MATERIALS DE CIÈNCIES SOCIALS - ESO

 

L'Humanisme i el Renaixement (document de Word)
El Segle XVII a Espanya: crisi econòmica i decadència militar (document de Word)
L'art del Renaixement 1: el Quattrocento (presentació en Power Point)
L'art del Renaixement 2: el Cinquecento (presentació en Power Point)
El Segle XVIII a Espanya i a Catalunya (document de Word)
El Segle XVIII a Europa (document de Word)
La Il·lustració: el Segle de les Llums (document de Word)
El Liberalisme i el desenvolupament del nou CAPITALISME
Els corrents de pensament revolucionari del S. XIX: MARXISME I ANARQUISME (ppp)
Les causes de l'Imperialisme i els Grans Imperis Colonials (ppp)
Presentació Art del S. XIX: de Goya a l'Impressionisme
Obres d'Art fonamentals del S. XIX: de Goya a l'Impressionisme
Presentació Art del S. XIX: el Modernisme
 

 

APUNTS D'HISTÒRIA DEL SEGLE XX (4t curs d'ESO)

La Revolució Russa
El naixement de l'URSS i l'era d'Stalin
Els feliços anys 20 als Estats Units: els Happy Twenties
El crack del 29 i la Gran Depressió
Mussolini i el feixisme italià
Trets ideològics dels feixismes europeus
Hitler i el nazisme alemany
L'ascensió dels nazis al poder: el Tercer Reich
FOTOGRAFIES I MAPES DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

Mapa d'Alemanya abans de la Segona Guerra Mundial

Hitler i Chamberlain als Acords de Munich de 1938

Fotografia d'Adolf Hitler

 

 

 

 

 

Tornar al Portal