Inici - Home Lliçons-Lessons Qüestions-Questions Notes-Notes Enllaços-Links e-mail

Convertidor Equivalents Pressió

Pressure Equivalents Converts

Pressure Equivalents Converts   Aquest script et convertirà una Pressió determinada en diferents unitats de mesura.
 
First, type the number you wish converted here:
Then, click radio buttons for desired conversion:
Fm: megadynes/
sq cm
kg/
sq cm
lb/
sq in
atmos-
pheres
Hg*
Meters
Hg*
Inches
H2O*
Meters
H20*
Inches
H20*
Feet
To: megadynes/
sq cm
kg/
sq cm
lb/
sq in
atmos-
pheres
Hg*
Meters
Hg*
Inches
H2O*
Meters
H2O*
Inches
H20*
Feet


*Standard columns of Mercury at 0o C, g = 980.665 cm/sec/sec
Standard columns of Water at 60o F, g = 32.1756 ft/sec/sec
 

APLICACIONS - APLICATIONS

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY

Darrera actualització03/06/02 Web Optimitzada per a: Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.©™ Jordian Web 2002 ®