Olesa de Montserrat (2003-04)

Observacions d'interès a la part alta del terme
Puigventós, Turó de la Gronya, Roureda, bosc del Gavatx, Pla del Fideuer, Puigcendrós, St.Salvador de les Espases, Serra de l'Hospici, Coll de les Espases, Can Tobella, etc.
Un mascle de tallarol trencamates (Sylvia conspicillata) cantant a Puigventós.

26/06/2005: Al pla del Fideuer, dues garses creueres (Lanius meridionalis) adultes perseguint-se amb un capsigrany (Lanius senator). Pujant a Creu de Saba per l'obaga del Mimó un tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) i un mascle cantant de tallarol gros (Sylvia borin) observat a plaer. També un parell de cucuts (Cuculus canorus). (Obs.: M.No. i J.Ce.)

19/06/2005: A Can Tobella, destaquen: Una garsa creuera (Lanius meridionalis) i un capsigrany (Lanius senator) un mascle cantant de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) i un cucut reial (Clamator glandariuscia) que venia del torrent de les Bruixes i anava cap a la vessant del tossal que mira a Montserrat. .(Obs.: M.No.)

29/05/2005: A la serra del Coll de Portadora destaquen: còlits rossos (Oenanthe hispanica); sits negres (Emberiza cia); merla blava (Monticola solitarius); xixelles (Columba oenas); trobats (Anthus campestris) i un còlit negre (Oenanthe leucura) .(Obs.: M.No.)

21/05/2005: Una parella de garses creueres (Lanius meridionalis) han fet niu a la zona de Puigventós.(Obs.: J.Ce.)

15/05/2005: Un tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) cantanten una pineda de solell vora el coll de Puigventós. Dos hortulans (Emberiza hortulana) cantant al pla del Fideuer.(Obs.: A.Ma.)

15/05/2005: A la zona del Can Torrella (Viladecavalls), un cucut reial (Clamator glandarius), perseguit, primer per un capsigrany (Lanius senator), i després per un altre ocell, probablement un mascle de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis). (Obs.: M.No. i X.Au)

15/05/2005: A la zona del pla del Fideuer i l'obaga del Mimó (Puigventós) sis espècies de tallarols cantant tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), t. de casquet (Sylvia atricapilla), t. de garriga (Sylvia cantillans), t. emmascarat (Sylvia hortensis), t. gros (Sylvia borin) i tallareta cuallarga (Sylvia undata). També (entre altres) dues parelles de còlit ros (Oenanthe hispanica), bitxacs (Saxicola torquata), bosquetes (Hippolais polyglotta), sits negres (Emberiza cia), abellerols (Merops apiaster), una parella de capsigranys (Lanius senator), un hortulà (Emberiza hortulana) cantant i l'àliga marcenca (Circaetus gallicus) sobrevolant la zona. (Obs.: J.Ce.)

15/05/2005: A l'obaga del Mimó (Puigventós) les termites reines i mascles emprenen el vol (segurament degut a les pluges de la nit). Una munió de falzies (Apus apus) i de ballesters (Tachymarptis melba) formen un veritable núvol vivent que es va trasllladant per la zona al alimentar-se'n.(Obs.: J.Ce.)

01/04/2005: Una parella de còlits rossos (Oenanthe hispanica) semblen haver-se instal·lat a Puigventós. Aquesta espècie fa uns quants anys que cria al Pla del fideuer, però encara no ho ha fet en territori estrictament olesà. (Obs.: J.Ce. i E.Ca.)
30/03/2005: Botxí (Lanius meridio nalis) i colltort (Jynx torquilla) cantant a la zona de Puigventós. Tallarol gros (Sylvia borin), pardal de bardissa (Prunella modularis), tord (Turdus philomelos) i mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) al Bosc del gavatx.. (Obs.: J.Ce..)
02/03/2005: Cucut (Cuculus canorus) , colltort (Jynx torquilla) i merla blava (Monticola saxatilis) cantant a la part alta del torrent de les valls. (Obs.: E.Ca. i J.Ce..)
08/01/2005: Un parell de cercavores (Prunlla collaris) a l'ermita de St.Salvador de les Espases. (Obs.: J.Mo.;L.Mo i Jf.Mo.)
08/01/2005: Una femella d'astor (Accipiter gentilis), un falcó peregrí (Falco peregrinus) i una parella d'àligues cuabarrades (Hieraaetus fasciatus) sobrevolen en menys d'una hora la zona de St.Salvador de les Espases.(Obs.: M.Ra.)
08/01/2005: Estol de set roquerols (Ptyonoprogne rupestris) als volts de can Tobella. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)
!
04/01/2005: A Puigventós, un jove d'àliga daurada (Aquila chrysaetos) empaitada primer per una parella de corbs (Corvus corax) i després per un jove de tercer any d'àliga cuabarrada (Hieraaetus faciatus) . (Obs.: M.Ra.)
18/07/2004: Pardal roquer (Petronia petronia), un cruixidells (Emberiza calandra) i tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) a Can Torrella (terme de Vacarisses). (Obs.: M.No.)
09/07/2004: Quatre corbs (Corvus corax), una àliga marcenca (Cyrcaetus gallicus) i una parella de xoriguers (Falco tinnunculus) a Puigventós. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)
07/07/2004: Tres garses creueres (lanius meridionalis) al Pla del Fideuer. Una demana menjar (probablement jove de l'any). (Obs.: J.Ce.)
13/06/2004: Un cruixidell (Emberiza calandra) sentit cap al terme de vacarisses, passat el Pla del Fideuer. Aquest any no se'n senten a la vessant Olesana... (Obs.: J.Ce.)
13/06/2004: Una parella de merles blaves (Monticola solitarius), un mascle cantor i una femella d'oriol (Oriolus oriolus), cucut (Cuculus canorus); abellerols (Merops apiaster), papamosques gris (Muscicapa striata), un hortulà (Emberiza hortulana), un parell de mascles cantant de verdum (Carduelis chloris) més destacat a la vessant de Puigventós que dóna a Can Mimó. (Obs.: J.Ce.)
28/05/2004: Passerells (Carduelis cannabina) al Torrent de l'Hospici i cuereta torrentera (Motacilla cinerea) i tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) sota el pont de l'autopista, a la riera de St. Jaume. (Obs.: M.No.)
28/05/2004:Un colltort (Jynx torquilla) cantant al vessant sud del Turó de la Gronya; un corb (Corbus corax) sobrevolant el Turó de la Gronya . Al bosc del Gavatx, pel camí d'en Samper, molt pitroig (Erithacus rubecula); rossinyols (Luscinia megarhynchos); cargolets (Troglodytes troglodytes); dos mosquiters xiulaire (Philloscopus bonelli); merles (Turdus merula); un tord (Turdus viscivorus); bosqueta vulgar (Hippollais pollyglota); mallerenga carbonera (Parus major); mallerenga emplomallada (Parus cristatus);mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus); bruel (Regulus ignicapilla); tallarol de casquet (Sylvia melanocephala); tallarol capnegre (Sylvia melanocephala); gafarrons (Serinus serinus); verdums (Carduelis chloris); gratapalles (Emberiza cirlus); gaig (Garrulus glandarius); cucut (Cuculus canorus); tudó (Palumba columba); tórtora (Streptopelia turtur). (Obs.: J.Ce.)
!
23/05/2004: Entre l'Era de les bruixes i el Tossal Rodó: Un mascle de merla roquera (Monticola saxatilis) fent vols acrobàtics (espècie nova a la zona). A més, durant el recorregut Serra del Cairat, coll de Bram, Serra de l'Hospici, Torrent de les Bruixes, el Caira, destaquent: Dos mussols (Athene noctua); quatre còlits rossos (Oenenthe hispanica); una parella de còlits negres (Oenanthe leucura); un mascle cantor de trobat (Anthus trivialis) i dos més de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis). (Obs.: M.No.)
!
16/05/2004:A la roureda del Turó de la Gronya (coll de Puigventós) dos pinsans (Fringilla coelebs):una femella i un mascle cantant. Aquesta espècie és molt escassa com a reproductora al terme. (Obs.: J.Ce.)
16/05/2004: Entre el Pla del Fideuer i St.Salvador: Dos mascles d'hortolà (Emberiza hortulana); un de còlit ros (Oenanthe hispanica); un còlit negre (Oenanthe leucura); una àliga marcenca (Cyrcaetus gallicus) fent l'aleta sobre Puigventós; un mascle de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) portant becada; tallarols de garriga (Sylvia cantillans); tallaretes cuallargues (Sylvia undata); verdums (Carduelis chloris); gafarrons (Serinus serinus); etc. (Obs.: M.No.)
23/03/2004:Ja s'ha vist la primera àliga marcenca (Circaetus gallicus) i, a més, mentre transportava una serp. L'observació s'ha fet des del nucli urbà (zona de la carretera de Terrassa). (Obs.: M.So.)
18/03/2004:Una oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica) a l'alçada de La Puda. Anava en migració riu amunt junt amb un gran grup de roquerols i orenetes cua-blanques de més de 50 ex.. (Obs.: J.Ba.)
06/03/2004:Un parell (potser parella?) de garses creueres (Lanius excubitor) a Puigventós. Durant aquesta època les parelles acostumen a retornar a la zona de cria. Espècie en clara regressió a tot Europa i a Catalunya. (Obs.: J.Ce.)
Gener 2004:Un jove d'aligot (Buteo buteo) sembla haver-se instal·lat a la zona de vinyes d'entrte Creu de Beca i el pla del Fideuer(Obs.: E.Ca. i J.Ce.)
!
08/12/2003: Set grues (Grus grus) passen volant força baixes en direcció S-SE per sobre del Pla del Fideuer. (Obs.: A.Ma.)
09/06/2003: Un Corb (Corvus corax) sobrevola Puigcendrós i s'hi atura.(Obs.: J.Ce.)
!
28/06/2003: Pel camí que porta al pla del Fideuer travessa una femella de faisà (Phasianus colchicus) amb una colla de polls (primara cita de reproducció) i després una de perdiu (Aleactoris rufa) també seguida de 6 o 7 pollets. (Obs.: R.Am.)
Juny 2003:Un niu de merla blava (Monticola solitrius ) amb 5 ous al serrat de Puigventós. (Obs.: J.Ce.)
!
03/05/2003:Un mascle de mastegatatxes (Ficedula hipoleuca) a la Roureda de les Valls. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)
!
01/05/2003:Un mascle de tallarol trencamates (Sylvia conspicillata) cantant a Puigventós. (Obs.: J.Ce.)Observacions de:

Raquel Amores (R.Am); Jordi Ballesta (J.Ba.); Raul Bastida (R.Ba); Eva Casals (E.Ca.); Aina Cerdeira (A.Ce); Ferran Cerdeira (F.Ce); Jordi Cerdeira (J.Ce); Xavi Larruy (X.La.); Albert Martínez-Vilalta (A.Ma.); Jordi Montull (J.Mo.); Jofre Montull (Jf.Mo); Lluc Montull (L.Mo); E.Piera (E.Pi); Miquel Rafa (M.Ra.); Marc Noguera (M.No); Montse Soler (M.So.).

  

 

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 2, 2004)