Control de un carrusel amb la veu
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
Diego  Rodríguez  IES Illa dels Banyols  El Prat de Llobregat
Josep Lluís Ivorra Ivorra  email: macrisvic@hotmail.com  IES Camps Blancs  Sant Boi de Llobregat
Data:  12/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 
 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte

 • Introducció a la utilització del SADEX, (comandar una màquina des de l'equip SADEX) 


Requeriments 

 • El carrusel s'engegarà de forma automàtica amb una senyal sonora. 
 • Simultàniament hi haurà un avisador òptic que canviarà en funció de la situació de aturada o marxa i s'escoltarà una alarma sonora mentre estigui en moviment.
 • S'aturarà el carrusel amb un polsador cessant l'alarma sonora i l'avisador òptic retornarà al punt inicial.


Material i equipament

 • Equip Sadex
 • Ordinador 
 • Programa Win-Logo
 • Font d'alimentació
 • Mòduls Sadex
 • Cablejat per connexions
 • Mecano (Maqueta del Carrusel)


Descripció del projecte i funcionament

 • Iniciat el programa Win-Logo, detecta els mòduls utilitzats. Recuperem l'arxiu de procediments cavallet.log i l'executem. 
 • Comencem amb el visualitzador en 0 (màquina aturada), quan el sonòmetre detecta un so (veu) superior a un mínim, el motor s'engega i gira el carrusel, canviant el visualitzador a 1 i fent sonar el brunzidor  fins que amb un polsador aturem la màquina i el visualitzador torna a marcar el 0 esperant la repetició de cicle o la aturada total amb p.


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

 • Mòduls: entrades digitals (M36), 
 • Sortides digitals (M37)
 • Control de motors (M43)
 • Mòdul display +  brunzidor (MS01)
 • Mòdul de so (M10) amb visualitzador (MV01)
 • Polsador N.A.
 • Sonda per al sonòmetre


Esquemes / dibuixos / fotos 
Llista del programa de control


Llistat de procediments.

procediment cavallets
si tecleig [acaba]
sortides "b [1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1]
si sonòmetre.llegit "c >100 [dreta.motor "a 1 sortides "b [1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0] sortides "b [2 1 3 1 8 1] espera1.entrada "e 1 atura.motor "a 1 sortides "b [8 0]
cavallets
fi
 Possibles millores

 • Aturada automàtica amb un altra senyal sonora 

 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 

CONTROL D'UN TREN CREMALLERA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
 Joan Castellà email: jocastel@pie.xtec.es  IES MIG-MÓN    SÚRIA
 Eva Rochés email: eroches@pie.xtec.es  IES MIQUEL BOSCH I JOVER  ARTÉS
 Jaume Camprubí email: jcampru3@pie.xtec.es   IES CASTELL DEL QUER   PRATS DE LLUÇA-NÈS
Data: 12/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: Batxillerat
TEMPS APROX.: 30 hores 


Objectiu del projecte

 • Aconseguir controlar automàticament l'engegada, parades intermitges i final d'un tren cremallera, controlant alhora també la posada en funcionament d'un sistema calefactor i un altre d'aire condicionat segons la temperatura externa


Requeriments

 • Equipament Sadex


Material i equipament

 • Motor- reductor
 • Sensor de temperatura
 • Sortida relès de l'equipament Sadex
 • Entrada i sortida digitals de l'equipament Sadex
 • Control de motor de l'equipament Sadex
 • Equip de control SADEX i PC
 • Leds
 • Cables elèctrics i regletes
 • Cargols, volanderes i femelles
 • Finals de cursa
 • Polsador
 • Cremallera
 • Rodes dentades
 • Ventilador
 • Bombeta
 • Font d'alimentació


 • Descripció del projecte i funcionament

  • El tren cremallera anirà des d'una estació inici fins una final fent una parada intermèdia 
  • Abans de sortir, avisarà amb una senyal lluminosa i sonora intermitent. 
  • Un cop hagi arrencat es pararà la senyal sonora, però la lluminosa continuarà d'una manera constant, tot indicant la direcció que segueix el tren. 
  • Abans d'arribar a les estacions (intermèdia o final), avisarà de la posició que es troba.
  • Mentrestant, anirà controlant la temperatura interior per si s'ha d'engegar l'equipament calefactor o condicionador d'aire.


  Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

  • Control de motors a la via a
  • Entrades digitals a la via b
  • Relès de contacte a la via c
  • Control de temperatura a la via d
  • Sortides digitals a la via e


  Esquemes / dibuixos / fotos 

  Llista del programa de control


  proc stop
  p
  espera1.entrada "b 7
  si estat.entrada? "b 8 [avís.amunt][avís.avall]
  fi
  proc avís.amunt
  repeteix 6 [envia.byte "e 1 motor2 "a "e espera 50 p espera 30]
  amunt
  fi
  proc avís.avall
  repeteix 6 [envia.byte "e 1 motor2 "a "d espera 50 p espera 30]
  avall
  fi
  proc amunt
  si estat.entrada? "b 1 [stop][motor1 "a "e motor2 "a "e]
  fi
  proc avall
  si estat.entrada? "b 5 [stop][motor1 "a "d motor2 "a "d]
  espera1.entrada "b 5 p
  fi
  proc situació
  si estat.entrada? "b 1 [posa.a "lloc 1]
  si estat.entrada? "b 2 [posa.a "lloc 2]
  si estat.entrada? "b 3 [posa.a "lloc 3]
  si estat.entrada? "b 4 [posa.a "lloc 4]
  si estat.entrada? "b 5 [posa.a "lloc 5]
  fi
  proc directa.dalt
  avís.amunt
  amunt
  espera.fi
  fi
  roc espera.fi
  si :lloc=1 [p acaba]
  situació
  espera.fi
  fi


  Possibles millores

  • Visualització de les parades per pantalla
  • Poder fer més parades intermèdies


  Qüestions / activitats d'avaluació

  • Grau de funcionament del muntatge
  • Grau de funcionament del sistema de control

   per tornar a :
  Índex de treballs
   
   
   

   
   

  PORTA  CORREDISSA
  Descripció i característiques del projecte

  Data:  Juliol 2002

  RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

  Autors: 
   Cecília Bonet Fernández email: cecilia_bonet@yahoo.es  IES Angeleta Ferrer i Sensat Sant Cugat del Vallès
  Cristina Casasayas Reñé email: ccasasay@pie.xtec.es  IES Alexandre de Riquer  Calaf
   Narcís Pi Masvidal email: npi2@pie.xtec.es   IES Investigador Blanxart   Terrassa
  Data: 12/7/2002
  Nivell/cicle/crèdit: batxillerat
  TEMPS APROX.: 


  Objectiu del projecte

  • Fer funcionar un mecanisme amb control per ordinador, utilitzant sensors per detectar les condicions necessàries pel seu funcionament.


  Material i equipament

 • interfície, llenguatge Win-Logo, micromón de control i mesura.
 • mòduls: control de motors, sensor de llum, sensor de so, entrades digitals
 • font d'alimentació (0-24 V)
 • motor de baix voltatge (>24V)


 • Descripció del projecte i funcionament

  • Aquesta porta quan detecti un cop de veu (sensor de so) es començarà a obrir. 
  • Un cop estigui ben oberta es tancarà amb la presència d'algun objecte o persona ( sensor de llum).
  • Aquest mecanisme  té dos finals de carrera.
  • Quan la porta està tancada el final de carrera 1 està obert.
  • Si el final de carrera 1 està obert, quan es detecta un so de més de 90 dB  la porta s'obre.
  • La porta seguirà obrint-se fins que arribi al final de carrera 2 i aquest quedi obert.
  • Si el final de carrera 2 està obert , quan es detecta una disminució de llum (presència humana o objecte) el motor funcionarà en sentit contrari i tancarà la porta 


  Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)

  • Mòdul d'entrades digitals( entrada 1 connectada al final de carrera 1, i entrada 6 connectada al final de carrera 2). Està connectat a la via c de la interfície
  • mòdul de nivell de so. Connectat a la via b
  • mòdul de lluminositat, a escala de 20K. Connectat a la via a.
  • mòdul de motors. Connectat a la via d


  Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET  Esquemes / dibuixos / fotos   Llista del programa de control


  recupera "sadex
  proc obertura
  dreta.motor "d 1
  espera0.entrada "c 1
  atura.motor "d 1
  fi

  proc tancament
  esquerra.motor "d 1
  espera0.entrada "c 6
  atura.motor "d 1
  fi

  proc veu
  espera 50
  si sonòmetre.llegit "b>90 [ obertura ]
  espera 100
  fi

  proc llum
  espera 50
  si luxòmetre.llegit "a<100 [ tancament ]
  espera 75
  fi

  proc total
  espera 50
  si estat.entrada? "c 1 [ veu ] [ llum ]
  espera 50
  total
  fi
     Possibles millores

  • Caldria incloure una parada d'emergència, ja sigui manual o de presència.
  • Instal·lar indicadors leds del sentit de moviment


  Valoració / conclusions

  • projecte recomanat per nivell de batxillerat.

   per tornar a :
  Índex de treballs