LA TRANSICIÓ

Què és?

Protagonistes

Diari

Algunes paraules

Cronologia

Viatge Virtual - Espanya (Nov-1975/Jun-1977)


                                                          
4tESO i BATXILLERAT                                                  J. Fierro

CRÈDITS GUIA DIDÀCTICA