LA VACUNA ANTIGRIPAL

Composició

La gran variabilitat que presenta el virus de la grip fa variar la composició de la vacuna cada any. Per aquest motiu l'OMS fa un seguiment dels virus que s'aïllen arreu del món i cada any fa la recomanació de la composició de la vacuna.

Per exemple, la composició de la vacuna de la grip per a la temporada 1997-98, que va ser indicada el 19 de febrer en la seu de l'OMS a Ginebra, és la següent:

A/wuhan/359/95 (H3N2)
A/Bayern/7/95 (H1 N1)
B/Beijing/184/193
Excipients: Timerosal (0,05 mg) tampó fosfat-salí.

Indicacions

 1. Persones en les quals el fet de patir la malaltia pot representar un risc important per a la seva salut.
  1. Individus sans de més de 65 anys.
  2. Població que pateix malalties cròniques:
  1. Residents en clíniques de repòs o en altres entitats per a malalts crònics:
 1. Persones que per raons professionals de convivència poden contagiar la grip a la població d'alt risc.
  1. Personal sanitari en contacte amb pacients d'alt risc:
  1. Empleats d'institucions tancades que tenen cura dels pacients.
  2. Els convivents amb els pacients d'alt risc descrits en els apartats A1 i A2.
 1. Personal que desenvolupa activitats públiques:

Contraindicacions

Les generals de les vacunes

No s'ha d'administrar la vacuna als nens de menys de 6 mesos d'edat. Els pacients que estan sota tractament amb anticoagulants haurien de rebre la dosi vacunal per via subcutània i amb agulla d'insulina.

Efectes secundaris

Les reaccions locals són les més freqüents i destaquen com a més habituals: el dolor, l'eritema i la induració en el punt d'injecció. Aquestes reaccions apareixen en el 30 % dels casos i tenen una durada d'un a dos dies.

Les reaccions sistèmiques són molt menys freqüents que les locals; la seva incidència és del 2 %. Entre les reaccions sistèmiques més comunes destaquen la febre, la miàlgia i el malestar general. Aquestes manifestacions s'inicien entre les 6 i 12 hores després de la vacunació i tenen una durada d'un a dos dies.

La vacuna administrada per via subcutània és més reactògena que l'administrada per via intramuscular, raó per la qual per als nens menors de 12 anys es recomana la via IM, exclusivament.

Aquestes reaccions són més freqüents en els joves que reben la vacuna per primera vegada.

Cal recordar que aquesta vacuna és inactivada i per tant no conté virus infectants; així, qualsevol afecció respiratòria, refredat o grip que pugui aparèixer després de vacunar, són deguts a infeccions per microorganismes no relacionats amb la vacuna.

Cal tenir en compte que no és infreqüent la circumstància d'iniciar el procés vacunal quan s'està vivint ja en un ambient epidèmic determinat; l'aparició d'una patologia específica en aquests casos té el perill de ser confosa amb una reacció adversa de la vacuna.