Ocells migratoris

Què són les migracions?

Al parlar de les migracions dels ocells fem referència als viatges que realitzen algunes espècies. Aquests recorreguts són fixes, tant pel que fa al punt de partida i d'arribada, com per l'època en què es realitzen.

La distància recorreguda acostuma a ser considerable, tot i que també pot ser curta com passa amb els moviments que fan espècies d'alta muntanya en baixar a la plana durant l'hivern. En aquest cas parlem de moviments locals més que de migracions.

No tots els ocells migren i per això els diferenciem en dues categories: sedentaris (si no duen a terme moviments importants al llarg de l'any) i migratoris (quan efectuen desplaçaments anuals de certa importància)

Sovint la migració es fa en estols que, en algunes espècies, adopten les conegudes formacions en "V". © Börje Försäter

Cal no confondre els moviments que porten a terme els joves de forces espècies d'ocells abans d'establir-se en una zona com a adults reproductors (moviments dispersius) amb les veritables migracions.

Les migracions es repeteixen, generalment, any rera any durant tota la vida de l'ocell (jove i adult) i els altres moviments només representen una etapa viatgera guiada sovint per l'atzar.

  

Per què migren els ocells?

Hi ha diversos factors que permeten la migració dels ocells. El primer cal buscar-lo en la seva gran mobilitat: El fet de poder volar els permet fer els llargs desplaçaments amb relativament poc temps i això fa que sigui el grup d'animals en què és més freqüent trobar-hi espècies migratòries.

Però, ¿Perquè cal fer aquests llargs viatges plens de perills que, a més, comporten una elevada despesa d'energia? Bàsicament per dues raons: la recerca d'aliment i/o de punts de nidificació avantatjosos.

L'alternança de les estacions fan que no sempre hi hagi disponible la mateixa quantitat d'aliment. Amb l'arribada l'hivern els invertebrats amb que s'alimenten els ocells insectívors moren o aturen la seva activitat i les plantes van deixant de donar fruits i llavors que puguin alimentar als ocells frugívors. Llavors trobar aliment és molt complicat o fins i tot impossible i pot arribar a ser més rendible marxar cap a zones més càlides on segur que hi haurà menjar. Tot i els perills del viatge, sempre serà millor que quedar-se a passar penúries.

 
El ballester (Apus melba) no trobaria els petits insectes voladors de que s'alimenta a l'hivern. © J.Cerdeira

Quan torna el bon temps, tornen a aparèixer invertebrats, fruits, fulles, llavors, etc. i hi ha menjar per donar i per vendre i per això els ocells tornaran per aprofitar-ho i, de passada, criar. I és que fa falta molt menjar per a poder alimentar els pollets i aconseguir que creixin prou per espavilar-se sols.

A part de buscar el menjar necessari per a tota la família en zones on només es troba disponible en grans quantitats en el període de bon temps, la recerca de zones amb menys enemics naturals o més llum que permeti la recerca de menjar durant més hores al dia també pot portar a algunes espècies a recórrer molts quilòmetres. Forces ocells marins viatgen fins a illes remotes on no hi ha enemics naturals que ataquin els seus ous o pollets o arriben fins a les costes nòrdiques on, mentre duri el curt estiu, hi ha gran abundància de recursos marins.

  

Els moviments migratoris

A la nostra àrea, els ocells realitzen dues migracions molt marcades:

Una, a la primavera, en què, des del sud, pugen cap al nord per anar a reproduir-se. És l'anomenada MIGRACIÓ PRENUPCIAL.

L'altra, a la tardor, en què, des del nord, baixen cap al sud fugint del fred i buscant zones càlides on alimentar-se durant el nostre l'hivern. És l'anomenada MIGRACIÓ POSTNUPCIAL.

Com que a casa nostra el clima no és extremadament fred, ens trobem amb que hi ha una sèrie d'espècies d'ocells que hi venen del nord a passar l'hivern. Són els OCELLS HIVERNANTS que arriben amb la migració postnupcial i marxen amb la prenupcial.

A la vegada, però, hi ha altres espècies que no poden passar l'hivern amb nosaltres i només venen durant l'època càlida a reproduir-se, són els OCELLS ESTIUENCS que arriben amb la migració prenupcial i marxen amb la postnupcial.

Hi ha també un tercer grup (a part dels ocells residents que viuen tot l'any al nostre país). Són aquells que no passen ni l'hivern ni l'estiu amb nosaltres, però creuen el nostre país durant les seves migracions. Són els OCELLS MIGRADORS i només els veurem durant la migració prenupcial i postnupcial.

Migració prenupcial (primavera)
Migració postnupcial (tardor)

  

OCELLS ESTIUENCS a Catalunya
OCELLS HIVERNANTS a Catalunya

d ra

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 2, 2004)