No aixequis el llapis!

Petita investigació sobre figures d'un sol traç

¿A qui no li han proposat alguna vegada repetir un dibuix amb la restricció de "no aixecar  el llapis del paper i no repassar dues vegades per la mateixa línia"? Però, es pot dibuixar qualsevol figura amb aquestes condicions? Si no és així, com podem saber quines d'aquestes figures són possibles i quines no?

Introducció

L'estrella de cinc puntes o pentagrama és una de les figures més conegudes que es poden dibuixar d'un sol traç.

És important que, abans de començar a provar amb figures més complicades, fixem un sistema per anotar les solucions. Un dels molts possibles és marcar els punts d'inici i final i no superposar les línies en els vèrtexs de les figures perquè es vegi bé el recorregut.