Control d'un tendal
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Julio Lasobras   jlasobra@pie.xtec.es :  IES Gallecs Parets
 Jordi  Albareda  eljordi@terra.es   IES Fort Pius (Barcelona)
 
Data:  11 / Juliol / 2003 
Nivell/cicle/crèdit:  4 art d’ESO
Temps aprox.: 3 hores


Objectiu del projecte
 • Estendre i recollir un tendal mitjançant un  motor elèctric controlat per Sadex a partir de les condicions ambientals (lluminositat i velocitat del vent)

Requeriments 


 • El tendal s'hauria d'estendre en cas de sol directe (400 lux).
 • El tendal s'hauria de recollir quant la velocitat del vent sigui excessiva (40 Km/h).
 • Es controlarà si el tendal està estès o recollit mitjançant dos polsadors de fi de cursa.

Material i equipament
 • Interfície: Sadex + Pc windows.
 • Software: Winlogo i Micromón.
 • Detectors: Luxòmetre sadex, tacòmetre sadex + molinet de vent, polsadors fi de cursa (2).
 • Actuadors: Motor cc per pila de 4,5V.
 • Font d'alimentació: Pila 4,5V.
 • 8 cables amb clavilla de 2 mm.
 • 8 pinces per als cables de 2 mm.


Descripció del projecte i funcionament
 • L'objectiu del projecte és estendre i recollir un tendal mitjançant un  motor elèctric controlat per sadex a partir de les condicions ambientals (lluminositat i velocitat del vent). 
 • El projecte consta de 2 vessants diferenciades:
  • Detecció:
   • Mitjançant els mòduls de control de llum i de mesura de la velocitat angular del Sadex es registren les condicions ambientals en un moment donat. 
   • Mitjançant dos polsadors de fi de cursa es controla la posició del tendal
  • Control
   • Mitjançant el Micromón i el Winlogo i amb unes nocions de logo s'escriuen els procediments que gestionen la informació i donen ordres al motor que extén i recull el tendal. 

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • Entrades: 
  • B: Mòdul M36 (Entrades digitals)
  • B1: polsador fi de cursa que detecta el tendal estès.
  • B2: polsador fi de cursa que detecta el tendal recollit.
  • C: Mòdul M19 (Nivell de llum) + visualtizador MV01 + luxòmetre sadex.
  • D: Mòdul M03 (velocitat angular) + visualitzador MV01 + tacòmetre sadex.
 • Sortides
  • A: Mòdul M43 (control de motors)
  • Alimentació: pila 4,5V
  • A1: Motor cc

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


  proc tendal
  aturat
  fi

  proc aturat
  atura.motor "a 1
  si veres.totes luxòmetre.llegit "c>50 tacòmetre.llegit "d<2 [exten acaba]
  aturat
  fi

  proc exten
  dreta.motor "a 1
  espera1.entrada "b 1
  extes
  fi

  proc extes
  atura.motor "a 1
  si vera.alguna  luxòmetre.llegit "c<50 tacòmetre.llegit "d>2 [recoge acaba]
  extes
  fi

  proc recoge
  esquerra.motor "a 1
  espera1.entrada "b 2
  aturat
  fiQüestions / activitats
 • Activitat: Muntar la maqueta del tendal


Possibles millores
 • Activar/desactivar el funcionament automàtic del tendal externament.
 • Permetre a l’usuari definir els llindar de lluminositat i velocitat del vent


Valoració / conclusions
 • És una experiència útil i il·lustrativa per veure una aplicació senzilla on hi intervenen la detecció de paràmetres ambientals i el control d'operadors. 
 • De tota manera la seva aplicació al nivell de 4 art d’ESO requereix d'una familiarització prèvia amb l'entorn sadex.

 per tornar a :
Índex de treballs