Control del trànsit d'una cruïlla de dos carrers
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB AUTÒMAT PROGRAMABLE BTT01 i LES SONDES BTT02

Autors: 
Ramon Baena Iniesta IES Salvador Dalí   El Prat del Llobregat
 Antoni Breda Isabal IES Ítaca  St Boi de Llobregat
 
Data:  11/07/2003
Nivell/cicle/crèdit: Crèdits comú 4t ESO: Tecnologia de control.  Crèdit variable d'Automatismes. Tecnologia Industrial 2
 
Temps aprox.: 4 hores


Objectiu del projecte

 • L'objectiu del projecte es controlar el trànsit  de vehicles i vianants d'una cruïlla de carrers on els sentits són únics. Aquest control es farà efectiu amb la construcció d'una maqueta que simularà la cruïlla i amb el control dels semàfors mitjançant l'entrenador basat en l'autòmat programable Zelio.
 • Així mateix, aquest objectiu ha de permetre valorar la viabilitat o si més no l'exploració d'estratègies per a la seva aplicació a l'aula de tecnologia, ja sigui a l'ESO com al Batxillerat Tecnològic, especialment a Tecnologia Industrial 2.


Requeriments 

 • A causa de què l'entrenador disposa de només 4 sortides, en aquesta primera versió  la cruïlla disposarà de les següents característiques.
  • La cruïlla és de dos carrers de sentit únic de circulació.
  • Els semàfors de cotxes no disposaran del llum groc amb aquesta primera versió del projecte.
  • Els semàfors de vianants no disposaran de la intermitència 


Material i equipament

 • 4 semàfors (2 per vehicles i 2 per peatons) fets amb diodes LED.
 • 1 placa de circuit imprès.
 • 4 LEDs vermells de 5 mm
 • 4 LEDs verds de 5 mm
 • 2 LEDs grocs de 5 mm
 • Cables de connexió
 • PC i software Zelio de l'empresa Schneider Elèctric versió 1.5
 • Autòmat programable BTT01 


Descripció del projecte i funcionament

 • El control s'efectua a partir de temporitzadors de tipus A i de temps d'actuació definits en el programa. Hi ha dos semàfors (un de vehicles i un de vianants) pel carrer horitzontal i dos pel carrer vertical. 
 • El grafcet de la solució implementada té quatre etapes. El pas d'una a l'altra es realitzarà mitjançant el venciment de les temporitzacions assignades a cada una de les etapes. A la següent taula queda detallat l'evolució del sistema:(1) En aquesta primera versió no està implementat el GROC.
(2) De l'etapa 4 es passa a l'etapa 1 

 • Per simplicitat en la definició del hardware, l'assignació de les sortides queda detallada a la següent taula.


 Esquemes / dibuixos / fotos 

GRAFCET

Programa amb símbols elèctrics Possibles millores

 • Incorporació del llum groc en els semàfors de cotxes
 • Incorporació de senyals acústiques.
 • Modificació de les temporitzacions en temps real.
 • Modificació de la prioritat de pas entre els dos carrers en temps real.
 • Funcionament en mode avaria.
 • Possibilitat d'establir un senyal de coordinació amb altres cruïlles.
 • I en general, qualsevol funcionalitat pròpia en el control d'una cruïlla de carrers real.


Valoració / conclusions

 • Aquest petit projecte si més no ens ha permet posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del curs, alhora que hem pogut constatar la viabilitat de dur a terme aquest projecte, o qualsevol altre, tant a la Tecnologia de l'ESO com al Batxillerat Tecnològic, en especial a la Tecnologia Industrial II. 

 
 per tornar a :
Índex de treballs