Biografies i dades biogràfiques de pensadors, filòsofs, polítics i científics que han contribuït, d'alguna manera, al desenvolupament i al progrés en la història de la humanitat
Karl Marx Filòsof i pensador alemany (1818-1883)
Jean-Jacques Rousseau
Albert Einstein
Flora Tristan
Marie Curie
Federica Montseny

 

BUSCADORS DE BIOGRAFIES
www.buscabiografías.com