Realització d'un simulador d'un conjunt mecanitzat  i expulsió de peces.
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
J.CIRIANO
MA. CARRERAS
E. SORRIBES
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats
 
Temps aprox.: 15 hores


Objectiu del projecte

 • Realització d'un simulador amb el ZELIO d'un conjunt mecanitzat  i expulsió de peces.


Requeriments 

 • Els requeriments per a la realització d'aquest projecte es l'implementació del material de suport al curs per a l'ús didàctic de l'entrenador autòmat programable BTT01


Material i equipament

 • Entrenador autòmat programable BTT01.
 • Software ZELIO
 • Sondes( capacitiva, inductiva, fotoelèctrica)
 • Dos cilindres pneumàtics: un de simple efecte i l'altre de doble efecte.
 • Dos vàlvules electropneumàtiques: una 5/2 i l'altra 3/2 retorn molla.
 • Un motor de cc de 6 V
 • Un adaptador de 24/6 V
 • Una cinta transportadora.
 • Engranatges
 • Cables elèctrics de 2 mm de secció
 • Regletes de connexió
 • Tubs d’aire + compressor pneumàtic.
 • Conjunt mecano.


Descripció del projecte i funcionament

 • El seu funcionament el determina el GRAFCET :


El seu funcionament es el que es descriu:
 • Es tracta d'una cinta transportadora per mecanitzar peces. Al caure una peça al principi de la cinta transportadora un sensor (I1) detecta la peça i posa en marxa el motor (Q1) de la cinta transportadora, fins arribar a un sensor (I2), que para el motor (Q1), i fa baixar i pujar el trepant un nombre determinat de vegades segons un comptador intern C1.
 • El pujar i baixar el trepant es controlat per dos finals de cursa I5 i I6 respectivament.
 • Al sortir del comptador s'activa la cinta transportadora fins detectar un sensor (I3) que para el motor (Q1) i fa baixar un pistó de posar taps. Al finalitzar aquesta operació el motor (Q1) es posa en marxa fins que cau la peça que es detectada pel sensor I4.
 • El nombre de peces processades s'enmagatzema en un comptador C2 i torna a reproduir-se el cicle.

Esquemes / dibuixos / fotos 

Programa amb símbols elèctrics
 

 


Pantalles de funcionament

1.- Foto-pantalla: Abans de la simulació
 2.- Foto-pantalla: Primer cicle de mecanització ( trepant puja i baixa amb comptador)

3.- Foto-pantalla: Segon cicle de mecanització. El pistó baixa 
 

 


4.- Foto-pantalla: Cinta transportadora amb moviment i comptador de peces totals.Possibles millores

 • Variar el nombre de passades en funció d'un possible cicle de qualitat.  Aquest cicle de qualitat es podria fer amb un determinat sensor de feix de llum que ens doni una tensió elèctrica en funció de la profunditat del forat fet. S'utilitzaria una entrada analògica, la qual faria rebutjar la peça si no compleix una determinada referència programable.


Valoració / conclusions

 • Malgrat que el programa Zelio es molt limitat, nosaltres creiem que per al nivell de Batxillerats es força atractiu. 
 • Ja que nosaltres creiem que amb aquestes possibilitats que ens ofereix el programa Zelio els alumnes podran tenir conceptes bàsics sobre connexions entrada i sortida i possibles utilitats d'aquesta programació en l'entorn industrial a partir del PLC.

 per tornar a :
Índex de treballs