixa de sonar i el llum de vianants passa a vermell, al mateix temps que el semàfor de vehicles es posa verd.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • M37 Mòdul de sortides digitals, que controla el semàfor de vehicles.
 • M36 Mòdul de entrades digitals, que controla el polsador dels vianants.
 • M42 Mòdul de relés de dos contactes, que controla el semàfor de vianants i el brunzidor.


Llista del programa de control
  proc semàfor
  p
  verd 
  fi
  proc verd
  desactiva.sortida "c 2
  activa.sortida "c 1
  sortides "b [1 0 2 0 3 1 4 0 5 0 8 0] espera1.entrada "d 1 groc
  fi
  proc groc
  sortides "b [1 0 2 1 3 0  4 0 5 0] espera 300 vermell
  fi
  proc vermell
  sortides "b [1 1 2 0 3 0  4 0 5 0 8 0] desactiva.sortida "c 1 activa.sortida "c 2
  espera 500
  repeteix 5 [desactiva.sortida "c 2 espera 20 activa.sortida "c 2 espera 20]
  verd
  fi

Esquemes / dibuixos / fotos  per tornar a :
Índex de treballs