Transportador de càrregues
Descripció i característiques del projecte

Data:  octubre/novembre de 2000

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Jordi Soler IES Giola de  Llinars Vallès e-mail: jsoler23@pie.xtec.es
Julià López de la Cámara IES Castellarnau de Sabadell e-mail: jlopezdelacamara@wanadoo.es 
Concepció Segura IES Torrent de les Bruixes de Sta Coloma G. e-mail: csegura@pie.xtec.es
Marc Busquets IES Nicolau Copèrnic de Terrassa e-mail: mbusqu2@pie.xtec.es
Nivell/cicle/crèdit:  Segon cicle Temps aprox.:  18 h


Objectiu del projecte
 • Aplicació de senzills conceptes electromecànics
 • Utilització de les eines que trobem al taller
 • Pràctica de transmissions de moviments entre politges
 • Prendre consciència de la possibilitat de fer servir materials reciclats

Requeriments
 • El transportador de càrregues ha de funcionar a 4,5 V, per tant el motor que utilitzarem serà de 4,5 V.
 • En el moment de tancar el circuit mitjançant un interruptor, el motor es posarà en funcionament, i a la vegada una bombeta en paral·lel s'encendrà
 • La bombeta indicarà que el transportador està en marxa
 • Mitjançant un commutador d'encreuament variem el sentit del corrent, i per tant, el sentit de gir del motor.

Material 
 • 1 motor de 4,5 V amb caixa reductora, eix 3 mm.
 • 2 politges acanalades de D=60 mm.
 • 2 plaques de poliestirè  vermelles en U de 18 x 18 x 75 x 150 x 2 mm.
 • 1 adaptador eix motor de 3 a 4 mm.
 • 1 regleta de connexions.
 • 2 perfils foradats en escaire 15 x 15 x 500 mm.
 • 2 tires foradades 15 x 500 x 1,5 mm.
 • 1 tira sense forats 15 x 500 x 1,5 mm.
 • 15 cargols M4 x 1 mm.
 • 20 femelles M4.
 • 4 casquets Dext= 5 Dint= 4 L = 15 mm.
 • 8 cables de connexió.
 • 1 generador de cc de 1,5 V.
 • 1 interruptor.
 • 1 commutador d’encreuament.
 • 1 bombeta de 6 V.
 • Volanderes.
 • Cordill.
 • Garrafa de plàstic.
 • Làmines de coure

Equipament
 • Trepant.
 • Broca de 4,5 mm.
 • Clau de 7 mm.
 • Tornavís.
 • Serra d'arc.
 • Cargol de banc.
 • Llima.
 • Punxó.
 • Punta de marcar.
 • Emmotlladora de plàstic.

Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte consisteix en la construcció d'un muntatge electromecànic de transmissió de moviment amb inversió de sentit.
 • Construïm un transportador de càrregues, amb l'ajut d'un motor elèctric, que es muntarà sobre un suport de mecano. Les càrregues es transporten en dos cistelles penjades que volten entre dos politges.
 • Es redueix la velocitat del motor mitjançant una reductora que proporciona una velocitat adient a la finalitat que es persegueix.
 • Existeix un quadre de comandament que controla la posada i el sentit de la marxa.

Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Es pot incorporar un mecanisme de parada/engegada automàtica a cada volta.
 • Es pot incorporar un mecanisme de canvi de sentit automàtic.
 • Es pot incorporar un automatisme de control mitjançant el SADEX.

Qüestions 
 • Calcular la velocitat de les cistelles en funció de la velocitat del motor i de la reductora instal·lada.
 • Com influeix la variació de tensió amb la velocitat de la cistella?
 • Influeix en la velocitat de moviment el diàmetre de les politges?

Activitats
 • Exercicis de transmissió de moviments entre politges

Activitats d'avaluació
 • Disseny.
 • Resolució de problemes durant el muntatge.
 • Complexitat de treball.
 • Funcionament.

Valoració / conclusions
És un treball senzill que pot reportar grans satisfaccions  als alumnes que el realitzin, amb poques hores de treball.
Adreçat pels alumnes de tercer d'ESO, dins del crèdit comú de mecanismes, per a realitzar en un grup de quatre persones. Posteriorment es pot aprofitar per alumnes de quart d'ESO, dins del crèdit comú de tecnologia de control, on es poden incorporar les millores abans indicades.
A l'hora de construir la torre conduïda podem tenir problemes d'estabilitat, per la qual cosa l'hem d'apuntalar.
Les dues politges han de trobar-se a la mateixa alçada per evitar que la corda es surti de la canal de la politja.
Les politges han de trobar-se a prou alçada per permetre que les cistelles no topin contra les estructures de les torres.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunt per a la classificació de monedes
Descripció i característiques del projecte

Data:  octubre/novembre de 2000

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Pere Capdet Sorribes IES Vinyes Velles de Montornés del Vallès e-mail:pcapdet@pie.xtec.es 
Marta Carnicero Hernanz IES Barcelona Congrés de Barcelona  e-mail: her@teleline.es 
Manoli Moreno Onieva IES L’Atmetlla del Vallés de L'Atmella del Vallès e-mail: mmoren76@pie.xtec.es
Isabel Rey Trujillo IES Badia del Vallés de Badia del Vallés e-mail: irey@pie.xtec.es 
Nivell/cicle/crèdit:  Segon cicle Temps aprox.:  20 h


Objectiu del projecte
 • L'activitat ha de donar resposta als objectius del segon cicle pel que fa al muntatge d'un conjunt senzill, que permeti integrar diferents elements, materials, operacions i processos des de l'etapa de disseny, passant per la planificació, execució, verificació i avaluació final.  Alhora, ha de servir per desenvolupar la metodologia de treball Leittext, potenciant el treball en grup cooperatiu.
Nota dels autors:
Adjunt en aquest document tenim una proposta d'aplicació d'aquest projecte pel mètode LEITTEXT, per que les professores i professors que s'animin, el puguin treballar amb els sues alumnes. Aquest document per la seva extensió, es pot demanar a l'Aula de recursos de tecnologia o a qualsevol dels autors. Pot ser molt interessant experimentar aquesta metodologia ja provada amb alumnes, amb bons resultats.

Requeriments
 • El muntatge ha de ser capaç de separar monedes de 5, 25 i 100 pessetes.  Constarà d'una corretja dentada (cinta flexible) doble, un motor amb reductor, i una canal de plàstic plegada i foradada d'acord amb el diàmetre de les monedes per tal de permetre el seu pas.  La recollida de les monedes es farà mitjançant tres cistelles que hauran estat fabricades amb l'emmotlladora de plàstics. La resta de muntatge comprendrà peces de mecano que són especificades més endavant. L'engegada i aturada del muntatge es farà mitjançant un interruptor.
 • L'activitat ha de ser realitzada amb els mínims components per tal d'assegurar una despesa mínima en el conjunt de la classe.
 • Tot el muntatge es durà a terme amb els components referenciats d'ALECOP.

Material 
 • 2 Planxa muntatge en U perforada
 • 8 Rodes dentades 
 • 4 Politja perforada
 • 2 Tira metàl-lica ranurada
 • 1 Tira metàl-lica perforada 
 • 2 Barra roscada
 • 7 Escaire taladrat
 • 1 Motor de 4v. amb reductora 
 • 2 Tira dentada flexible
 • 23 Femella
 • 25 Cargols
 • 25 Volanderes
 • 4 Dolla de topall amb virolla
 • 2 Femelles d’ orelles 
 • 1 Placa de plàstic

Equipament
 • Emmotlladora de plàstics
 • Plegadora de plàstics
 • Trepant de columna (amb broques de fusta de Ø18 i Ø22)
 • Font d'alimentació
 • Eines diverses (tenalles, tornavisos, llimes, serres, cargol de banc, claus fixes, martell)

Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte consisteix en una activitat d'acció complerta, desenvolupada en metodologia Leittext, que desenvolupa un conjunt classificador de monedes de diferents diàmetres mitjançant l'accés manual a una cinta transportadora i la posterior caiguda a una canal. Aquesta es basa en el diàmetre exterior de les monedes, que a causa de la gravetat (caiguda lliure) són classificades i dipositades en diferents cistelles. Per tal d'endegar i aturar el sistema, es disposa d'un interruptor, una font d'alimentació i una sèrie de conductors que permeten connectar-los amb el motor.

Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Les millores poden plantejar-se des de diversos punts de vista:
  • Ampliant el nombre d'hores de l'activitat bàsica
  • Afegint complexitat al muntatge.
  Les esmentades millores podrien ser del tipus:
  • Augment del nombre de monedes diferents a classificar
  • Alimentació no manual de monedes
  • Muntatge incloent dispositius de marxa - aturada fabricats amb relès i contactors.

Qüestions/ Activitats d'avaluació
 • Pensem que la metodologia Leittext és una excel·lent eina de treball que engloba perfectament l'apartat corresponent a les activitats d'avaluació. 
 • En la nostra opinió, el tipus de metodologia que aquí presentem és prou completa, fins al punt d'ampliar les esmentades activitats d'avaluació, tot fent-les aparèixer diverses vegades al llarg del projecte i evitant de restringir-les a la clàssica avaluació duta a terme al final de tot projecte. Per a l'ampliació d'aquest punt ens remetem, doncs, a l'exposició que d'aquesta metodologia es presenta en aquest mateix document.

Valoració / conclusions
Des del punt de vista creatiu, el treball desenvolupat s'ha valorat molt positivament, tot i que a l'inici de l'activitat vam dubtar sobre el tipus de muntatge a realitzar.  Quant a la planificació del treball, cal reconèixer que s'ha de modificar la tendència a treballar sense preveure certs aspectes, cosa que endarrereix el procés, fa que s'utilitzin materials inadequadament (amb la corresponent despesa econòmica) i es treballi simultàniament sense unes directrius definides. 
Per tal de corregir aquesta tendència, molt negativa, cal potenciar el procés de disseny i planificació inicials abans de posar-se “mans a l'obra”.  Cal recordar que aquesta tendència s'agreuja en el cas dels alumnes, ja que els agrada pensar tot treballant.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÚNEL DE RENTAT DE COTXES
Descripció i característiques del projecte

Data:  octubre/novembre de 2000

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Ferran Castellanos Col·legi Martí de Terrassa e-mail: truc@cataloniamail.com
Josep M. Filella  IES Miquel Martí i Pol de Roda de Ter e-mail: jfilella@pie.xtec.es 
Nuria Torra   IES Pablo R. Picasso de Barcelona e-mail: mtorra3@pie.xtec.es
Jordi Viu   IES Lluís Companys de Ripollet e-mail: jviu@pie.xtec.es
Nivell/cicle/crèdit:  3er ESO segon cicle Temps aprox.:  20 h


Objectiu del projecte
 • Instal·lació mecànica i control elèctric d'un túnel de rentat.

Requeriments
 • Dispositiu electromecànic que integri diferents sistemes de transmissió de força i moviment. Aquest dispositiu simularà una cinta transportadora que arrossega el cotxe mentre un corró - raspall de rentat va girant al temps que puja o baixa amb finals de carrera en el recorregut. 

Material 
 • 2 motor de CC 2-6 V amb engranatges de canvi de velocitat 
 • 1 motor de CC 2-6 V
 • 2 Born de 6,8 mm
 • 2 final cursa
 • 2 interruptor
 • 2 commutador dues posicions
 • 1 font d'alimentació
 • pinça cocodril
 • Cable d'una fase
 • Cable de dues fases 
 • Corda
 • Baga
 • Tros de roba vella
 • Peces del Mecano

Equipament
 • Serra d'arquet
 • Escaire metàl·lic
 • Serra d'inglet
 • Nivell
 • Regla metàl·lica
 • Soldador
 • Alicates pela - fils
 • Trepant sobretaula
 • Plegadora de plàstic
 • Pistola de cola termofusible
 • Tornavís
 • Clau fixa
 • Tisores

Descripció del projecte i funcionament
Aquest tren d'autorentat està format per una cinta transportadora que arrossega el vehicle al temps que un raspall de rentat puja o baixa limitat en el seu recorregut amb finals de carrera.

Distingim les següents parts:

  A. Estructura:
  Ofereix suport als corrons que arrosseguen la cinta transportadora, guia el moviment vertical del corró de rentat i acull els dos motors de reducció que desplacen cinta i pont de rentat.

  B. Cinta transportadora:
  Constituïda per dos corrons un motriu i l'altre conduït, teixit de cotó i barra roscada com a eix. S'acciona mitjançant transmissió per engranatge. 

  C. Pont de rentat:
  Pòrtic quadrat fet amb llistó de fusta, que suporta motor que fa moure el corró de rentat mitjançant transmissió politja - corretja. Inclou contrapès d'acer i topalls per accionar finals de carrera. El seu moviment de pujada i baixada es produït per un motor amb reducció fixat a l'estructura.

  D. Instal·lació elèctrica:
  Formada per dos circuits independents. Un d'ells fa moure la cinta i girar el corró de rentat simultàniament. L'altre produeix el moviment de pujada i baixada del corró, incloent els finals de cursa que aturen aquests moviments.


Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Modificació i perfeccionament del sistema de baixada i pujada del corró, utilitzant una cremallera i pinyó, acoblant el motor en el mateix pòrtic que subjecta el corró.
 • Automatitzar el sistema amb sensors que segueixin el contorn de qualsevol vehicle.
 • Incorporar un dispositiu que aturi tots els sistemes un cop el vehicle hagi sortit del tren.
 • Mentre el sistema està en moviment un senyal (llum vermell) avisa que no pot entrar cap vehicle. Un altre senyal (llum verd) indicaria el pas d'un nou vehicle quan l'anterior hagi sortit.

Qüestions / Activitats d'avaluació
 • Càlculs de les relacions de transmissió del moviment dels diferents elements.
 • Redacció d'un Informe tècnic que inclogui els següents apartats:
 •         1. Portada
 •         2. Índex detallat
 •         3. Plantejament del problema i objectiu de la solució
 •         4. Llistes de materials i eines que has utilitzat en conjunt
 •         5. Dissenys i croquitzacions:
 •             Croquitzacions del conjunt i de les parts més significatives
 •             Esquemes elèctrics
 •             Plànols de les transmissions
 •         6. Valoració personal i full d'autoavaluació
 •         7. Bibliografia
 • Exposició oral davant el grup classe.

Orientacions (per a l'ensenyament / aprenentatge):
El projecte també es pot plantejar com a un crèdit variable a 30 hores. Els requeriments inicials del projecte permeten plantejar-lo com un crèdit d'iniciació, de consolidació  o bé d'ampliació. El prototipus construït permet treballar amb ell l'automatització, ja sigui al final de curs o en cursos posteriors.
És factible un tractament de la diversitat doncs es possible diferenciar el nivell d'assoliment dels continguts curriculars treballats. En aquest sentit es recomana la simplificació dels mecanismes de transmissió i dels circuits elèctrics.

Valoració 
Es tracta d'un projecte enriquidor, que possibilita una àmplia utilització dels recursos de l'aula, amb un ampli ventall de solucions als requeriments inicials proposats. Admet modificacions i millores en tots els àmbits (elèctric, estructural, estudi de materials,...) i per tant, considerem que és un projecte guay i de p... mare.

Conclusions
Es tracta d'un projecte assumible per l'alumnat com a pràctiques d'un trimestre del crèdit comú de mecanismes i estructures.  La temporització es considera apropiada, tenint en compte que les 20 hores són de treball a l'aula de tecnologia. Tot i això, el projecte requereix un treball addicional fora de l'aula de tecnologia, per tal de redactar l'informe tècnic.
L'interès del projecte rau en la integració de diferents continguts assolits al llarg de l'E.S.O. (mecanismes, electricitat en contínua, estructures, materials, eines i utensilis, representació gràfica,...). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascensor
Descripció i característiques del projecte

Data:  octubre / novembre de 2000

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
 Jordi Fernández IES Sant Andreu de Llavaneres de Sant Andreu de Llavaneres e-mail: jferna72@pie.xtec.es
 Ramon Salomo Cava IES Thos i Codina de Mataró e-mail: marpiuca@mixmail.com
Sergio Suitino IES Sant Andreu de Llavaneres de Sant Andreu de Llavaneres e-mail: fcavanil@pie.xtec.es
Nivell/cicle/crèdit:  Segon cicle Temps aprox.:  20 h


Objectiu del projecte
 • L'objectiu d'aquest projecte és construir un ascensor, amb una única parada, amb el material de la dotació de l´aula de tecnologia

Requeriments
 • Fer servir únicament el material de l'aula de tecnologia per fer el muntatge.
 • Fer la caixa de l'ascensor amb plàstic, fem servir la plegadora.
 • Fer l'estructura amb mecano.
 • Utilitzar un motor reductor de corrent contínua, dos interruptor dobles, dos finals de cursa i una font d'alimentació per fer la part elèctrica.
 • Fer la transmissió de moviment amb politges de PVC.
 • Muntar la pràctica sobre una placa de muntatge en forma de “U” i la part elèctrica sobre una base de plàstic.

Material 
 • Politja de plàstic D=20mm.
 • Placa de muntatge en forma de “U” foradada 170x500x1mm.
 • Tires ranurades 15x500x1,5 mm.
 • Tires escaires 15x15x500x1,5 mm
 • Tires  doble filera, forma “V”, foradada 15x500x1,5 mm.
 • Tira escairada 15x500x1,5 mm.
 • 2 Plaques poliestirè forma “u” vermelles 18x18x75x150x2 mm.
 • Aproximadament 35 cargol M4x30 mm.
 • 6 femelles d'orelles M4 i 29 femelles M4.
 • Barra roscada M4x95 mm.
 • Motor reductor.
 • 2 commutadors de dues posicions.
 • Font alimentació.
 • 2 microinterruptors.
 • Una placa base plàstic en forma de “U” pel muntatge elèctric.

Equipament
 • Trepant fixa.
 • Llapis.
 • Serra de metalls.
 • Regle d'alumini.
 • Tramador marcador de xapa.
 • Claus fixes de mides vàries.
 • Màquina de termoencolar.
 • Cargol de taula.
 • Tornavís d'estrella i pla.
 • Martell.
 • Paper de vidre del nº 5.

Descripció del projecte i funcionament
 • El mecanisme consisteix en un ascensor que es posa en marxa en el sentit que es vulgui amb un interruptor i quan arriba a la planta superior on s'atura en accionar un interruptor de final de cursa. 
 • Posteriorment  polsant l'interruptor corresponent, la caixa de l'ascensor fa el recorregut en sentit contrari fins arribar a la planta inferior, on s'atura quan s'acciona un altre interruptor de final de cursa. 
 • Es tornarà a activar en polsar l'interruptor en la direcció adient, que es troben en la placa base de plàstic.

Esquemes / dibuixos / fotos 
 

Possibles millores
 • Reduir el número de peces del mecano utilitzades per fer l'estructura o dissenyar una estructura equivalent amb uns altres materials.
 • Es podria implementar amb una sèrie de senyals visuals i auditives, atenent a la diversitat de persones que el poden fer servir. Les visuals es posen en funcionament quan està en moviment i les auditives quan està aturat. Les senyals visuals, amés de la llum de l'interior de l'ascensor que s'encén quan està en moviment, poden indicar el sentit del moviment.
 • Adaptació del sistema de control i funcionament del mecanisme mitjançant l'interface del Sadex-control

Qüestions / Activitats d'avaluació
 • Dissenyar diferents circuits elèctrics, amb la simbologia adient, en els que s'inclogui els diferents elements passius elèctrics.
 • Utilitzar aparells de comandament, de forma que l'aprenentatge sigui gradual en incloure els diferents elements de comandament.
 • Utilitzar la font d'alimentació pels diferents circuits elementals.
 • Comprovació del voltatge subministrat per la font amb el téster . 
 • Presentar una memòria del projecte. 
 • Construir i fer funcionar l'enginy projectat.

Valoració / conclusions
La realització d'aquest projecte ha estat una activitat que ens ha enriquit a nivell de coneixements, però sobretot ens ha facilitat una òptica d'alumne que amb els anys de docència hem anat oblidant.
Hem comès errades, unes de més  greus que d'altres, però potser la més important ha estat el no haver planificat amb prou cura el disseny del projecte i haver actuat impulsivament intentant construir un ascensor sense tenir en compte els detalls més evidents: tipus d'estructura, components del circuit, subjecció de la cabina de l'ascensor, etc.
De mica en mica però, hem anat reconduint la situació i hem aconseguit dur a terme el projecte, amb l'ajut del professor i amb la col·laboració dels companys
Com a conclusions cal dir que es interessant que el professor es posi a fer la practica abans de la seva realització, per saber els possibles problemes que pot arribar a tenir l'alumne.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projecte d'un Telefèric
Descripció i característiques del projecte

Data:  octubre/novembre de 2000

RESUM DEL PROJECTE 

Autors: 
Sònia Mora IES Gallecs de Mollet del Vallès e-mail: smora2@pie.xtec.es
Amparo Rubio IES Gallecs de Mollet del Vallès e-mail: arubio2@pie.xtec.es
Joan Carles Garrido IES Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda e-mail: jgarrid8@pie.xtec.es
Lluís Castañar IES El Bullidor de Rubí e-mail: lcastana@pie.xtec.es
Nivell/cicle/crèdit:  Segon cicle 3 ESO Temps aprox.:  20 h


Objectiu del projecte
 • Construir un telefèric amb el material i la dotació de l'aula de tecnologia.

Requeriments
 • La cistella del telefèric ha d'arribar a un extrem desconnectar un interruptor final de cursa amb la qual cosa la cistella s'atura. Obrim el circuit i el motor canvia el sentit de gir. La cistella ara anirà cap a l'altra banda i en arribar a l'extrem procedirà de la mateixa manera que abans. En arribar a cada extrem s'ha d'encendre la bombeta corresponent.
 • Funciona amb una font d'alimentació de 3,5 V.

Material 
 • 4 Tira taladrada doble filera 30x500x1.5 
 • 2 Tira ranurada 15x500x1.5 
 • 2 Tira taladrada 15x500x1.5 
 • 1 Placa muntatge U taladrada estreta 95x50x1 
 • 1 Barra roscada M 4x500 
 • 40 Cargol M 4x10 
 • 50 Femella M 4x3 
 • 50 Virolla M 4x9 
 • 1 Femella cega M 4 
 • 2 Politja plàstic taladrada Dext= 40 
 • 2 Politja plàstic taladrada Dext= 60 
 • 1 Placa base per a subjecció d'operador 
 • 1 Motor SM-Technik reductor 1910 
 • 2 Suports commutador de 2 posicions 
 • 2 Suport làmpada 6 V 
 • 10 Cable amb banana de 200 mm 
 • 1 Goma elàstica per a la transmissió del moviment 
 • 1 m de fil de nylon 
 • 2 Finals de cursa detectors de pas MARQUARDT 1040.0101 

Equipament
 • Font d'alimentació classe I  potència 220 VA  fusible 1,5 A, 3,5 V.
 • Cargol de banc
 • Serres metàl·liques.
 • Pistola de silicona.
 • Plegadora.

Descripció del projecte i funcionament
 • La primera part del projecte consisteix en el muntatge d'una estructura metàl·lica que fa de suport d'un sistema de politges que arrosseguen una cistella, tot imitant el funcionament d'un telefèric a dos nivells
 • La segona part consisteix en el muntatge del sistema de control, format per un circuit elèctric que consta de l'accionament d'un motor que gira en els dos sentits accionat pels interruptors i controlats pels detectors de posició.
 • La tercera part consisteix en l'acoblament d'un sistema de detecció òptic i acústic d'arribada, tot això connectat en paral·lel.

Esquemes / dibuixos / fotos 

Possibles millores
 • Evitar el balanceig de la cistella.
 • Intentar que l'estructura estigui més dreta.
 • Posar un ascensor per pujar a les plataformes.
 • Posar sensors fotoelèctrics  LDR.
 • Millorar el sistema d'anclatge de la cistella.

Qüestions / Activitats d'avaluació
 • Estudi de circuits sèrie i paral·lel.
 • Repàs de la llei d'Ohm.
 • Càlculs V, I, R, a nivell pràctic.
 • Substitució dels dos commutadors i de la font d'alimentació per un commutador de creuament i dues fonts.
 • Estudi del parell del motor.
 • Estudi de la relació de transmissió de les politges i engranatges.
 • Seguiment diari del muntatge.

Valoració / conclusions
La realització d'aquest projecte va adreçat a alumnes de 3er curs d'ESO. El situem a principi del tercer trimestre, perquè posem a la pràctica els coneixements teòrics que s'han adquirit en els crèdits d'electricitat a 2n d'ESO, i mecanismes, transmissió i transformació de moviments a 3er d'ESO.
La realització del projecte ha estat satisfactòria per tots quatre, perquè hem posat a la pràctica els coneixements teòrics dels diferents continguts de l'àrea de tecnologia, i ens hem trobat amb algunes de les dificultats en que es troba l'alumnat.