Ocells estiuencs
 
Aquí trobareu les dates d'arribada i partença dels ocells estiuencs a Catalunya i també podreu saber on van a passar l'hivern.

 

 

Martinets, agrons i cigonyes

Martinet menut Ixobrychus minutus
ARRIBEN Entre l'abril (principalment segona quinzena) i el maig.
MARXEN Entre l'agost i finals de setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, més avall del Tròpic de Càncer.
Martinet de nit Nycticorax nycticorax
ARRIBEN Entre mitjans de març i primera quinzena de maig.
MARXEN Entre finals de juliol i octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica Tropical, més enllà del Sahara. Poden arribar fins a Madagascar.
Martinet ros Ardeola ralloides
Les cigonyes poden haver passat l'hivern a Sud-Àfrica i venir a criar a casa nostra. © Fotog:Agris Celminš
ARRIBEN Entre finals de març i maig.
MARXEN El mes de setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, més enllà del Tròpic de Càncer.
Agró roig Ardea purpurea
ARRIBEN Entre març i maig.
MARXEN A finals d'agost i tot l'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, entre el Tròpic de Càncer i l'Equador.
Cigonya Ciconia ciconia
ARRIBEN Des de febrer a finals d'abril
MARXEN Entre juliol i setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, més avall del Tròpic de Càncer arribant, en alguns casos, fins a sud-àfrica.

 Rapinyaires (diürns i nocturns)

Aligot vesper Pernis apivorus
ARRIBEN Entre la segona quinzena d'abril i la primera setmana de juny.
MARXEN Entre finals d'agost i primera quinzena d'octubre
Passen l'hivern a zones selvàtiques de l'Àfrica Equatorial.
 
L'àliga marcenca es veu obligada a migrar al estar especialitzada en capturar grans rèptils que hivernen durant els mesos més freds. © Fotografia: Thorsten Stegman
 
 
Milà negre Milvus migrans
 
ARRIBEN Durant el març.

 

 

MARXEN Entre finals de juliol i el mes d'agost.
Passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana (per sota del Sahara) arribant fins a sud-àfrica.
Aufrany Neophron percnopterus
ARRIBEN Entre febrer i març. 
MARXEN Entre finals d'agost i tot el setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, sempre per sobre de l'Equador. Alguns ocells joves es queden els primers dos anys a l'Àfrica abans de retornar.
Àliga marcenca Circaetus gallicus
ARRIBEN Des de finals de febrer i durant el març.
MARXEN Entre finals d'agost i principis d'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, al tròpic nord, des de Senegal a Etiòpia.
Esparver cendrós Circus pygargus
ARRIBEN Des de finals de març.
MARXEN Fins a mitjans d'octubre.
Àliga calçada Hieraetus pennatus
ARRIBEN Entre mitjans d'abril i juny.
MARXEN Entre setembre i octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana (per sota del Sahara).
El xot és l'únic dels nostres mussols que no està tot l'any amb nosaltres. Com que té una dieta centrada en els insectes, en arribar el fred desapa-reixen les seves preses. © Foto: brinzal
Xoriguer petit Falco naumanni
ARRIBEN Des de mitjans de març.
MARXEN A finals de setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana (per sota del Sahara) arribant fins a sud-àfrica.
Falcó mostatxut Falco subbuteo
ARRIBEN Entre finals de març i el mes d'abril.
MARXEN Des de finals de setembre fins a mitjans d'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, sempre per sota de l'Equador.
Xot Otus scops
ARRIBEN Entre març abril.
MARXEN Al setembre.
Passen l'hivern a les sabanes africanes que es troben entre l'Equador i el Tròpic de Càncer.

  

Guatlla, picardona, corriols i altres limícoles

Guatlla coturnix coturnix
 
El corriol petit no es deixa veure fins al mes de març. Passa l'hivern a l'Àfrica tropical, allunyats del fred hivernal de casa nostra. © Fotografia: Alcon Bel
ARRIBEN Entre mitjans d'abril i mitjans de maig
 
MARXEN Des de finals d'agost a octubre.
 
Passen l'hivern al Sud del Sahara, però es desconeix on.
 
 
Picardona Porzana pusilla
 
ARRIBEN Durant el març i l'abril
 
MARXEN Entre mitjans d'agost i finals d'octubre.
 
Se suposa que passen l'hivern al Sud del Sahara, però es desconeix on.
 
Garsa de mar Haemantopus ostralegus
ARRIBEN Entre finals de febrer i començaments de març.
MARXEN A l'agost.
Passen l'hivern a les costes de l'Atlàntic, tan les Europees com les Africanes fins a Guinea.
Cames-llargues Himantopus himantopus
ARRIBEN Entre març i principis de maig.
MARXEN Entre agost i primera quinzena d'octubre
Passen l'hivern al Nord de l'Àfrica, entre la costa i el Tròpic de Càncer.
Perdiu de mar Glareola pratincola
ARRIBEN A partir de finals de març, però especialment al maig.
MARXEN A l'agost.
Passen l'hivern a l'Àfrica, més avall del tròpic de Càncer i fins a sud-àfrica.
Corriol petit Charadrius dubius
ARRIBEN Durant mitjans de març i principis de maig
MARXEN Entre finals de juliol i mes d'octubre.
Passen l'hivern als tròpics un cop travessat el Sahara.
Corriol pit-roig Charadrius morinellus
ARRIBEN Maig?
MARXEN Agost?
Passen l'hivern a la costa nord-africana.

  

 

Gavines, xatracs i fumarells

Gavina corsa Larus audouinii
ARRIBEN Entre març i abril.
MARXEN Agost i principis de setembre.
Passen l'hivern a la costa africana, tant a la mediterrània (Algèria, Líbia i Tuníssia) com, principalment, a l'atlàntica entre Marroc i Senegal. Alguns adults es queden a les nostres costes.
Curroc Gelochelidon nilotica
ARRIBEN Entre abril i maig
MARXEN Entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre.
Passen l'hivern escampats per Àfrica. Tan a la costa tropical atlàntica com a la zona del Rift i fins a l'Equador.
Xatrac comú Sterna hirundo
ARRIBEN Entre finals de març i mitjans d'abril.
MARXEN Entre finals de juliol i setembre.
Passen l'hivern a les costes africanes per sota del Tròpic de Càncer (tan a la costa Est, com a la Oest i a sud-àfrica).
Xatrac menut Sterna albifrons
ARRIBEN Durant el mes d'abril.
MARXEN Entre mitjans d'agost i primera quinzena de setembre.
Passen l'hivern a les costes atlàntiques de l'Àfrica tropical.
Fumarell carablanc Chilidonias hybridus
ARRIBEN Des de finals de març a mitjans de maig.
MARXEN Fins a mitjans d'octubre.
Passen l'hivern a les costes atlàntiques de l'Àfrica tropical penetrant també cap a l'interior del continent.
Fumarell negre Chilidonias nigra
ARRIBEN Des de finals d'abril a mitjans de maig.
MARXEN des de mitjans d'agost a finals de setembre
Passen l'hivern a la costa est de l'Àfrica, des de la línia del Tròpic de Càncer a sud-àfrica.

  

 

Tórtores, cucuts, enganyapastors i falciots

Tórtora Streptopelia turtur
 
Els cucuts que sentim cantar a l'abril al costat de casa, poden haver passat tranquil·lament l'hivern entre lleons i zebres a l'Àfrica. © Fotografia: Bavarianbirds
ARRIBEN A partir de març i fins entrat el maig.
 
MARXEN Entre mitjans d'agost i principis d'octubre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical (entre Senegal i Etiòpia).
 
 
Cucut reial Clamator glandarius
 
ARRIBEN Entre finals de gener i mitjans de febrer.
 
MARXEN Des de principis de juliol (adults) fins a finals d'agost (joves de l'any).
 
Passen l'hivern al Nord de l'Àfrica sobrepassant en alguns casos el Sahara.
Cucut Cuculus canorus
ARRIBEN Entre la tercera desena de març i la tercera d'abril.
MARXEN Entre la tercera desena de maig i la primera de juliol.
Passen l'hivern a l'Àfrica, sempre més avall de l'Equador arribant fins a sud-àfrica.
Enganyapastors Caprimulgus europaeus
ARRIBEN Durant l'última quinzena d'abril.
MARXEN Entre finals de juliol i principis d'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica repartit entre l'est (entre el Tròpic de Càncer i l'equador) i sud-àfrica.
Siboc Caprimulgus ruficollis
ARRIBEN Entre finals d'abril i començament de maig.
MARXEN Entre finals d'agost i principis d'octubre.
Passen l'hivern a l'est de l'Àfrica i per sota del Tròpic de Càncer.
Falciot negre Apus apus
 

El ballester no podria trobar els petits insectes voladors de què s'alimenta a l'hivern i, a la tardor, emprèn viatge cap a l'Àfrica. © Fotografia: J.Cerdeira

ARRIBEN Des de finals d'abril a principis de maig.
 
MARXEN Entre finals de juliol i principis d'agost.
 
Passen l'hivern a les costes de l'Àfrica Tropical i del Sud.
 
 
Falciot pàl·lid Apus pallidus
 
ARRIBEN Entre febrer i març.
 
MARXEN Entre setembre i octubre.
 
Passen l'hivern a les costes de l'Àfrica Tropical i del Sud.
 
Ballester Tachymarptis melba
ARRIBEN Entre mitjans de març i principis d'abril.
MARXEN Entre setembre i mitjans d'octubre.
Arriben fins a l'Àfrica tropical, a l'alçada del Golf de Guinea.

  

 

Abellerol, gaig, puput, colltort, terrerola, piula i cuereta

Abellerol Merops apiaster
 
L'abellerol creua el Sahara fins a les zones tropicals nord o sud de l'Àfrica.
ARRIBEN Entre l'abril i mitjans de maig.
 
MARXEN Entre mitjans d'agost i novembre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical i austral.
 
 
Gaig blau Coracias garrulus
 
ARRIBEN Entre finals d'abril i començament de maig.
 
MARXEN Des de finals d'agost.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica, principalment al Sud i també a l'Oest (des de Kènia en avall).
 
 
Puput Upupa epops
 
ARRIBEN Entre mitjans de gener (potser ocells hivernants) i finals de maig.
 
MARXEN Entre finals de juliol i de setembre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical i equatorial arribant fins a Kènia.
Colltort Jynx torquilla
 
El colltort ha de marxar de casa nostra per poder seguir amb la seva dieta basada en formigues. © Fotografia: Mike Danzembaker
ARRIBEN Des de mitjans de març i fins al maig
 
MARXEN Entre setembre i octubre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical.
 
 
Terrerola vulgar Calandrella brachydactyla
 
ARRIBEN Entre finals d'abril i mitjans de maig.
 
MARXEN Durant el setembre.
 
Passen l'hivern al Sahel, a l'Àfrica.
 
 
Trobat Anthus campestris
 
ARRIBEN Des de mitjans de març i fins al maig.
 
MARXEN Des d'inicis de setembre a octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica sub-sahariana (per sota del sahara).
Piula dels arbres Anthus trivialis
ARRIBEN A partir de l'abril i fins a la primera desena de maig.
MARXEN Des de finals d'agost fins a la primera desena de novembre.
Passen l'hivern a la sabana de l'Àfrica subsahariana (per sota del sahara).
Cuereta groga Motacilla flava
ARRIBEN Entre mitjans de març i maig.
MARXEN Entre setembre i octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical.

  

 

Orenetes, rossinyol, cotxa, bitxac i còlits.

Oreneta de ribera Riparia riparia
 
L'oreneta vulgar és el més conegut dels ocells estiuencs. La seva arribada és esperada com a senyal del final de l'hivern. © Fotografia: Bavarianbirds
ARRIBEN Entre finals de març i maig.
 
MARXEN Des de finals de setembre fins als d'octubre.
 
Hivernen al sud del Sahara, però alguns exemplars poden quedar-se a casa nostra.
 
 
Oreneta vulgar Hirundo rustica
 
ARRIBEN Entre finals de febrer i principis de maig.
 
MARXEN Des de finals d'agost als d'octubre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical, als països del Golf de Guinea (Ghana, Togo i Nigèria)
 
Oreneta cua-rogenca Hirundo daurica
ARRIBEN Entre març i abril.
MARXEN Entre l'agost i el setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica sub-sahariana.
Oreneta cua-blanca Delichon urbicum
ARRIBEN Des de mitjans de març i fins a la primera meitat de maig.
MARXEN Entre finals d'agost i principis de novembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica sub-sahariana.
Rossinyol Luscinia megarhynchos
ARRIBEN Durant abril i primera quinzena de maig.
MARXEN Entre finals d'agost i el setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica sub-sahariana.
Cotxa cua-roja Phoenicurus phoenicurus
ARRIBEN De març a maig.
MARXEN Entre agost i octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica.
 
Només podrem sentir el rossinyol durant el bon temps, és perquè ve a aprofitar l'abundància d'insectes per tirar endavant els seus polls. : © Fotografia: Bavarianbirds
 
Bitxac rogenc Saxicola rubetra
 
ARRIBEN Entre març i maig.
 
MARXEN Entre finals d'agost i mitjans d'octubre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical
 
 
Còlit gris Oenanthe oenanthe
 
ARRIBEN De març a maig.
 
MARXEN Entre setembre i octubre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical entre Senegal i Kènia.
Còlit ros Oenanthe hispanica
ARRIBEN Durant l'abril i primera quinzena de maig.
MARXEN Entre mitjans d'agost i setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica sub-sahariana (més avall del Sahara).

  

 

Merles, boscaler, boscarles, bosquetes i tallarols

Merla roquera Monticola saxatilis
ARRIBEN Durant l'abril i fins a la primera setmana de maig.
MARXEN Durant el setembre.
 
El balquer és un dels ocells insectívors que travessen el Sahara durant les seves migracions.
 
Merla de pit blanc Turdus torquatus
 
ARRIBEN A la primavera.
 
MARXEN Durant l'agost i setembre.
 
Passen l'hivern a les serralades ibèriques més meridionals (Llevant, Balears i Andalusia Oriental).
 
 
Boscaler comúLocustella luscinioides
 
ARRIBEN Entre mitjans de març i primers d'octubre.
 
MARXEN A partir de finals d'agost.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical.
Boscarla de canyar Acrocephalus scirpaceus
ARRIBEN Des de mitjans d'abril.
MARXEN Fins a mitjans de novembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana.
Balquer Acrocephalus arundinaceus
ARRIBEN Des de mitjans d'abril.
MARXEN Fins a mitjans d'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana.
Bosqueta vulgar Hippolais polyglotta
ARRIBEN Des de principis d'abril.
MARXEN Entre finals d'agost i de setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica subsahariana.
Tallarol trencamates Sylvia conspicillata
ARRIBEN Des de finals de març a maig.
MARXEN Des de finals d'agost a la primera quinzena d'octubre.
Tallarol de garriga Sylvia cantillans
ARRIBEN Entre la tercera setmana de març i la quarta de maig.
MARXEN Entre primers d'agost i mitjans d'octubre.
Passen l'hivern al sud del Sahara.
Tallarol emmascarat Sylvia hortensis
ARRIBEN Des de d'abril i fins al maig.
MARXEN Des de finals d'agost fins a octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, al Sahel.
Tallareta vulgar Sylvia communis
ARRIBEN Des de finals de març fins a mitjans de maig.
MARXEN Entre juliol i setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica, al sud del Sahara.
Tallarol gros Sylvia borin
ARRIBEN Principalment a l'abril.
MARXEN Principalment al setembre.
Passen l'hivern a la sabana africana.

  

 

H

Mosquiter, papamosques, oriol i escorxadors.

Mosquiter pàl·lid Phylloscopus bonelli
El papamosques ve a criar a casa nostre després de passar l'hivern caçant insectes al sud del Sahara. © Fotografia
ARRIBEN Entre finals de març i d'abril.
MARXEN Durant tot l'agost.
Hivernen més enllà del Sahara.
Papamosques gris Muscicapa striata
ARRIBEN Des de principis d'abril.
MARXEN Entre mitjans d'agost i la primera setmana d'octubre.
Passen l'hivern al sud del Sahara.
 
Mastegataxes Ficedula hypoleuca
ARRIBEN Des de mitjans de principis d'abril a primers de juny.
MARXEN Entre mitjans d'agost i la primera quinzena d'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica sub-sahariana.
Oriol Oriolus oriolus
ARRIBEN Des de mitjans d'abril fins a principis de maig.
MARXEN Des de mitjans d'agost i fins a finals de setembre.
Passen l'hivern a l'Àfrica Occidental i Central.
Escorxador Lanius collurio
ARRIBEN A partir d'abril.
MARXEN A partir d'agost.
Passen l'hivern a la meitat sud d'Àfrica.
 
Malgrat ser un ocell granívor, a l'hivern l'hortolà tampoc no trobaria l'aliment que necessita i també fuig cap a terres més càlides. © Fotografia: Bavarianbirds
 
Trenca Lanius minor
 
ARRIBEN Entre finals d'abril i començament de maig
 
MARXEN Entre finals d'agost i setembre.
 
Passen l'hivern a l'Àfrica del sud-oest i hi arriben després de viatjar cap a l'est d'Europa.
 
 
Capsigrany Lanius senator
 
ARRIBEN Entre finals de març i principis de maig.
 
MARXEN Des de finals d'agost (adults) fins a principis d'octubre (joves).
Passen l'hivern a l'Àfrica tropical.
Hortolà Emberiza hortulana
ARRIBEN Des de mitjans d'abril fins a principis de maig.
MARXEN Des de mitjans d'agost i fins a finals d'octubre.
Passen l'hivern a l'Àfrica.

 

 

Dades extretes de :

 

Muntaner, J.; Ferrer, X. i Martínez-Vilalta, A. 1983. Atles dels ocells nidificants a Catalunya i Andorra. Ed. Ketres. Barcelona.

Del Hoyo, J.; Elliott, A. & Sargatal, J. (Eds.) Handbbok of the Birds of the World. Lynx Edicions. Barcelona. Volums 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

Martí, R.. & del Moral, J.C. (Eds.) 2003. Atlas de las Aves reproductoras de España. Dir. Gen. de Cons. de la Naturaleza- SEO. Madrid.

 

 

 

 

 

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 2, 2004)