Sóc una professora de Música que estic realitzant un treball, a base de fitxes, sobre els instruments músicals vistos a través de la pintura. Us presento aquest treball interdisciplinari per si us pot servir per a vosaltes mateixos/es o per a l´alumnat de Música, adaptant les explicacions a Primària o a Secundària.
Penso que aquesta manera d´observar els instruments ens pot ajudar a tots/es a estimar més les Arts, i en concret la pintura (que de fet és un mirall de la societat del seu temps) i a través d´ella poder conèixer els instruments de diferents èpoques.

Vull donar les gràcies a na Caterina Ramis Cabrer per l'assessorament lingüístic.

Si voleu fer algun comentari o afegir quelcom a alguna de les fitxes us agrairé que envieu el vostre parer a
aemcat@pie.xtec.es

 

CORDA

PERCUSSIÓ

VENT

Tíbia
Sac de gemecs