HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
 
Memòria Procés Tecnològic  

Tot Projecte Tecnològic incorporarà una Memòria o informe tècnic. Aquest podrà presentar-se en suport paper o en format digital (Presentació, pàgina web,...)

Guia en PDF per a la presentació de treball en suport paper. PDF 122kB
Tan mateix, podràs presentar la Memòria en format digital (Presentació amb NEOBOOK, Flash, pàgina web,...) tot seguint la mateixa estructura...
Documents electrònics
 
DownLoad Plug-in   JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in