APROFITAMENT DELS MATERIALS GEOLÒGICS
APROFITAMENT TRADICIONAL

La pedra per a la construcció

El gel natural

La sal

ELS FORNS PRE-INDUSTRIALS

Els forns de calç

Els forns d'obra, rajoleries o teuleries

Els forns de guix

Les eines


APROFITAMENT ACTUAL

Taller "Els materials geològics i les seves aplicacions"

PRESENTACIÓ EN DIAPOSITIVES