Classificadora de material fèrric
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Josep Maria Filella jfilella@pie.xtec.es de l'IES Miquel Marti i Pol       Roda de Ter 
Marta Puig de l'IES Sant Andreu de Llavaneres             Sant Andreu de Llavaneres 
Ramon Salomó de l'IES Thos i Codina                                                      Mataró
Data:  14 -02- 01
Nivell/cicle/crèdit: 
4t d’ESO crèdit comú de màquines, estructures i mecanismes i sistemes de control com a projecte final. 
CV. d’ampliació a 4t d’ESO automatismes. 
Batxillerat en la matèria de Tecnologia Industrial.
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte
 • Classificar el material fèrric mitjançant un procés automàtic amb l’ajut del SADEX.

Requeriments 
 • Equip SÀDEX amb mòduls d’entrada i sortides digitals, i el mòdul de control de motors.

 • Ordinador amb el programa Winlogo i la connexió amb el SÀDEX.
  Font d’alimentació per treballar a 5V
Coneixements previs
 • Bàsics sobre l’equip SÀDEX.B
 • Bàsics de programació amb LOGO
 • Sobre mecanismes de transmissió de moviment.
 • De connexionat d’elements elèctrics.

Material i equipament
 • Fusta aglomerada de 12 mm de gruix per la base
 • Motor reductor de 5v amb cargol sense fi
 • Rodes dentades de diferents diàmetres i gruixos
 • Planxes en U metàl·lics i de plàstic del mecano.
 • Dolles amb topalls, cargols, volanderes i femelles d’orelles
 • Dues barres roscades
 • Dues tires dentades flexibles
 • Material tèxtil per la cinta
 • Maleta joc mecano comercial.

 •  

Descripció del projecte i funcionament
 • Es tracta d’una cinta transportadora en la que s’hi dipositaran una barreja de metalls per a classificar. Al costat, una grua dotada d’un gir horitzontal dreta-esquerra i, a la ploma, s’hi ha col·locat un electroimant per atreure el material fèrric.

Funcionament
 • Es parteixen d’unes condicions inicials de cinta en estat de repòs, la ploma de la grua a sobre la cinta transportadora i electroimant sense funcionar. Si s’activa l’interruptor de començar el procès, aleshores s’activa l’electroimant i la cinta transportadora es posa en moviment. Passats uns segons es para la cinta i la grua gira 180 graus a l’esquerra fins que queda a sobre del contenidor de materials fèrrics. En aquest moment s'activa un final de cursa que desconnecta el motor i tot seguit es desactiva l'electroiman deixant caure el material que ja no es sent atret pels fenòmens magnètics . La grua gira 180 graus cap a la dreta per tornar a quedar sobre la cinta. La grua para el seu moviment per un final de cursa. Ara tornaria a començar el procés

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • Mòdul de control de motors. 
 • Mòdul d'entrades digitals. 
 • Mòdul sortides digitals

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

proc engega
p
si estat.entrada? "d 3= "ver [cinta] [engega]
fi
proc ini
esquerra.motor "c 2
espera1.entrada "d 2
atura.motor "c 2 
fi
proc electro
activa.sortida "a 1
fi
proc cinta
ini
electro
dreta.motor "c 1
espera 1000
gira_grua
fi
proc gira_grua
motors "c [1 a 2 d]
espera1.entrada "d 1
atura.motor "c 2
descarrega
fi
proc descarrega
desactiva.sortida "a 1
espera 100
esquerra.motor "c 2
espera1.entrada "d 2
atura.motor "c 2
engega
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Sistema inicial de control per comprovar que la grua està en l’estat de repòs, es a dir sobre la cinta, i si no és així fer-la girar.
 • Sistema de control per saber si la grua està prou carregada per activar el procés de gir i descàrrega

 •  
per tornar a :
 
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Control del trànsit marítim i terrestre, mitjançant un pont llevadís amb semàfors
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Víctor Alegre Zaera  vic@mixmail.com de l'IES Pompeu Fabra     Martorell
Francisco Pérez   fperez5@pie.xtec.es de l'IES Pompeu Fabra        Martorell
Pedro J.González Pellicer  pgonza13@pie.xtec.es de l'IES Gorgs      Cerdanyola del Vallès
Data:  14-2-2001
Nivell/cicle/crèdit:  Quart d’ESO 
TEMPS APROX.: 30 hores


Objectiu del projecte
 • Controlar elevació i descens sincronitzats dels dos batents d’un pont llevadís i el trànsit que circula damunt d'ell

Requeriments
 • Nocions d'elecronica i dels seus components
 • Coneixements bàsics de l’entorn SADEX , mecànica i connexionat d'elements elèctrics 
 • Uns LDR's controlen les accions dels motors que aixequen i abaixan el pont i coordinadament accionen els semàfors 

Material i equipament
 • 1 motor el mecanisme reductor 
 • 2 politges de 30 mm de diàmetre 
 • Regletes i cables de connexió 
 • 2  Tubs de 0'7 mm de diàmetre interior
 • 2 lots
 • 2 LDR
 • 2 LEDs verds
 • 2 LEDs vermells
 • 2 resistències 130 ohms
 • Equip SADEX

Descripció del projecte i funcionament
 • Quan a un LDR no li arriba la llum (detecta la presència d’un vaixell), acciona un motor que aixeca el pont (durant 14 segons) i el semàfor vermell. Una vegada que el vaixell ha passat, torna a tapar la llum de l'altre LDR (sortida) i acciona el motor en sentit contrari i un cop abaixat el pont es conecta el LED verd del semàfor.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • M43, control de motors 
 • M36, entrades digital
 • M37, sortides digitals 

Llista del programa de control
A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo.

proc parat
atura.motor "c 1
decideix
fi

proc decideix
si estat.entrada? "d 2 = "fals [dreta acaba]
si estat.entrada? "d 1 = "fals [esquerra acaba]
decideix
fi

proc dreta
dreta.motor "c 1
desactiva.sortida "b 2
activa.sortida "b 1
espera1.entrada "d 3
parat
fi

proc esquerra
esquerra.motor "c 1
espera1.entrada "d 4
desactiva.sortida "b 1
activa.sortida "b 2
parat
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos

Possibles millores
 • Avisos lluminosos i/o acústics pels vaixells 
 • Augment en el número de detector de presència dels vaixells ( LDR's)
 • Millora del sistema de transmissió per corda i contrapes per l'aixecament de l'estructura del pont
 • Possibilitat de funcionament del pont quan circulin els vaixells en ambdues direccions

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Detecció d'errors i possibles millores 

Valoració / conclusions
 • És una bona maqueta, però es pot millorar el sistema de transmissió per corda.
 • També es podria automatitzar la barrera de pas, per a permetre la circulació del vianants
 
per tornar a :
 
Índex de treballs
 
 
 

 
 
Automatització d'un vehicle de tres rodes per a la seva utilització com a seguidor d’un llum mòbil 
Descripció i característiques del projecte

Data:  Gener / febrer 2001

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Rafel Listuella rllistue@pie.xtec.es de l'IES L’Ametlla del Vallés   L’Ametlla del Vallés
Manoli Moreno Onieva mmoren76@pie.xtec.es de l'IES- L’Ametlla del Vallés  L’Ametlla del Vallés
Marta Carnicero Hernanz carnher@teleline.es de l'IES- Barcelona Congrés  Barcelona 
Data: 14-2-2001
Nivell/cicle/crèdit:  2n Cicle d’ESO
Temps aprox.:  20 u.l.


Objectiu del projecte
 • L’activitat ha de donar resposta als objectius del segon cicle pel que fa l’automatització d’un conjunt senzill, que en el nostre cas permetrà d’utilitzar un vehicle anteriorment dissenyat pels alumnes. La intenció de l’activitat és de dur a terme l’esmentada automatització mitjançant el recurs SADEX, que forma part  de la dotació de l’aula de tecnologia. Alhora, aquest treball ha de servir per a potenciar el treball en equip

Requeriments
 • El vehicle ha de ser capaç de girar a esquerra i dreta fins localitzar un llum. 
 • Es desplaçarà, un cop localitzat aquest llum, tot seguint-lo.
 • Els alumnes han de ser capaços de dissenyar els canvis a realitzar en un vehicle ja muntat per tal d’habilitar-lo per acomplir amb els objectius del projecte.  Posteriorment, cada grup d’alumnes haurà de dissenyar el procediment d’automatització del projecte, utilitzant els ordinadors de l’institut. 
 • El fet que cada grup pugui pensar en sistemes lleugerament diferents alhora de realitzar l’esmentada automatització es considerarà una riquesa, a més d’aportar la possibilitat que els alumnes puguin aprendre de la diversitat d’enfocaments dels seus companys, a més de fer-ho a través dels seus propis errors.
 • El projecte es durà a terme amb els components referenciats d’alecop, i ha estat pensat per tal de generar una despesa mínima en el conjunt de la classe

Material i equipament
 • 1 maqueta de vehicle a tres rodes, realitzada amb components tipus Meccano d’alecop
 • 1 Pila 4,5 V
 • 2 motors corrent continu
 • 1 LDR
 • 1 tros de cartolina negra per a limitar la llum que rep l’LDR
 • 2 LEDs de color verd
 • 2 LEDs de color vermell
 • Cables de connexió (el més llargs possible)
 • Sistema Sadex (mòdul d’entrades i mòdul de motors)
 • Eines diverses (tenalles, tornavisos, llimes, serres, cargol de banc, claus fixes, martell)
 • Una lot
 • Un ordinador

 •  

Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte consisteix en una activitat d’acció complerta, que desenvolupa l’automatització d’un vehicle de tres rodes per a la seva utilització com a seguidor d’un llum mòbil. L’esmentat vehicle ha estat equipat amb una LDR i dos motors de corrent continu que li permetran girar fins a localitzar un llum i desplaçar-se, tot seguint-lo, un cop el llum aquest hagi estat localitzat.

Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)
 • M43 control de motors 
 • M36 entrades digital

Llista del programa de control

A continuació es llista el procediment utilitzat en WinLogo

proc troba
;es el procediment principal, busca la llum.  El mòdul de motors és a la via c.  El mòdul d'entrades és a la via a
repeteix 30 [giraraladreta]
repeteix 30 [giraralesquerra]
troba
fi

proc buscaimira
;si troba la llum tira endavant i sinó espera 1 centèssima. El mòdul de motors és a la via c.  El mòdul d'entrades és a la via a
si estat.entrada? "a 1 = "ver [motors "c [1 d 2 d] comprovallum]
espera 1
fi

proc giraraladreta
;va a la dreta i mira a veure si troba la llum. Això dura aprox 1 centèssima que és el temps que dura el procediment buscaimira.  El mòdul de motors és a la via c.  El mòdul d'entrades és a la via a
dreta.motor "c 1
buscaimira
fi

proc giraralesquerra
;va a l'esquerra i mira a veure si troba la llum. Això dura aprox 1 centèssima que és el temps que dura el procediment buscaimira.  El mòdul de motors és a la via c.  El mòdul d'entrades és a la via a
esquerra.motor "c 1
buscaimira
fi

proc comprovallum
;El mòdul de motors és a la via c.  El mòdul d'entrades és a la via a
si estat.entrada? "a 1 = "fals [atura.motor "c 1 atura.motor "c 2 troba]
comprovallum
fi
 


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Les millores poden plantejar-se des de diversos punts de vista:
  • Ampliant el nombre d’hores de l’activitat bàsica
  • Afegint complexitat al muntatge.
 • Les esmentades millores podrien ser del tipus:
  •  Addició d’un brunzidor que avisi quan el vehicle avança; d’aquesta manera podrem evitar una colisió amb el vehicle.  Per dur a terme aquesta millora només caldrà disposar del mòdul display
  • Implementació de canvis que permetin el nostre vehicle de seguir una línia blanca dibuixada al terra, simulant, d’aquesta manera, els vehicles que puguin haver en alguns magatzems on la tecnologia és part important
  • Implementació de canvis que permetin el nostre vehicle de convertir-se en un vehicle salvaobstacles, mitjançant la utilització de fins de cursa, que aniria girant fins arribar a evitar l’obstacle amb el qual ha topat per tal de seguir el seu camí
  • Existeix la possibilitat de dur a terme un gran ventall se variants. Una d’aquestes variants podria ser el disseny d’una tortuga de logo, que mitjançant un retolador i un electroimant que el fes pujar i baixar, pogués ser comandada per l’alumne per tal de realitzar, físicament, les tasques que la tortuga de logo duu a terme en la pantalla.

Qüestions / activitats d'avaluació
 • Es valorarà el procediment seguit per l’alumnat tant a l’hora de dissenyar el procediement d’automatització com a l’hora d’implementar-lo.

Valoració / conclusions
 • Creiem que es pot plantejar la proposta als alumnes d’una forma oberta (un vehicle que ha de seguir una llum, una línia, etc) de tal manera que hagin de ser ells mateixos qui escullin la seva via de treball. Així, poden sortir projectes amb diversos enfocaments que després es posen en comú amb tot el grup per tal de valorar les diverses solucions adoptades.
 
per tornar a :
Índex de treballs