TENDAL AUTOMÀTIC 
Descripció i característiques del projecte

Data:   Febrer 2004

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Carme Herencia Muñoz  cherenci@pie.xtec.es   IES Terrassa.   Terrassa
David Lamarca Caralps   dlamarca@pie.xtec.es       IES Palau Ausit Ripollet
 
Data:  25 de febrer de 2004
Nivell/cicle/crèdit: 4t dESO
Temps aprox.: 35 h


Objectiu del projecte
 • Automatitzar un tendal  amb SADEX:
  • Construir una maqueta d un tendal senzilla
  • Fer el programa de control amb Sadex
  • Provar el funcionament i ajustar el procés. 


Requeriments (especificacions tècniques)
 • Automatitzar un tendal per tal de que:
  • Quan faci Sol a l'estiu es desplegui si no fa vent 
  • Es plegui quan marxa el Sol o fa vent


Material i equipament
 • Maqueta del tendal amb reductor i finals de cursa.
  • Equip de control SADEX
  • Mòdul entrades digitals
  • Mòdul de control de motors
  • Luxòmetre
  • Tacòmetre
  • Font d alimentació
  • Cables de connexió
  • Etc.


Descripció del projecte i funcionament
 • Fem la automatització del tendal tan sols per a l estiu, de la següent manera:
  • Quan faci Sol es desplega si no fa vent 
  • Es plega quan marxa el Sol o fa vent

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • Mòdul entrades digitals
  • Final de cursa (aturar al pujar) mòdul A entrada 1
  • Final de cursa (aturar al baixar) mòdul A entrada 2
 • Mòdul F, control de motors
 • Mòdul C, luxòmetre (simularà la intensitat de radiació solar)
 • Mòdul D, tacòmetre (simularà la velocitat del vent)

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETLlista del programa de control


  proc inici
  p
  aturatdalt
  fi

  proc aturatdalt
  atura.motor "F 1
  esbt
  escriu luxòmetre.llegit "C
  escriu tacòmetre.llegit "D
  si veres.totes luxòmetre.llegit "C > 150  tacòmetre.llegit "D < 6 [girbaixar acaba]
  aturatdalt
  fi

  proc girbaixar
  dreta.motor "F 1
  si estat.entrada? "A 2 = "ver [aturatbaix acaba]
  girbaixar
  fi

  proc aturatbaix
  atura.motor "F 1
  esbt
  escriu luxòmetre.llegit "C
  escriu tacòmetre.llegit "D
  si vera.alguna luxòmetre.llegit "C < 100 tacòmetre.llegit "D > 6 [girpujar acaba]
  aturatbaix
  fi

  proc girpujar
  esquerra.motor "F 1
  si estat.entrada? "A 1 = "ver [aturatdalt acaba]
  girpujar
  fi
   


Esquemes / dibuixos / fotos 
Possibles millores
 • Posar interruptor d'entrada per anular el funcionament del tendal per absència a la llar o per avaria
 • Millorar el sistema d'elevació del tendal.


Valoració / conclusions
 • El projecte que hem desenvolupat ha estat força didàctic per acabar d'assimilar tots els coneixements d'aquest curs de control amb Sadex. 
 • Hem integrat dins del programa diferents mòduls d'entrada (tan digitals com analògics) i sortides de motor, amb les quals el programa queda força complert per ha veure totes les possibilitats de control que ofereix el Sadex. 

 per tornar a :
Índex de treballs