OBSERVACIONS ORNITOLÒGIQUES
a Olesa de Montserrat
 

Part nord del terme

Puigventós, Turó de la Gronya, Roureda, Torrent del Reganer, Bosc del Gavatx, Pla del Fideuer, Puigcendrós, Agulles del petintó, St.Salvador de les Espases, Serra de l'Hospici, etc.

Nucli urbà i zones conreades

Nucli urbà, torrent de les Valls, les Torrelles, Can Llimona, Creu de Beca, els Llumasos, Llumbreres, etc

Zones de ribera

Ribera del Llobregat (arenys de Vilapou, i del Molí, les Illes, la Puda, etc.) i riera de St. Jaume

Mapa extret del llibre Olesa, la Meva Vila (M.Cristina Pujol i Bene Temporal, Aj.Olesa de Montserrat, 1998)
Observacions de:

Raquel Amores (R.Am); Xavier Aute (X.Au.); Jordi Ballesta (J.Ba.); Raul Bastida (R.Ba); Famíla Bonastre-Margarit (T.Bo); Joan Cascante (J.Ca.);Cebrià Casals (C.Ca.); Eva Casals (E.Ca.); Aina Cerdeira (A.Ce.); Ferran Cerdeira (F.Ce.); Armindo Cerdeira (A.Ce); Jordi Cerdeira (J.Ce.); Francesc Cobo (F.Co.); J.Carles Fernández (JC.Fe.); Xavi Larruy (X.La.); Albert Martínez-Vilalta (A.Ma.); Josep Martínez (J.Ma.); Jordi Montull (J.Mo.); Jofre Montull (Jf.Mo); Lluc Montull (L.Mo); E.Piera (E.Pi); Joan Povill (J.Po.); Oriol Povill (O.Po.); Miquel Rafa (M.Ra.); Marc Noguera (M.No); Rossita Gil (R.Gi.); Ramon Servitje (R.Se.); Montse Soler (M.So.); Jaume Soler (J.So.); Marc Soriano (Mc.So.) i Guillem Vendranas (G.Ve.).

  

 

 

Observacions d'interès

Part nord del terme

Puigventós, Turó de la Gronya, Roureda, bosc del Gavatx, Pla del Fideuer, Puigcendrós, St.Salvador de les Espases, Serra de l'Hospici, Can Tobella, etc.

 

18/03/2007: Una àliga marcenca (Circaetus gallicus) al bosc del gavatx.. Una parella de xoriguers (Falco tinnunculus) sobrevolant el Pla del Fideuer. (Obs.: J.Ce).

30/09/2007: Un còlit gris (Oenanthe oenanthe) passat el Pla del Fideuer, camí de Sant Salvador de les Espases. Un esparver (Accipiter nisus) sobrevolant el Pla de Carboneres. (Obs.: J.Ce).

13/05/2007: Fins a tres cucuts (Cuculus canorus) cantant entre el Bosc del Gavatx i Puigventós. Una parella de bosquetes vulgars (Hippolais polyglotta); bitxac comú (Saxicola torquata); merla blava (Monticola solitarius) a Puigeventós. (Obs.: J.Ce).

25/03/2007: Una puput (Upupa epops) a les vinyes passat el camp d'Atletisme (Obs.: F.Ce.; A.Ce; J.Ce i E.Ca.).

07/01/2007: Durant el III cens del duc s'observa un mascle d'esparver (Accipiter nisus) a Puigventós (Obs.: J.Ce. i E.Ca.) i un estol de 5 cercavores (Prunella collaris) a St. Salvador de les Espases. (Obs.: M.Ra.)

28/12/2006: Un roquerol (Ptyonoprogne rupestris) i un estol de 5 passerells (Carduelis cannabina) a Puigventós. (Obs.: J.Ce.)

08/12/2006: Ja hi ha nombrosos estols de pinsans (Fringilla coelebs), passerells (Carduelis cannabina) i forces tords (Turdus philomelos) als camps d'oliveres de més amunt del poliesportiu. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)

26/11/2006: Forces tords (Turdus philomelos) i un parell de corbs (Corvus corax) com a més destacable aals voltants de Sant Salvador de les Espases. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)

13/10/2006: Tords (Turdus philomelos) al bosc del Gavatx i als voltants de St.Pere Sacama. (Obs.: J.Ce.)

30/09/2006: Una femella d'arpella (Circus aruginosus) sobrevolant la serra de Puigventós. (Obs.: J.Ce.)

11/09/2006: Onze corbs (Corvus corax) i dos esparvers (Accipiter nisus) remuntant-se en una tèrmica rera el pla de Carboneres. (Obs.: J.Ce.)

09/09/2006: Quatre arpelles (Circus aeruginosus) i remuntant-se en una tèrmica i desapareixent cap a l'est a l'alçada del bosc del Gavatx.. (Obs.: J.Ce.)

14/08/2006: Sentits el duc (Bubo bubo) i l'enganyapastors (Caprimulgus europaeus) al torrent de Sant Salvador. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)

18/06/2006: Dues àligues marcenques (Cyrcaetus gallicus) són foragitades sobre el pla del Fideuer per un altre exemplar d'aquesta espècie. Un adult de falcó mostatxut (Falco subbuteo) passa volant sobre el Pla del Fideuer. També al pla, un grup familiar de tallarol de garriga (Sylvia cantillans) i un parell de garses creueres (Lanius meridionalis). Mascles de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) cantant a la vall del mimó i prop de Sant Salvador de les Espases. Merla blava (Monticola solitarius) cantant a puigventós i prop de Sant Salvador de les Espases. (Obs.: A.Ma.)

18/06/2006: Un mascle de tallarol emmascarat (Sylvia hortensis) cantant a Sant Pere Sacama. (Obs.: J.Ce.)

22/05/2006: Observacions més destacades a la zona del Pla del Fideuer, vall del Mimó, pedra de La Bossa i obaga negra, etc.: Una parella de còlit ros (Oenanthe hispanica), diversos cucuts (Cuculus canorus) cantant, diverses garses creueres (Lanius meridionalis); alguns mascles d' hortolà (Emberiza hortulana) cantant; un mascle de merla blava (Monticola solitarius) i adults amb polls volanders de bitxac (Monticola saxatilis);com a més destacable. (Obs.: F.Co.)

07/05/2006: Al Pla del Fideuer: tallaretes cuallargues (Sylvia undata), cucut (Cuculus canorus), garses creueres (Lanius meridionalis) i passerells (Carduelis cannabina); com a més destacable. (Obs.: J.Ce.)

22/04/2006: Al bosc del Gavatx, ja se senten rossinyols (Luscinia megarhynchos), el primer cucut (Cuculus canorus), mosquiters pàl·lids (Phylloscopus bonelli) i un tord (Turdus philomelos) Una garsa creuera (Lanius meridionalis) i un estol d' abellerols (Merops apiaster) a Puigventós. (Obs.: J.Ce.)

15/04/2006: Al pla del Fideuer, un mascle de còlit ros (oenanthe hispanica), un de sit negre (Emberiza cia), un de colltort (Jynx torquilla) i un de garsa creuera (Lanius meridionalis) cantant. (Obs.: A.Ma.)

02/04/2006: Al pla del Fideuer, dos corbs (Corvus corax) i una àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) adulta sobrevolen la zona. Un tallarol de garriga (Sylvia cantillans) cantant al mateix pla.(Obs.: E.Ca. i J.Ce.)

06/02/2006: Un cercavores (Prunella collaris) a St. Salvador de les Espases. (Obs.: E.Pi.)

14/01/2006: Cinc roquerols (Ptyonoprogne rupestris) volant sobre Puigcendrós.(Obs.: E.Pi, E.Ca., M.Ra. i J.Ce.) . Un parell de cercavores (Prunella collaris) a St.Salvador de les Espases.(Obs.: M.Ra.)

04/12/2005: Tres roquerols (Ptyonoprogne rupestris) volant davant Creu de Saba.(Obs.: J.Ce.)

04/12/2005: Al pla del Fideuer, tres esparvers (Accipiter nisus) sobrevolen la zona fent picats i empaitant-se cridant. Dos corbs (Corvus corax) fan passades entre Puigventós i Puigcendrós. A la zona de les taules, un estol d'una vintena de passerells (Carduelis cannabina), cinc caderneres (Carduelis carduelis) i algún pinsà (Fringilla coelebs). (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)

27/11/2005: A l'ermita de St.Salvador de les Espases, un grup de cinc cercavores (Prunella collaris) i un mascle de xoriguer (Falco tinnunculus) sobrevolant la zona. (Obs.: J.Ce.)

!
12/10/2005: Un pelaroques (Tychodroma muraria) a la paret de la cova de l'Espluga (Puigcendrós). (Obs.: G.Ve.)

12/09/2005: A Puigventós, una àliga marcenca (Cyrcaetus gallicus) adulta en vol migratori cap el sud remontant molt a prop de can Mimó. (Obs.: R.Se.)

!
26/08/2005: A Puigventós (sobrevolant la cresta des de Creu de Saba i voltant pels dos vessants), un mascle d'esparver cendrós (Circus pygargus). (Primera cita de l'espècie al terme). (Obs.: J.Ce.)
!
21/08/2005: Al coll de les Espases (aparcament abans del Pla del Fideuer), un estol de falciots (Apus apus) en migració i, entre ells, algun ballester (Tachymarptis melba) i, com a mínim un falciot pàl·lid (Apus pallidus). (Primera cita de l'espècie al terme). (Obs.: J.Ce.)

21/08/2005: Des de l'aparcament d'abans del Pla del Fideuer, tres corbs (Corvus corax) volant des de Puigcendrós cap al Llobregat. (Obs.: J.Ce.)

 

  

 

Observacions d'interès

Zones de ribera

Ribera del Llobregat i riera de St. Jaume

 

15/03/2007: Un agró blanc (Casmerodius albus), un estol de 20 cotorretes de pit gris (Myopsitta munachus), pardal de bardissa (Prunella modularis) i una parella de blauets (Alcdo atthis) com a més destacable a l'Areny del molí.. (Obs.: Ar.Ce., J.Ce.)

!

12/02/2008: Un agró blanc (Casmerodius albus) aturat a l'areny de Vilapou. (Obs.: E.Ca.)

21/10/2007: Un mascle de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) als terrats de l'Eixample. Grans grups d'estornells (Sturnus vulgaris) s'ajoquen als grans arbres i grues al capvespre. Encara se senten els ballesters (Apus melba) cantar des de l'interior dels nius. (Obs.: F.Ce., A.Ce., J.Ce.)

04/10/2007: A l'Eixample, un estol d'unes 400 orenetes vulgars (Hirundo rustica); volen d'un costat a l'altre buscant refugi al ser sorpreses per la tempesta al capvespre. Al final, marxen cap a la zona riberenca després de més d'una hora de voltar per la zona. (Obs.: F.Ce., A.Ce., J.Ce.)

15/05/2007: A Vilapou, canten boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus); oriols (Oriolus oriolus) i rossinyols (Luscinia megarhynchos) com a més destacable. (Obs.: J.Ce.)

29/04/2007: Ha aparegut un altre cigne (Cignus olor) sota el pont entre Olesa i Esparreguera. Al mateix lloc, dos martinets blancs (Egretta garcetta).(Obs.: F.Sa.)

25/04/2007: A Vilapou, un jove de cadernera (Carduelis carduelis); sentits rossinyols (Luscinia megarhynchos) i abellerols (Merops apiaster). Un estol d'una vintena de becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) volant entre els horts. (Obs.: J.Ce.)

21/04/2007: A Vilapou, un colltort (Jynx torquilla) antant. (Obs.: J.So.).

!

21/04/2007: A l'Areny Vilapou, una femella de picot garser petit (Dendrocopus minor) remenant la fusta morta d'un àber. (Obs.: J.So.). Segona cita al terme.

25/03/2007: A Vilapou, un becadell (Gallinago gallinago) i una orenetes de ribera (Riparia riparia), enmig d'un grup de 19 orenetes vulgars (Hirundo rustica). Forces titelles (Anthus pratensis); una parella de mallerengues cuallargues (Aegithalus caudatus) amb el niu acabat i un parell de corbs marins (Phalacrocorax carbo). (Obs.: J.Ce.)

11/03/2007: A la zona indrustrial de Vilapou, les primeres dues orenetes vulgars (Hirundo rustica). A l'areny del Molí, una xivitona (Actitis hypoleucos). (Obs.: E.Ca., F.Ce., A.Ce i J.Ce.)

24/02/2007: Areny del Molí, com a més destacable: Dues parelles de cueretes torrenteres (Motacilla cinerea), una xivita (Tringa erithropus), una xivitona (Actitis hypoleucos), un canari (Serinus canaria) domèstic, polles d'aigua (Gallinula chloropus); blauets (Alcedo athis), ànecs coll-verd (Anas plathyrychos), bernats pescaires (Ardea cinerea), corbs marins (Phalacrocorax carbo) i un cabusset (Tachybaptus ruficollis) sota els ponts, riu avall. (Obs.: J.Ce.)

!

13/01/2007 Un rascló (Rallus aquaticus) sota el pont dels FFCC. (Obs.: J.Ce.).

04/01/2007: Estol d'una tentena de becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) a Vilapou. (Obs.: J.Ce.)

03/01/2007: Fins a cinc cabussets (Tachybaptus ruficollis) a Vilapou. Un parell de corbs (Corvus corax) empaitant un bernat pescaire (Ardea cinerea) al bosc de ribera de l'Areny del Molí. (Obs.: X.La.)

!

11/11/2006: A l'Areny del Molí, tres xarxets (Anas crecca) enmig d'un grup de collverds. (Obs.: J.Ce.). Més info.

11/11/2006: A l'areny del Molí com a més destacable: una xivitona (Actitis hypoleucos), una xivita (Tringa ochropus); moltes polles d'aigua (Gallinula chloropus); blauets (Alcedo athis), quatre becs de corall senegalesos (Estrilda astrild), molts tords (Turdus philomelos); pinsans (Fringilla coelebs), un estol de passerells (Carduelis cannabina) i un d'una trentena de tudons (Columba palumba). (Obs.: J.Ce.)

28/10/2006: Molts ocells hivernants ja han arribat a Vilapou: estols d'estornells (Sturnus vulgaris); pinsans (fringilla coelebs); pit-roigs (Erithacus rubecula); mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) i un estol de 22 titelles (Anthus pretensis). També sentit el picot garser gros (Dendrocopos major) i vist el picot verd (Picus viridis); blauets (Alcedo athis), becs de corall senegalesos (Estrilda astrild), dues puputs (Upupa epops); un bernat pescaire (Ardea cinerea) polles d'aigua (Gallinula chloropus); ànecs coll-verd (Anas plathyrychos) i, al capvespre, passa un jove de falcó peregrí (Falco peregrinus). (Obs.: J.Ce.)

14/10/2006: Tres xoriguers (Falco tinnunculus) perseguits per un grup de sis garses (Pica pica); diversos bernats pescaires (Ardea cinerea); un martinet blanc (Egretta garcetta); cueretes torrenteres (Motacilla cinerea); una xivitona (Actitis hypoleuca); picot garser gros (Dendrocopos major); picot verd (Picus viridis) i blauets (Alcedo athis) com a més destacable a l'Areny del Molí. A Vilapou, becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) i teixidors (Remiz pendulinus). (Obs.: J.Ce.)

30/09/2006: Un esparvers (Accipiter nisus) capturant una oreneta vulgar (Hirundo rustica) sobre el Llobregat a l'areny de Vilapou. Una femella de pinsà (Fringilla coelebscorax) a Vilapou. (Obs.: JC.Fe.)

24/09/2006: Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) a Vilapou. Estol de més de 18 exemplars enmig del canyar. (Obs.: J.Ce.)

21/09/2006: Pas d'ocells migratoris a la zona del pont d'Esparreguera: 6 mosquiters de passa (Phylloscopus trochillus) , 3 tallarols grossos (Sylvia borin), 1 colltort (Jynx torquilla), 1 rossinyol (Luscinia megarhynchos), 1 cotxa cua-roja (Phoenicuros phoenicuros), 1 boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus). També un periquito (Melopsittacus undulata), i el cigne mut (Cygnus olor). . (Obs.: X.La.)

17/09/2006: Bec de corall senegalès (Estrilda astrild) a vilapou. Una parella i un grup de mínim quatre exemplars observats a dos punts enmig del canyar. (Obs.: J.So.)

09/09/2006: Una merla blava (Montícola saxatilis) cantant a la zona riberenca a l'alçada de la Puda. Estols de ballesters (Apus melba) sobrevolen la zona junt amb alguns abellerols (Merops apiaster), orenetes vulgars (Hirundo rustica) i roquerols (Ptyonoprogne rupestris). (Obs.: J.Ce.)

19/08/2006: Un jove de falcó mostatxut (Falco subbuteo) creua a força alçada el Llobregat a l'alçada de la Puda. (Obs.: J.So. i J.Ce.)

26/07/2006: Un martinet de nit (Nycticorax nycticorax), un blauet (Alcedo athis) i moltes cueretes blanques (Motacilla alba) a l'Areny del Molí. (Obs.: R.Am. i M.So.)

17-18/06/2006: El més destacat al mas de Sant Jaume, diversos mascles de tords (Turdus philomelos) cantant insistentment; un enganyapastors (Caprimulgus europaeus) cantant; puput (Upupa epops) i tórtora (Strepropelia turtur) cantant. (Obs.: A.Ma.)

11/06/2006: A l'Areny del Molí, un bernat pescaire (Ardea cinera) jove amb anella groga. (Obs.: X.La.)
10/06/2006: A l'Areny del Molí, dos joves de blauet (Alcedo athis) i diversos joves de cuereta blanca (Motacilla alba). (Obs.: J.Ce.)
!

03/06/2005: A l'Areny del Molí, un jove de cucut reia (Clamator glandarius) possiblement nascut a la zona. Primera cita de reproducció possible al terme . (Obs.: J.Ce.). Més info.

03/06/2006: A l'Areny del Molí, una polla d'aigua (Gallinula chloropus) amb dos polls molt petits, diverses femelles d'ànecs collverds (Anas plathyrrinchos) amb polls de diverses mides. Un parell de bernats pescaires (Ardea cinerea) joves, abellerols (merops apiaster); blauets (Alcedo athis); fins a tres corriols petits (Charadrius dubius) i els primers joves d'oreneta vulgat (Hirundo rustica) com a més destacable. (Obs.: J.Ce.)
03/05/2006: A l'Areny del Molí, un martinet de nit (Nycticorax nycticorax) de segon any, una boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) cantant i dos corriols petits (Charadrius dubius). (Obs.: J.Ce.)
15 i 16/04/2006: Als volts del Mas de St. Jaume, sentit un gamarús (strix aluco) i un mussol (Athene noctua). També sentit sovint el picot verd (Picus viridis) i els mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus). (Obs.: A.Ma.)
12/04/2006: A la rasclosa de l'Areny del Molí, un martinet de nit (Nycticorax nycticorax). (Obs.: J.Ba..)
01/04/2006: A l'Areny del molí: Una parella de blauets (Alcedo athis), una xivitona (Actitis hipoleuca); tres corbs marins (Phalacrocorax carbo), un jove de bernat pescaire (Ardea cinerea) amb anella de PVC groga, ànecs collverds (Anas plathyrrinchos), un aligot (Buteo buteo); 5 cueretes torrenteres (Motacilla cinerea) ; orenetes vulgars (Hirundo rustica), orenetes cuablanques (Delichon urbicum), ballesters (Apus melba), picot verd (Picus viridis) com a més destacable. (Obs.: J.Ce.)
11/03/2006: A la zona industrial de Vilapou: Un grup d'una trentena d'orenetes, principalment orenetes vulgars (Hirundo rustica), però també alguna oreneta de ribera (Riparia riparia) i (mínim 5 exemplars) i' roquerols (Ptyonoprogne rupestris), (mínim 2 exemplars). També volten per la zona un parell de cotorretes de pit gris (Myopsitta monachus) . (Obs.: J.Ce.)
11/03/2006: A l'areny del Molí: Dos corbs marins (Phalacrocorax carbo), dos bernats pescaires (Ardea cinerea), una quinzena d' ànecs coll-verds (Anas platyrrhynchos), dos blauets (Alcedo athis), cinc cueretes balanques (Motacilla alba), un parell de cueretes torrenteres (Motacilla cinerea), una xivitona (Actitis hypoleuca), algunes polles d'aigua (Gallinula chloropùs), algunes titelles (Anthus pratensis) i tres repicatalons (Emberiza schoeniclus). (Obs.: J.Ce.)
07/03/2006: Els corbs marins (Phalacrocorax carbo) encara utilitzen el dormidor, tot i que en menor nombre.Molts exemplars ja presenten plomatge nupcials. (Obs.: J.Ce.)
25/02/2006: Al matí, a Vilapou, un becadell (Gallinago gallinago) a la desembocadura de la riera. (Obs.: J.Ce.)
02/02/2006: A les cinc de la tarda, un grup de 6 cotolius (Lullula arborea), un roquerol (Ptyonoprogne rupestris) i un estol de 30 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) als horts arrant de la zona industrial de sobre Vilapou. (Obs.: J.Ce.)
!
01/02/2006: A l'areny de Vilapou, un tord ala-roig (Turdus iliacus), un colltort (Jynx torquilla), un parell de durbecs (Coccothraustes coccothraustes) i un becadell (Gallinago gallinago) com a més destacable. A la desmbocadura de la riera de Magarola, un parell de tords ala-roig (Turdus iliacus), i sis pardals roquers (Petronia petronia). També forces cotolius (Lullula arborea) a tota la ribera del Llobregat. (Obs.: X.La.)
!
21/01/2006: Sentit un tord ala-roig (Turdus iliacus) la Riera de St.Jaume, una mica més amunt del mas de St.Jaume. (Obs.: J.Ce.)
21/01/2006: A les cinc de la tarda, un estol de 26 becs de corall senegalesos (Estrilda astrild) volant cap a Vilapou des dels horts del costat del polígon de Can Singla. (Obs.: J.Ce.)
14/01/2006: Durant el cens d'hivernant es localitzen fins a vuit cabussets (Tachybaptus ruficollis) al tram de Llobregat al pas pel terme d'olesa de Montserrat. També es relocalitza el cigne mut (Cygnus olor) sota el pont de la carretera Olesa-Esparreguera i es torna a veure un dels ànecs domèstic de raça "bidded" que fa tres anys que són a la zona. (Obs.: J.Ce.)
25/12/2005: A Vilapou, un cabusset (Tachybaptus ruficollis), una quinzena de cotolius (Lullula arborea), cinc o sis repicatalons (Emberiza schoenuclus) i un parell de teixidors (Remiz pendulinus) com a més destacable. Al terme d'Abrera, un tord ala-roig (Turdus iliacus) a Can Morral i un parell de durbecs (Coccothraustes coccothraustes) a Sant Hilari. (Obs.: R.Ba.)
!

10/12/2005: Un cigne mut (Cygnus olor) a Vilapaou. S'està des de fa uns dies a la zona que va de Vilapou a les Aigües d'Abrera. Primera cita al terme d'aquests ocells . (Obs.: J.Ce. i E.Pi.)

08/12/2005: Un estol de més de 120 lluers (Carduelis spinus) a Vilapou.(Obs.: E.Ca. i J.Ce.)
!
26/11/2005: A l'areny del Molí: Un becadell sord (Lymnocryptes minimus) s'aixeca al costat d'una; xivitona (Actitis hypoleuca). Primera cita al terme d'aquests ocells . (Obs.: J.Ce.)
19/11/2005: Dues mallerengues petites (Parus ater), una xivitona (Actitis hypoleuca) i uns 150 tudons (Columba palumbus) com a observacions destacades a Les Illes.(Obs.: R.Ba.)
01/11/2005: Un grup de, com a mínim, 10 de lluers (Carduelis spinus), una femella de merla blava (Monticola solitarius) un picot garser gros (Dendrocopus major), al'Areny del Molí. A la rasclosa, xivita (Tringa ochropus) i xivitona (Actitis hypoleuca).(Obs.: R.Ba.)
01/11/2005: Un grupet de cinc repicatalons (Emberiza schoenuclus) i dos teixidors (Remiz pendulinus) a Vilapou. (Obs.: R.Ba. i J.Ce.)
22/10/2005: Pas continu de corbs corbs marins (Phalacrocorax carbo) i sentit un lluer (Carduelis spinus). (Obs.: JC.Fe i J.Ce.)
08/10/2005: Continua a l'Areny de Vilapou un estol de mínim 20 becs de corall (Estrilda astrild) . (Obs.: J.Ce.)
05/10/2005: A l'Areny del Molí, tres corbs marins (Phalacrocorax carbo) i un picot garser gros (Dendrocopus major) com a més destacable. (Obs.: X.La.) Primera cita postnupcial de corbs marins.
!
05/10/2005: A Vilapou: Un falcó peregrí (Falco peregrinus) fent picats; un picot garser gros (Dendrocopus major); un estol d'una vintena de becs de corall senegalesos (Estrilda astrild), entre ells, un exemplar de bec de corall de galta taronja (Estrilda melpoda). Primera cita al terme d'aquest ocell exòtics en expansió. (Obs.: X.La.)
!
24/09/2005: Cinc becs de corall (Estrilda astrild) a Vilapou. Segona cita al terme d'aquests ocells exòtics en expansió.. (Obs.: J.Ce.)
!
24/09/2005: Una guatlla maresa (Crex crex) a Vilapou . Primera cita al terme (pendent d'homologació per part del comité Avifaunístic de catalunya). (Obs.: J.Ba.)
29/08/2005: A l'areny de Vilapou un estol de mínim 7 cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) en unes acàcies i mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). A l'areny del Molí:fins a quatre martinets blancs (Egretta garcetta), blauets (Alcedo athis), bernat pescaire (Ardea cinerea) i un martinet de nit adult (Nycticorax nycticorax) a la resclosa.(Obs.: J.Ma. i J.Ce.)
25/08/2005: A Les Illes, un adult de gavià (Larus michahellis), un jove de l'any de bernat pescaire (Ardea cinerea), un martinet blanc (Egretta garcetta), blauet (Alcedo athis), corriol petit (Charadrius dubius), un grupet de cinc gavines vulgars (Larus ridibundus) amb joves i adults en plomatge d'hivern.(Obs.: E.Ca. i J.Ce.)
16/08/2005: Un esplugabous (Bubulcus ibis), a la rasclosa de l'areny del Molí, junt amb un martinet blanc (Egretta garcetta), bernat pescaire (Ardea cinerea), i una xivita (Tringa ochropus). (Obs.: JC.Fe i J.Ce.)
 

  

Observacions d'interès

Nucli urbà i zones conreades dels voltants

Nucli urbà, torrent de les Valls, les Torrelles, Can Llimona, bosc del Gavatx, Creu de Beca, els Llumasos, etc

 

13/03/2008: Ballester (Apus melba) entrant als forats de nidificació a l'Eixample. (Obs.: J.Ce.)

12/02/2008: falcó peregrí (Falco peregrinus) sobrevolant el parc Municipal.. (Obs.: J.Ce.)

16/04/2007: S'han trobat polls volanders (ocells acabats de sortir del niu que encara no volen bé) de mallerenga emplomallada (Parus cristatus) al parc Municipal. L'espècie no és habitual dins del nucli urbà, però aquest any ha criat en una de les caixes-niu que hi ha instal·lades al Parc. (Obs.: J.Ce.)

08/04/2007: Les falzies (Apus apus) ja han arribat al poble i es veuen entrant als punts on nidificaran. (Obs.: E.Ca. i J.Ce.)

20/03/2007: Un adult de falcó peregrí (Falco peregrinus) sobrevola l'eixample i la Plaça Cataunya a no gaire alçada per girar cap a la zona riberenca i perdrés en la llunyania riu amunt. (Obs.: A.Ce. i J.Ce.)

11/03/2007: Dos gavians argentats (Larus michahellis) cridant aturats dalt d'un fanal a l'altre costat de la via de tren, entre l'Eixample i la carretera a la zona indrustrial de Molí Nou. (Obs.: J.Ce. i E.Ca.)

06/03/2007: Cinc ballesters (Apus melba) entrant als forats on crien en un bloc de pisos de l'Eixample. (Obs.: J.Ce., F.Ce i A.Ce..)

25/01/2007: Una cuereta torrentera (Motacilla cinerea) i un bitxac (Saxicola torquata) al portal de Sta. Oliva. (Obs.: R.Am.)

15/01/2007:Tres cotorres de pit gris (Myopsitta monachus) a les palmeres del jardí de la Clota. (Obs.: J.Ce..)

??/12/2006:Un martinet (Egretta garcetta) que semblava malalt a la primera rotonda que es troba entrant a Olesa des de la carretera que ve d'Esparreguera. (Obs.: T.Bo..)

27/10/2006:Una cotxa fumada (Phoenicuros ochruros) cantant des d'una antena a l'eixample. (Obs.: J.Ce.)

09/09/2006:Quatre aligots vespers (Pernis apivorus) passen en migració. (Obs.: J.Ce.)

15/06/2006:Una parella de caderneres (Carduelis carduelis) alimentant a dos joves al carrer dels arbres. (Obs.: J.Ce.)

juny/2006:Una parella de mallerenga carbonera (Parus major) tira endavant per segon any una posta en un forat d'una olivera del jardí d'una casa de les Planes.(Obs.: Mc.So.)

19/05/2006:Dues cotorretes de pit gris (Myopsitta monachus) a les palmeres del jardí de La Clota. (Obs.: J.Ce.)

08/04/2006: Una parella de garses (Pica pica) acaben un niu en uns xiprés d'un jardi del carrer Clota. (Obs.: J.Ca.)

09/04/2006: Fins a onze falzies (Apus apus) sobrevolant l'eixample al capvespre, cridant i entrant als forats de nidificació. Primeres observacions prenupcials. (Obs.: F.Ce., A.Ce i J.Ce.)

28/03/2006: Un canari (Serinus canaria) voltant pels horts que hi ha entre el nucli urbà i el polígon de Vilapou. Exemplar ben groc d'origen domèstic. .(Obs.: G.Ve.)

15/03/2006: Una desena llarga d'orenetes cuablanques (Delichon urbicum) sobrevolant el col·legi Montserrat.(Obs.: F.Ce., A.Ce i J.Ce.)

14/03/2006: Quatre ballesters (Tachymarptis melba) sobrevolant l'Eixample i entrant als nius del carrer Alfons Sala al capvespre.(Obs.: F.Ce., A.Ce i J.Ce.)

14/03/2006: Dos corbs (Corvus corax) sobrevolant l'Eixample cap a quarts de quatre de la tarda.(Obs.: E.Ca.)

14/03/2006: Dues orenetes vulgars (Hirundo rupestris) sobrevolant la zona de La Central a mig matí.(Obs.: J.Ce.)

13/03/2006: Quatre estornells (Sturnus vulgaris) i una cadernera (Carduelis carduelis) moren en caure un dels pins blancs del Parc Municipal..(Obs.: E.Pi.)

21/02/2006: Un astor (Accipiter gentilis) sobrevolant a mig matí el torrent de Brugueroles a l'alçada dels Llumasos.(Obs.: E.Pi.)

!
04/02/2006: Al matí, un lloro de la patagònia (Cyanoliseus patagonus) cridant insistentment des de la punta d'un pal de telèfon a un parell de quilòmetres d'Olesa per la carretera del Nord, en un conreu d'oliveres semi-abandonat. Ocell exòtic escapat o alliberat. (Obs.: J.Ce.)

31/01/2006: Una puput (Upupa epops) al Parc municipal cap a quarts de sis de la tarda.(Obs.: J.Ce)

23/12/2005: A mig matí, una àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) sobrevolant la zona de l'eixample a no gaire alçada en direcció a la zona de ribera..(Obs.: J.Ce)

23/12/2005: A mig matí, una àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) sobrevolant la zona de l'eixample a no gaire alçada en direcció a la zona de ribera..(Obs.: J.Ce)

23/12/2005: Estols importants de pinsà (Fringilla coelebs) i lluers (Carduelis spinus) a tota la zona de cultiu d'olivera. (Obs.: J.Ce)

20/11/2005: Una àliga cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) sobrevolant el torrent de les Valls en direcció al pla del Fideuer.(Obs.: E.Ca, J.Ce)

02/11/2005: Una femella jove d'astor (Accipiter gentilis) és portada a l'ajuntament per una veïna (J.Molina) que l'havia trobat i capturat dins del galliner de casa seva. Un cop traslladada i examinada a Torreferrussa (Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya) els tècnics determinen que es troba en perfectes condicions i és alliberada la mateixa tarda. (Font.: E.Pi.)

09/09/2005: Detectat un refugi de cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) en un gran arbre d'un jardí del carrer Margarita Biosca. L'estructura encara no era ben acabada i hi havia un exemplar treballant-hi i un mím de tres més a l'arbre.(Obs.: J.Ce)

15/08/2005: Un grup de mínim 10 cotorretes de pit gris (Myiopsitta monachus) als pins del pati de l'Escola Povill. Sembla el mateix grup observat a l'eixample i a l'areny de Vilapou. (Obs.: J.Po. i O.Po)

15/08/2005: Un estol de mínim 6 cotorres d'espècie no determinada sobrevolant la part baixa de l'eixample, prop de l'estació.(Obs.: J.Ce. )

14/08/2005: A la zona de vinyes, rera el collet de St.Joan, s'agrupen importants estols d'abellerols (Merops apiaster). (Obs.: R.Gi. )

13/08/2005: Rera el portal de Sta. Oliva: un estol volant de més de set cotorres d'espècie indeterminada volant riera amunt. (Obs.: E.Ca. )

 

  

© Jordi Cerdeira i Ribot (any 4, 2007)