PAS A NIVELL AMB BARRERA DE CONTROL AUTOMÀTIC
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
JOSEP Mª FELIP
JUSTO ESTEBAN
XAVIER FARRERO
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerats
 
Temps aprox.: 15 hores


Objectiu del projecte

 • Aplicar els coneixements assolits en l'ús de l'entrenador autòmat  en un muntatge experimental;  automatització de la barrera d'un suposat pas a nivell.
 • Construir una maqueta d'un pas a nivell amb barrera, semàfor, vies i vehicle, amb els diversos contactes, connexions i cablejats.
 • Elaborar el programa per a l'autòmat programable PLC Zelio.
 • Elaborar l'esquema GRAFCET corresponent al programa
 • Simular el programa en un PC 
 • Comprovar el correcte funcionament Amb el PLC


Requeriments 

 • Cal disposar dels elements següents:
  • PLC  BTT01 (Zelio SR1-B121BD)
  • PC  i programa de simulació del PLC Zelio
  • Sondes BTT02


Material i equipament

 • PLC  BTT01 (Zelio SR1-B121BD)
 • PC  i programa de simulació del PLC Zelio
 • Sondes BTT02
 • Contactes, relés, bombetes, finals de cursa i altre material elèctric
 • Font d'alimentació
 • Cables de connexió
 • Material per a la construcció de la maqueta: fustes, llistons, ...


Descripció del projecte i funcionament

 • Lliure pas i semàfor verd
 • Quan el tren es troba a 2 km del pas a nivell, un sensor NO o final de cursa (I1) activa el semàfor vermell 
 • Quan el tren es troba a 1 km del pas a nivell, un sensor NO o final de cursa (I2) activa la barrera que comença a baixar i manté el semàfor vermell 
 • Quan la barrera ha baixat, un sensor NC o final de cursa (I4) atura el motor i manté el semàfor vermell
 • Quan el tren ha passat del tot, un sensor NO o final de cursa (I3) activa la barrera que comença a pujar, desconnecta el semàfor vermell i connecta lí àmbar 
 • Quan la barrera ha pujat, un sensor NC o final de cursa (I5), desconnecta motor i posa altre cop semàfor verd.
Seqüència de polsos 
 • I1 entra el pols inicial i la posició negada de i4, i3, manté el  semàfor vermell (Q1), queda realimentat per Q1
 • I2 entra el pols d'activar motor de baixada de barrera i la posició negada de i3, la manté junt amb el semàfor vermell i queda realimentat per Q2
 • I3 entra el pols de canvi de sentit del motor (aixeca barrera) i canvia a semàfor àmbar tot mantenint la posició i5 negada, quedant realimentat per Q3
 • I4 atura motor, barrera baixada i manté semàfor vermell
 • I5 atura motor quan barrera està alçada i activa  semàfor verd posició de repòs del cicle, lliure pas.


Esquemes / dibuixos / fotos 

GRAFCET


 

Programa amb símbols elèctrics


Possibles millores

 • Que el tren circuli en doble sentit
 • Que la barrera i el semàfor estigui en ambdós sentits del pas a nivell
 • Activar semàfor àmbar quan el tren és a 2 km.
 • Que el semàfor vermell modifiqui la intensitat del llum ( parpelleig)
 • Activar un so intermitent quan s'activa la barrera.


Valoració / conclusions

 • Es valora  com a molt positiu aquest projecte de treball perquè és una mostra pràctica dels coneixements assolits en el curs de PLC.
 • L'entrenador  Autòmat Programable BTT01 i sondes BTT02 són unes eines molt útils per al desenvolupament de les classes, sobretot quan van dirigides a un nombre reduït d'alumnes.
 • El curs de PLC ha posat de manifest la complexitat del control programable, cal gran habilitat i experiència en la programació, fins i tot problemes plantejats de situacions reals trivials o senzilles, requereixen molta cura, atenció i dedicació.
 • El treball en PLC permet realitzar un treball científico - tècnic que es fonamenta en l'experimentació (assaig - error): una proposta dissenyada, la simulació en el PC i la comprovació en l'Autòmat.
 • Si el curs hagués previst més temps per a la proposta didàctica, aquest projecte hauria tingut en compte més continguts dels treballats en el curs 

 
 per tornar a :
Índex de treballs