HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.2.3. Impressores  
Les primeres impressores varen estar les d’impacte ( matricials de 9 o 24 agulles, de bola, de tambor o cilindre i de margarida ). Al voltant dels anys 80 varen aparèixer les primeres làser i d’injecció de tinta.

Existeixen altres tipus d’impressores però d’un ús més específic marcat principalment per les seves especials característiques. Les impressores tèrmiques que fan servir un paper especial on el capçal imprimirà depenent de la pressió i la temperatura. Les impressores de sublimació de tinta donen una qualitat excepcional amb resolucions professionals. La tinta es vaporitza i solidifica en un paper absorbent amb un recobriment especial. El seu preu ( elevat ) i la seva lentitud l’aboquen a mercat molt específics.

Les impressores varen estar el primer perifèric de sortida.

En un principi les pantalles gràfiques no existien i la informació que ens donaven els ordinadors era impresa en paper.

1.2.3.1. Matricials.  
Aquest tipus d’impressora gairebé ja no es fan servir només que per determinades tasques com per imprimir grans llistats de dades no gràfiques.
 
Característiques principals de les Impressores Matricials.  
Es un perifèric extern al sistema. La llargària del cable connector ens limitarà la seva ubicació, generalment prop de la resta del sistema.
Ubicació:
Les més esteses imprimien i imprimeixen papers DIN A4, però totes disposaven d’arrossegadors de paper continu per 80  ( aproximadament un DIN A4 ).o 160 columnes d’impressió ( aproximadament un DIN A3 ).
Format:
  • Safata d’alimentació automàtica. Proporciona el paper a la impressora. El nombre d’elles, la seva capacitat i format dependrà del model i fabricant. Alguns models disposen d’adaptadors especials per alimentació continua de parer. ( Rotlles de paper vegetal per plànols, etc. )
  • Ajust d’ample de paper. Determinarà l’ample del paper a emprar ( DIN, sobres, paper continu, ...)
  • Mecanisme d’arrossegament del paper. Cada fabricant empra el seu sistema segon el model d’impressora. Per fricció o per tracció, fins i tot alguns models combinen tots dos tipus.
  • Safata de sortida. Rep el paper ja imprès. La seva capacitat dependrà del model i fabricant.
  • Matriu o capçal d’impressió . 9 o 24 agulles.
  • Cinta de tinta. Cinta impregnada de tinta.
  • Pannell de control. Són una sèrie de botons i leds encarregats de configurar i visualitzar l’estat de la impressora.
  • Velocitat d’impressió. Es mesura en c.p.s. ( caràcters per segon ) i p.m.p. ( pàgines per minut )
  • Resolució. Punts per Polzada que pot imprimir.

Constitució:

Els elements principals d’una impressora matricial són:

Es connecta al port paral·lel mitjançant un cable especial.

Interface de comunicació.

 

Conector paralelo

Conector paralelo  

Una matriu d’agulles és colpejada per un martell accionat per un petit electroimant. Quan aquest rep un impuls elèctric colpeja l’agulla que picara en una cinta disposada entre el capçal i el full de paper. L’acció de les diferents agulles imprimeix el caràcter o la imatge desitjada.

Aquestes impressores són d’estructura bidireccional ( excepte les primeres ) així que imprimeixen en els dos sentits d’avanç del capçal ( anada i tornada ). Les matrius solen ser de 9 o de 24 agulles.

Tecnologia.

by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in