SELECCIÓ DE MATERIALS
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
JUSTO J. ESTEBAN IGLESIAS   IES   XXVèna  OLIMPÍADA   BARCELONA
Mª Teresa Marrodan  IES Princep de Girona    BARCELONA
Josep Amat  IES Vila de Gràcia   BARCELONA
Celia Cobo  SES de Badalona     BARCELONA
Data:  5/7/2002
Nivell/cicle/crèdit:  Automatismes /Batxillerart / Electropneumàtica.
 
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte

 • Volem fabricar unes peces de plàstic utilitzant un 10% de material reciclat
  • El procés de fabricació té tres fases:
   • 1. Consisteix a polvoritzar i barrejar el material per reciclar per posteriorment disposar aquesta barreja a uns contenidors de plàstic. 
    2. Separació dels contenidors que contenen una quantitat donada de ferro d'aquells que tenen una quantitat superior
    3. Reacció de polimerització amb aprofitament del material dels contenidors amb un percentatge baix de ferro.
  • En la fase 2 (procés de separació) ens trobem amb el problema de que aquest contenidors són tòxics, per la qual cosa  hem de fer aquesta selecció amb comandament a distància  . Aquesta fase és la que realitzarem amb l'equip d'electropneumàtica. 


Material i equipament


 
Quantitat    Codi  Descripció  Components 
1 EDU-A1-1 Cilindre Simple Efecte diàmetre 20, cursa 60, èmbol magnètic  Cilindre + Base Fixació
1 EDU-A1-2 Cilindre Doble Efecte diàmetre 20, cursa 75, èmbol magnètic Cilindre + Base Fixació
1 EDU-A1-3 Ventosa diàmetre 15 mm Ventosa acoblada a l'expulsor de buit
1 EDU-A2-1  Distribuïdor 3/2 accionament manual palanca Distribuïdor 3/2 +  Base Fixació
1  EDU-A2-3 Distribuïdor 5/2 biestable accionament manual per palanca  Distribuïdor 5/2 + Base Fixació
1 EDU-A2-4 Distribuïdor 5/2 monoestable d'accionament pneumàtic  Distribuïdor 5/2 + base de fixació.
1 EDU-A3-6 Unitat de manteniment amb regulador pressió, filtre i manòmetre Unitat manteniment + Base Fixació
1 EDU-A3-7 Distribuïdor Pressió de 6 sortides amb vàlvula de tall incorporada  Distribuïdor Pressió + Vàlvula Control + Base Fixació
1 EDU-B1-1 Cilindre Doble diàmetre 20, cursa 40, èmbol magnètic  Efecte Cilindre + Base Fixació
2 EDU-B2-1 Distribuïdor 5/2 monoestable d'accionament elèctric 24 V corrent continu, potència 2 W  Distribuïdor 5/2 + Connector + Base Fixació
1 EDU-B2-2 Distribuïdor Elèctric de 10 sortides amb femelles per connector tipus banana de 4 mm  Distribuïdor Elèctric + Base Fixació
2 EDU-B2-3 Distribuïdor 5/2 biestable d'accionament elèctric 24 V corrent continu, potència 24W Distribuïdor 5/2 + Connector + Base Fixació
1 EDU-B2-4  Detector Magnètic de contacte obert Detector Magnètic
1 Detector fotoelèctric 
2 Interruptors de tipus reed 
2 EDU-B2-8 Mòdul Relé de 4 contactes commutats Mòdul Relé + Base Fixació
1 EDU-C1-1 Base Treball  Mides 960 x 535 mm
1 EDU-C1-2  Compressor a 220V c.a. 0,25 C.V. Pressió màxima 8 bar. Dipòsit de 9 litres. Cabal 30 litres / minut, Amb filtre d'aire d'admissió, regulador de pressió, manòmetre i purga
1 EDU-C1-3 Tub Flexible  50 metres de tub flexible diàmetre exterior 4 mm
5 EDU-C1-4  Unions T de 4 mm
8 EDU-C1-5  Tap de 4 mm 
1 EDU-C1-6  Font Alimentació  220V c.a. / 24V c.c. Potència 24 W.
1 EDU-C1-7 Joc Cables  6 cables vermells llargada 1 metre. 
6 cables negres llargada 1 metre. 
4 cables grocs llargada 0,5 metres. 
4 cables blaus llargada 0,5 metres.
1 EDU-C1-8 Tallador Tub 
1 EDU-D1-1 Actuador de Gir, recorregut 180º Actuador de Gir + Base Fixació
1 EDU-D2-2 Mòdul Maquetes 3D Es regulable en alçada + Base Fixació
1 EDU-D2-3  Mòdul Alimentació Peces Mòdul + Base Fixació
1 EDU-D2-4  Mòdul Bufador - Expulsor Mòdul + Base Fixació
1 EDU-D3-6  Caputxó antimanipulació amb cadenat  Incorporat a unitat de manteniment
1 EDU-D3-9  Mòdul desplaçador Per acoblar als cilindres
1 EDU-D3-10  Peces Cilíndriques, 5 de nylon i 5  d'alumini 
2 EDU-D3-11  Contenidors de plàstic 


Descripció del projecte i funcionament

 • Mitjançant un distrubuïdor 3/2 NT accionat per palanca (REF. EDU-A2-1), posarem en marxa un cilindre de simple efecte C1 (REF. A1-1).
 • Descargolem el cap del cilindre i acoblem un angle (REF. D3-9) que desplaça el contenidor (REF. D2-3) fins a la posició d'anàlisi . 
 • Per obtenir una avanç lent de l'èmbol, posarem un regulador (REF. A3-3) entre la sortida del distribuïdor i l'entrada de l'aire al cilindre, així aconseguim que quan l'avanç de l'èmbol empenyi l'angle on hi és la peça, aquesta quedi  al lloc previst i no tingui un impuls degut a una velocitat excessiva.
 • Una vegada ha avançat el contenidor,  al lloc previst col·locarem un detector magnètic SM (REF. B2-5) i un fotoelèctric SF.
 • Quan el detector magnètic troba el contenidor amb un percentatge elevat de ferro acciona una electrovàlvula 3/2 NT Y1 (REF.B2-1)  accionada pel relé R1, aquesta fa arribar aire a un bufador que empeny  el contenidor fins el lloc previst.
 • Quan ens trobem  que el detector de presència del contenidor ens dóna senyal i el magnètic no la dóna s'acciona una elecrovàlvula  5/2 Y2 (REF. B2-3) accionada pel relé R2.
 • Aquesta electrovàlvula acciona un cilindre de doble efecte C2 (REF. B1-1), al final del cap del cilindre hem acoblat un motor de gir (REF. D1-1) i una ventosa (REF. A1-3).
 • Disposem aquest cilindre de forma que quan l'èmbol baixa la ventosa es col·loca just a sobre del contenidor. 
 • Al final del recorregut del cilindre C2 es col·loca un interruptor magnètic NO  DM1 com a final de carrera de forma que quan l'èmbol arribi al final del seu recorregut es tanca aquest interruptor i s'acciona  una electrovàlvula 3/2 NT Y4 (REF. B2-1) que posa en marxa l'aspiració per la ventosa i  una 5/2 Y5 (REF. B1-1) amb comandament i retorn elèctric que provoca el gir del motor .
 • De la sortida de la vàlvula que comunica amb el xuclador per mitjà d'una T accionem un distribuïdor 5/2 monoestable d'accionament pneumàtic (REF. A2-4) que alimenta el cilindre C3 (REF. B1-1) i  situa l'èmbol a la posició inicial
 • Quan el moviment del motor desplaça el contenidor, com no hi ha detecció del contenidor pel detector de presència el R2 es desactiva  i s'activa l'electrovàlvula Y3    i puja l'èmbol del C2. En aquest moment s'obre DM1 per la qual cosa Y4 com té retorn per molla torna a la seva posició inicial, això implica que la ventosa deixa de funcionar i el cilindre C3 torna ala seva posició inicial 
 • Quan  l'interruptor magnètic DM2 s'activa entra en funcionament l'electrovàlvula Y6 (REF: B2-3) tornant el xuclador a la seva posició inicial.

 

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCET

 Esquemes / dibuixos / fotosPossibles millores

 • Automatització total del sistema en cas de disposar de més electrovàlvules  i relés.


Valoració /conclusions

 • Es tracta d'una activitat que permet practicar d'una manera engrescadora els components pneumàtics i la automatització per mitjà dels sensors.

 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
 
CLASSIFICADOR  DE PECES DE METALL I PLÀSTIC
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
 Ricard Josa Torres email: rjosa@pie.xtec.es
 Pere Capdet Sorribes  email: pcapdet@pie.xtec.es
  Júlia Torregrosa Sañudo email: jtorregrosa@pie.xtec.es
Data: 5/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 
TEMPS APROX.: 


Objectiu del projecte

 • Aquest projecte proposa el disseny i construcció d'un dispositiu automàtic utilitzant operadors pneumàtics i/o electropneumàtics de l'equip d'electropneumàtica de l'aula. 
 • En aquest projecte es pretén dissenyar un dispositiu mecànic, a proposta pròpia, i posteriorment un automatisme senzill que en permeti el seu govern a partir d'unes condicions donades. 
 • Donada l'experiència en el curs anterior del classificador de peces metàl·liques i plàstiques, es va fer un altre versió amb sensors magnètics per determinar el pas d l'èmbol  a la meitat i al final de cursa, permeten d'aquesta forma la segregació de les peces. 


Requeriments

a.    Inici de procés, amb polsador manual .
b.    Activació de una electrovàlvula corredissa, activant la posició 1.
c.    Activació del cilindre simple efecte. 
d.    Alimentació de les peces per la classificació mitjançant l'accionament pel cilindre de simple efecte.
e.    Retorn del cilindre mitjançant un interruptor de final de cursa que activa la electrovàlvula posició 2. 
f.     Detecció de peça "metàl·lica" per un detector inductiu, que alimenta un relé.
g.    Detecció de peça, no metàl·lica per  actuació del detector capacitatiu.
h.    Activació del cilindre i absorció de la peça per ventosa.
i.    Si la peça és metàl·lica,  el control magnètic col·locat al mig del cilindre horitzontal de desplaçament  obre el circuit i l peça 
      cau el la posició A, si no ho és, arribarà fins al final de cursa on un altre detector farà el mateix, caient a la posició B.
j.   Control elèctric amb dos relés.


Material i equipament

 • Pel circuit pneumàtic
COMPONENT IDENTIFICACIÓ    FUNCIÓ Polsador  B2-7 Inicia classificacióCilindre simple efecte A1-1  Aproxima el desplaçador de pecesDesplaçador de peces D2-3  Desplaça les peces alimentades, fins el punt d'actuació  dels detectors Electrovàlvula B2-1 Acciona el cilindre A1-1Regulador cabal  A3-3 Regula la velocitat del cilindre A1-1Interruptor Rodet  B2-6  Torna enrera el desplaçador de pecesDosificador D3-9 Alimentador de peces al procés de la plantaDetector inductiu B2-5  Detecció de peces metàl·liquesMòdul Maquetes 3D D2-2 Suport dels cilindres B1-1 i A1-2Cilindre doble efecte B1-1 Amb mòdul antigir D3-8 i dos detectors magnètics B2-4Detectors magnètics B2-4 Detecta la posició de l'èmbol i si la peça és metàl·lica obra la ventosa en la primera posició, i en tot cas al finalCilindre doble efecte A1-2 Baixa amb la ventosa per agafar les peces Electrovàlvula B2-3 Acciona a la vegada els cilindres B1-1 i A1-2Ventosa A1-3Electrovàlvula  B2-1  Acciona la ventosaDetector capacitatiu B2-5  Torna enrera els cilindres B1-1 i A1-2 després d'agafar la peçaCompressor C1-2 Vàlvula engegada progressiva D3-2Vàlvula de desconnexió Pneumàtica  D3-1Caputxó anti manipulació amb cadenat  D3-6Distribuïdor de 6 sortides amb vàlvula de tall incorporada  A3-7 • Pel circuit elèctric
Alimentador de corrent  C1-6  Alimenta a 24VPolsador B2-7  Inicia el desplaçament de peces a classificarDistribuïdor d'alimentació B2-2  Connexió elèctricaRelé 1  B2-8  Detecta si la peça és metàl·licaRelé 2 B2-8 Desactiva el Relé 1 en iniciar el procés

Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETEsquemes / dibuixos / fotos

 


Possibles millores

 • Hem pensat que es podria millorar fent tot el procés automàtic, es a dir, tancat


Valoració /conclusions

 • La valoració ha estat molt positiva, tant per la millora en el coneixement dels recursos educatius al batxillerat, com per la pròpia relació amb el professor i els companys i l'intercanvi d'experiències.

 per tornar a :
Índex de treballs
 
 
 

 
Classificació automatitzada de peces metàl·liques i no metàl·liques
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2002

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB L'EQUIP D'ELECTROPNEUMÀTICA

Autors: 
F. Iglesias
 J. Torres
 
Data: 5/7/2002
Nivell/cicle/crèdit: 
TEMPS APROX.: 


Objectiu del projecte

 • Procés de classificació automatitzada de peces metàl·liques i no metàl·liques.


Requeriments

 • inici del procés.
 • polsador elèctric manual.
 • alimentació de les peces per la classificació.
 • accionament d'un cilindre de simple efecte per efectuar la classificació.
 • detecció de peça metàl·lica per un detector magnètic.
 • actuació del bufador.
 • dipositar la peça al contenidor A.
 • detecció de la peça no metàl·lica.
 • actuació de la ventosa i el motor angular.
 • dipositar la peça al contenidor B.
 • control elèctric amb dos reles.


Descripció del projecte i funcionament

 • El projecte pot descriure's com un classificador de peces metàl·liques i no metàl·liques. 
 • Consta d'un dispositiu automàtic utilitzant operadors pneumàtics i electropneumàtics. 
 • És un automatisme que permet el seu govern d'activació del sistema mitjançant un polsador.

Material i equipament

 • Pel circuit pneumàtic
COMPONENT IDENTIFICACIÓ    FUNCIÓ Cilindre de doble efecte  B1-1  Desplaçament del cilindre A1-2Cilindre de doble efecte A1-2 Desplaçament ventosa/motor angularCilindre de simple efecte  A1-1 Desplaçament de la peça a identificarAntigir D3-8Ventosa A1-3 Classificació de peces no metàl·liquesMotor angular D1-1 Control de moviment de la ventosaBufador  D4-2 Classificació de peces metàl·liquesAlimentador  D3-9   Subministrament de pecesDesplaçador  D2-3  Desplaçament de peces al punt d'actuació del sensorVàlvula reguladora  A3-3  Estrangulació de cabalElectrovàlvula (B) B2-1 Control motor angular (D1-1) i ventosa (A1-3)Electrovàlvula (A) B2-3 Control cilindres B1-1 i A1-1 (actua con B2-1)Vàlvula pilotada  A2-4 Control cilindre A1-2Vàlvula rodet A2-2 Control vàlvula A2-4Electrovàlvula (C) B2-1 Control bufador D4-2 • Pel circuit elèctric
Int. inductiu (A)  B2-5 Detector posició superior del pistó A1-2Int. inductiu (B B2-5  Detector posició inferior del pistó A1-2Polsador elèctric B2-7  Inici del procés Detector magnètic  Detecció de peces metàl·liquesMòdul reles (A) B2-8  Enclavament electrovàlvula A2-4Mòdul reles (B) B2-8  Desconnexió electrovàlvula A2-4Distribuïdor elèctric B2-2 Alimentació elèctricaDistribuïdor d'aire  A3-7 Bloc regulador   A3-6/D3-2/D3-1Compressor


Diagrama de flux / organigrama / GRAFCETEsquemes / dibuixos / fotos

 


Possibles millores

 • Caldria evitar que el motor angular i la ventosa actuessin només al detectar peces no metàl·liques.
 • És pot estudiar la possibilitat d'aconseguir un cicle automàtic i tancat de treball


Valoració /conclusions

 • Trobem en el curs una via positiva per tal d'aprofundir en el coneixement del contingut d'electropneumàtica i el aprofitament del material didàctic que disposa el centre.
 • Aquesta experiència ha estat enriquidora per tal de transmetre als nostres alumnes els coneixements bàsics de la electropneumàtica al batxillerat. 

 per tornar a :
Índex de treballs