Removent les garrafes

Tenim una garrafa amb 12 litres de vi del Priorat. Tenim, a més, dues garrafes buides de 7 i 5 litres respectivament. Volem repartir exactament els 12 litres posant 6 litres a la garrafa de 6 i els altres 6 a la de 12, però no disposem de cap altre instrument de mesura.

(No val omplir o buidar els recipients a ull fins a la meitat i coses d'aquest estil. Les úniques accions "legals" són omplir del tot, acabar d'omplir o buidar)

Com ho podrem fer?

Pitjant els botons podràs fer els transvasaments