El mediterrani.   Sortida al Centre d'Estudis del Mar de Sitges