TEMA D'AVUI

El tema d'avui és sobre els agents geològics, quin tipus de desgast provoquen i quines característiques tenen els dipòsits dels sediments segons l'agent que els han transportat
 

AGENT FORMES D'EROSIÓ FORMES DE SEDIMENTACIÓ CARACTERÍSTIQUES DE LA SEDIMENTACIÓ
VENT Roques amb alvèols (erosió per corrosió) Arrissaments a la superfície de les dunes.
Dunes (arenes)
Loess (llims)
Regs(còdols i graves)
Superfície corroïda amb brillantor mat i greixosa que aparentment desapareix a l'observar a la lupa binocular
AIGÜES SALVATGES Xaragalls i barrancs sobre terrenys homogenis impermeables (argiles, margues)
Lapiaz o rascler sobre roques solubles (calisses i guixos)
L'erosió diferencial sobre roques heterogènies (alternància de roques toves i roques dures) forma els pilars coronats o xemeneies de fades
Són més característiques les formes d'erosió, ja que les aigües salvatges actuen sobre els sediments deixats per altres agents 
TORRENTS Recs en forma de ventall a la conca de recepció, canal de desguàs profund Cons de dejecció més o menys triangular Molt heterogenis(diverses mides) de vores anguloses
RIUS Valls en forma de V que evolucionen a forma d'artesa
Congostos i engorjats, salts d'aigua (cascades i ràpids)
Terrasses fluvials
Meandres
Deltes
Estuaris
Al·luvions en les formes anteriors i en qualsevol tram
Al·luvions formats per blocs , graves, arenes i llims, les vores són arrodonides.
AIGÜES SUBTERRÀNIES Dolines i avencs
Coves i galeries
Lapiaz a la superfície
Estalactites
Estalagmites
(turos i travertins a les superfícies 
especialment)
Les estalactites tenen un forat interior o diversos.
Els turos solen contenir marques de tiges i fulles
GLACIALS Valls en forma d'U, circ, llacs de circ i de vall.
Roques aborrallonades i amb estries
Morenes laterals, de fons, centrals, frontals Blocs i vores de mida molt desigual i vores poc arrodonides
MAR Penya-segats i plataformes d'abrasió, coves, illes, badies Platges, fletxes o barres litorals, tómbolos, albufera, terrasses costaneres vores aplanades 


                                                                                                                                                             Torna a la primera pàgina