HOME Technology Technology
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
A l'Ensenyament Secundari Obligatori la Tecnologia té com a objectiu primordial millorar la cultura tecnològica del conjunt dels alumnes...
 
En la Enseñanza Secundaria Obligatoria la Tecnologia tiene como objetivo primordial mejorar la Cultura Tecnológica del conjunto de alumnos que la cursan...
 
In the Compulsory Secondary Education, Technology has as main objective to improve the technological culture of the students...
 
   
 
 
  Mides i Materials.
 
  Medidas y Materiales.
   
   
    Anàlisi i Construcció d'Objectes.  
  Análisis y construcción de objetos
   
   
    Alimentació i el Vestit.  
  La Alimentación y el Vestido.
   
   
    Electricitat.  
  Electricidad.
   
   
    Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  
  Tecnologias de la Información y la Comunicación.
  Bàsiques. Básicas.
  Documents Electrònics . Documentos Electrónicos.
 
    L'Habitatge.  
  La vivienda.
   
   
    Màquines, Estructures i Mecanismes  
  Máquinas, Estructuras y Mecanismos.
   
   
    Industries, Empreses i Sistemes.  
    Industrias, Empresas y Sistemas.  
       
   
    Projectes.  
    Proyectos.  
       
  PROCÈS TECNOLÒGIC  
  MEMÒRIA PROCÈS TECNOLÒGIC  
     
    JordianWeb Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-