HOME MAPA de JORDIANWEB JORDIANWEB SITE'S MAP SITE'S MAP
   
XTEC SITE'S   JORDIANWEB LLIBRE VISITES LIBRO VISITAS GUESTBOOK GUESTBOOK
  Technology Tecnologia al Batxillerat - Tecnologia al Bachillerato - Technology - non- compulsory education  
   
La tecnologia i el món.      
  GAUDÍ I LA TECNOLOGIA GAUDÍ I LA TECNOLOGIA   ACTIVITAT FLASH AMB EXERCICIS.
  FONAMENTS DEL DISSENY GAUDÍ I LA TECNOLOGIA NEW  ACTIVITAT FLASH AMB EXERCICIS.
L'energia      
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ALS EDIFICIS    
  DOCUMENTS NECESSARIS A L'HORA DE DESENVOLUPAR UN PROJECTE.    
Els materials      
         
El sistemes de fabricació.      
         
Màquines i sistemes mecànics.      
  PNEUMÀTICA I ELECTRO PNEUMÀTICA.   ACTIVITAT AMB EXERCICIS.
Màquines i sistemes elèctrics.      
  TEOREMES FONAMENTALS. ACTIVITATS.
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA. ACTIVITATS.
  ELECTRÒNICA DIGITAL.      
Sistemes de control i organització.      
  AUTÒMATS.   ACTIVITAT AMB EXERCICIS.
  SADEX-CONTROL.   ACTIVITAT AMB EXERCICIS.
Conversors d'unitats útils per a Tecnologia.     en JavaScript  
  Acceleration EquivalentConverter Lenght Equivalent Converter
  Energy Equivalent Converter Area Equivalent Converter
  Power Equivalent Converter Mass Equivalent Converter
  Ascii Chararter Converter Pressure Equivalent Converter
  Base Converter Celsius-Fahrenheit Converter
      Velocity EquivalentConverter
Aspectes curriculars.      
  OBJECTIUS FETS, VALORS I NORMES
  PROCEDIMENTS AVALUACIÓ
         
 
  Technology
Tecnologia a l'ESO - Tecnologia a la ESO - Technology in the Compulsory Secondary Education
 
   
Mides i Materials.      
         
Anàlisi i Construcció d'Objectes.      
         
L'alimentació i el vestit.      
         
Electricitat.      
         
TIC Bàsiques.      
         
Ampliació TIC.      
         
L'Habitatge.      
         
Màquines, Estructurs i Mecanismes.      
         
Industries, Empreses i Sistemes.      
         
Projectes.      
  PROCÈS TECNOLÒGIC    
  MEMÒRIA DEL PROCÈS TECNOLÒGIC    
Conversors d'unitats útils per a Tecnologia.     en JavaScript  
  Energy Equivalent Converter Lenght Equivalent Converter
  Power Equivalent Converter Area Equivalent Converter
  Celsius-Fahrenheit Converter Mass Equivalent Converter
Aspectes curriculars.      
         
         
         
 
  TIC - ICT Tecnologies de la Informació i la Comunicació - TIC - ICT  
   
CURS TIC -ICT. DISSENY I EXECUCIÓ D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE
CURS TIC -ICT. DISSENY I EXECUCIÓ D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE
  REQUISITS MÍNIMS DE MAQUINARI I PROGRAMARI   1a. SESSIÓ
  DOCUMENTS ELECTRÒNICS QUE HAURAN D'IMPRIMIR-SE.   2a. SESSIÓ
  DOCUMENTS ELECTRÒNICS
  3a. SESSIÓ
 

CERCA EN INTERNET I E-MAIL

  4a. SESSIÓ
  DISSENY I CREACIÓ DE PRESENTACIONS MULTIMÈDIA   5a. SESSIÓ
  DISSENY I EDICIÓ DE PÀGINES WEB   6a. SESSIÓ
  DISSENY I EDICIÓ DE LLIBRES ELECTRÒNICS BASATS EN PÀGINES WEB   7a. SESSIÓ
  DISSENY I EDICIÓ D'ACTIVITATS EMPRANT CD-ROM COMERCIALS   8a. SESSIÓ
  DISSENY, EDICIÓ I CREACIÓ D'UN CD-ROM MULTIMÈDIA   9a. SESSIÓ
 

DISSENY, EDICIÓ I CREACIÓ D'UN CD-ROM MULTIMÈDI

  10a. SESSIÓ
      GLOSSARI
      GUIA DEL CURS
         
         
 
  ICT non-compulsory education Informàtica al Batxillerat - Informática al Bachillerato - ICT non-compulsory education  
   
Maquinari.      
  UNA D'HISTÒRIA      
  0.1. INTRODUCCIÓ.   ACTIVITAT FLASH AMB EXERCICIS.
  0.2. CLASSIFICACIÓ DELS ORDINADORS PER GENERACIONS.    
  0.3. EL MEU PC.  

 

  SISTEMA CENTRAL      
  1.0.1. CARCASSA.  

 

  1.0.2. FONT D'ALIMENTACIÓ.    
  1.0.3. PLAQUES BASE.    
  1.0.4. ELS MICROPROCESSADORS.    
  1.0.5. MEMÒRIES.    
  1.0.6. BUSOS DE COMUNICACIONS.    
  1.0.7. PORTS DE COMUNICACIONS.    
  PRERIFÈRICS D'ENTRADA      
  1.1.1.TECLAT.  


  1.1.2. RATOLÍ.    
  1.1.3. TAULETA GRÀFICA.    
  1.1.4. CD-ROM.    
  1.1.5. DVD-ROM.    
  1.1.6. ESCÀNNER.    
  1.1.7. WEBCAM.    
  PERIFÈRICS DE SORTIDA      
  1.2.1. MONITOR.  


  1.2.1.1. TARJA GRÀFICA.    
  1.2.2. PROJECTORS LCD.    
  1.2.3.1. IMPRESSORES MATRICIALS.    
  1.2.3.2. IMPRESSORES RAIG DE TINTA.    
  1.2.3.1. IMPRESSORES LÀSER.    
  1.2.4. PLOTTERS.    
  PERIFÈRICS'ENTRADA/SORTIDA      
        AVIAT - PRONTO - SOON
         
Programari.      
  SISTEMES OPERATIUS      
  MICROSOFT WINDOWS 98   MICROSOFT WINDOWS 98
  MICROSOFT WINDOWS 2000     AVIAT - PRONTO - SOON
  MICROSOFT WINDOWS XP     AVIAT - PRONTO - SOON
  PROGRAMES OFIMÀTICS      
  MICROSOFT OFFICE   MICROSOFT OFFICE
  MICROSOFT WORD   MICROSOFT WORD
  MICROSOFT EXCEL     AVIAT - PRONTO - SOON
  MICROSOFTt POWER POINT     AVIAT - PRONTO - SOON
  MICROSOFT ACCESS     AVIAT - PRONTO - SOON
  PROGRAMES MULTIMEDIA      
        AVIAT - PRONTO - SOON
  APLICACIONS DE SISTEMA      
        AVIAT - PRONTO - SOON
  ALTRES APLICACIONS      
        AVIAT - PRONTO - SOON
Pogramació.      
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ.      
  VISUAL BASIC   VISUAL BASIC.
  JAVA   JAVA.
  ALTRES     ALTRES.
  LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ, PÀGINES WEB.      
  HTML   HTML.
  HTML. Guia d'etiquetes HTML   TAGHS HTML.
  JAVASCRIPT.   JAVASCRIPT.
  EINES D'AUTOR. PROGRAMACIÓ PÀGINES WEB.      
  DREAMWEAVER.   DREAMWEAVER.
  FLASH.   FLASH.
  EINES D'AUTOR. PROGRAMACIÓ MULTIMEDIA.      
  NEOBOOK   NEOBOOK.
Conversors d'unitats i altres.      
  Ascii Chararter Converter GLOSSARI TERMES INFORMÀTICS
  Base Converter ANÀLISI DE PÀGINES WEB
Aspectes curriculars.      
  OBJECTIUS FETS, VALORS I NORMES
  PROCEDIMENTS AVALUACIÓ
         
 
  ITC in the Compulsory Secondary Education Informàtica a l'ESO - Informática a la ESO - ITC in the Compulsory Secondary Education  
   
TIC Bàsiques.      
        AVIAT - PRONTO - SOON
Ampliació TIC.      
        AVIAT - PRONTO - SOON
Conversors d'unitats i altres.      
  Ascii Chararter Converter GLOSSARI TERMES INFORMÀTICS
  Base Converter ANÀLISI DE PÀGINES WEB
Aspectes curriculars.      
         
         
         
 
  Electrotechnics Electrotècnia - Electrotécnia - Electrotechnics - non-compulsory education -  
   
Electricitat i magnetisme.      
  LLEIS BÀSIQUES DEL CIRCUIT ELÈCTRIC ACTIVITATS.
Màquines elèctriques.      
         
Aplicacions de l'electrotècnia.      
  GENERACIÓ, TRANSPORT I DISTRICUCIÓ DE L'ENERGIA.      
  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES ALS EDIFICIS.   ACTIVITAT AMB EXERCICIS.
  ELECTRÒNICA ANALÒGICA. ACTIVITATS.
  ELECTRÒNICA DIGITAL.      
  AUTÒMATS.   ACTIVITAT AMB EXERCICIS.
Conversors d'unitats útils per a Tecnologia.     en JavaScript  
  Acceleration EquivalentConverter Lenght Equivalent Converter
  Energy Equivalent Converter Area Equivalent Converter
  Power Equivalent Converter Mass Equivalent Converter
  Ascii Chararter Converter Pressure Equivalent Converter
  Base Converter Celsius-Fahrenheit Converter
      Velocity EquivalentConverter
Aspectes curriculars.      
  OBJECTIUS     FETS, VALORS I NORMES
  PROCEDIMENTS     AVALUACIÓ
         
 
  Mechanics Mecànica - Mecánica - Mechanics - non-compulsory education -  
   
Estàtica i resistència de materials.      
         
Màquines i mecanismes.      
         
Mecànica de fluids.      
  PNEUMÀTICA I ELECTRO PNEUMÀTICA.   ACTIVITAT AMB EXERCICIS.
Conversors d'unitats útils per a Tecnologia.     en JavaScript  
  Acceleration EquivalentConverter Lenght Equivalent Converter
  Energy Equivalent Converter Area Equivalent Converter
  Power Equivalent Converter Mass Equivalent Converter
  Ascii Chararter Converter Pressure Equivalent Converter
  Base Converter Celsius-Fahrenheit Converter
      Velocity EquivalentConverter
Aspectes curriculars.      
  OBJECTIUS     FETS, VALORS I NORMES
  PROCEDIMENTS     AVALUACIÓ
         
 
  Electronics Electrònica - Electrónica - Electronics - non-compulsory education -  
   
Teoremes fonamentals de l'electrònica..      
   LLEIS BÀSIQUES DEL CIRCUIT ELÈCTRIC  ACTIVITATS.
Electrònica Analògica.      
      ACTIVITATS.
Electrònica Digital.      
         
Conversors d'unitats útils per a Tecnologia.     en JavaScript  
  Area Equivalent Converter Lenght Equivalent Converter
  Energy Equivalent Converter Power Equivalent Converter
  Ascii Chararter Converter Base Converter
Aspectes curriculars.      
  OBJECTIUS     FETS, VALORS I NORMES
  PROCEDIMENTS     AVALUACIÓ
         
 
  Interesting things. Coses Interessants - Cosas Interesantes - Interesting things.  
   
Tecnologies de la Informacó i la Comunicació.    
  COSES INTERESSANTS TIC   INTERESTING THINGS ICT
  COSES INTERESSANTS INFORMÀTICA MAQUINARI   INTERESTING THINGS HARDWARE
  COSES INTERESSANTS INFORMÀTICA PROGRAMARI   INTERESTING THINGS SOFTWARE
  COSES INTERESSANTS INFORMÀTICA PROGRAMACIÓ     INTERESTING THINGS DEVELOPER
Tecnologia - Technology - Tecnologia      
  COSES INTERESSANTS TECNOLOGIA A L'ESO i AL BATXILLERAT     INTERESTING THINGS TECHNOLOGY IN THE COMPULSORY EDUCATION and -NON- COMPULSORY EDUCATION
  COSES INTERESSANTS ELECTROTÈCNIA AL BATXILLERAT     INTERESTING THINGS ELECTROTECHNICS -NON- COMPULSORY EDUCATION
  COSES INTERESSANTS MECÀNICA AL BATXILLERAT    

INTERESTING THINGS MECHANICS -NON- COMPULSORY EDUCATION

  COSES INTERESSANTS ELECTRÒNICA AL BATXILLERAT     INTERESTING THINGS ELECTRONICS -NON- COMPULSORY EDUCATION
e-ART - e-EDITION - INFOGRAFIA      
  COSES INTERESSANTS INFOGRAFIA     INTERESTING THINGS INFOGRAPHY
  COSES INTERESSANTS ART ELECTRÒNIC     INTERESTING THINGS e-ART
  COSES INTERESSANTS EDICIÓ ELECTRÒNICA     INTERESTING THINGS e-EDITION
 
  Links. Enllaços - Enlaces - Links.  
   
Tecnologies de la Informacó i la Comunicació.    
  ENLLAÇOS TIC   LINKS ICT - TIC
  ENLLAÇOS INFORMÀTICA   LINKS IN THE COMPULSORY EDUCATION AND -NON- COMPULSORY EDUCATION
Tecnologia - Technology - Tecnologia      
  ENLLAÇOS TECNOLOGIA - ELECTROTÈCNIA - MECÀNICA - ELECTRÒNICA -   LINKS TECHNOLOGY - ELECTROTECHNICS - MECHANICS - ELECTRONIC IN THE COMPULSORY EDUCATION AND -NON- COMPULSORY EDUCATION
e-ART - e-EDITION - INFOGRAFIA      
  ENLLAÇOS INFOGRAFIA   LINKS INFOGRAPHY
  ENLLAÇOS ART ELECTRÒNIC   LINKS e-ART
  ENLLAÇOS EDICIÓ ELECTRÒNICA   LINKS e-EDITION
Altres - Others - Otros      
  ENLLAÇOS ALTRES   OTHERS - OTROS
 
 JORDIAN.NET SITE'S   JORDIANNET  
    Nou Site dedicat a la INFOGRAFIA, a l'Art i l'Edició Electrònica.  
       
  Infography Infografia - Infografia - Infographic.  
       
  e-ART Art Electrònic - Arte Electrónico - e-ART.  
       
  e-Edition Edició Electrònica - Edición Electrónica - e-Edition.  
       
       
DownLoad Plug-in JordianWeb ® © ™ Since 19/03/2003- Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.    DownLoad Plug-in