Premsa d'injecció de plàstic
Descripció i característiques del projecte

Data:  Febrer 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Cándido García candidogb@terra.es IES Can Planas   Barberà del Vallès
 
 
Data:  25 de febrer de 2004
Nivell/cicle/crèdit: 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte
 • Es tracta d'automatitzar de forma parcial una premsa d'injecció de plàstic.

Requeriments 


 • El SADEX controla un termòstat que manté la temperatura en un marge establert al programa. A més, controla la quantitat de plàstic injectat a cada cicle de treball.

Material i equipament
 • La premsa està feta en base a una pistola de cola termofusible, un motoreductor i una estructura de Mecano.

 • S'utilitza la consola de SADEX amb els mòduls d'entrades i sortides digitals, els d'accionament de motors i relés, i el de mesura de temperatura amb el seu visualitzador.


Descripció del projecte i funcionament
 • El motoreductor porta soldada a l'eix lent una barra roscada de 4 mm que empeny, quan gira, un carretó que impulsa la barra de cola termofusible a dins de la pistola. 
 • Una estrella fixada sobre aquest eix mou al girar un final de cursa que genera els impulsos per l'entrada digital b 2 i el sumador que regula la quantitat de plàstic que es necessita per omplir el motlle.
 • Un final de cursa b 1 detecta quan s'ha acabat la barra de cola i fa retrocedir el carretó per carregar una altra, una vegada ha arribat al punt posterior i accionat el final de cursa b 4. 
 • Un termòstat regula la temperatura de funcionament de la premsa i atura el procés si la temperatura és massa baixa.
 • Després de cada cicle de treball (peça feta) s'ha de reiniciar el procés prement el polsador b 3.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • A la via a hi ha el control de motors
 • A la b les entrades digitals
 • A la c el mòdul de pressa de temperatura
 • A la d el mòdul de reles, que mitjançant un altre relé exterior que funciona a 12 volts talla, quan convé, l'alimentació de la resistència de la pistola
 • A la e el mòdul de sortides digitals, que permet visualitzar l'estat del procés
 • A la g el visualitzador de la temperatura.

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


  proc inici
  posa.a valor 0
  avanç
  fi

  proc avanç
  sortides e [1 1 2 0 3 0 4 0 5 0]
  dreta.motor a 1
  sumador
  fi

  proc sumador
  sortides e [1 0 2 1 3 0 4 0 5 0]
  escriu :valor
  si estat.entrada? b 1 = ver [retroces]
  si estat.entrada? b 2 = ver [posa.a valor :valor + 1
  si :valor > 6 [reinici]
  espera 100
  termostat
  fi

  proc termostat
  sortides e [1 0 2 0 3 1 4 0 5 0]
  si termòmetre.llegit c < 20 [reinici]
  si termòmetre.llegit c > 25 [activa.sortida d 1]
  si termòmetre.llegit c < 23 [desactiva.sortida d 1]
  sumador
  fi

  proc retroces
  sortides e [1 0 2 0 3 0 4 1 5 0]
  atura.motor a 1
  esquerra.motor a 1
  espera1.entrada b 4
  reinici
  fi
   
   

  proc reinici
  sortides e [1 0 2 0 3 0 4 0 5 1]
  atura.motor a 1
  espera1.entrada b 3
  inici
  fi
   Esquemes / dibuixos / fotos 


Valoració / conclusions
 • Les barres de cola termofusible no son un bon material per aquest muntatge, ja que es queda tot enganxat i no es pot desemmotllar. 
 • Es podria provar a modificar la temperatura de treball, la composició de les barres de plàstic i la qualitat antiadherent (recobrint-ho amb tefló) del motlle. 
 • És possible que fent això el motoret no pugui empènyer la barra.

 per tornar a :
Índex de treballs