HOME Interesting Things
SITE'S MAP Interesting Things ICT
  TIC - ICT
 
Anàlisi de Pàgines Web  
La ingent quantitat d'informació que podem obtenir d'un "cercador" només introduint una paraula clau, pot fer que la feina d'anàlisi i selecció de material interessant sigui inabastable. Cal doncs saber com i on cerquem. Però, també cal analitzar els llocs visitats per tal de incorporar-los (o simplement rebutjar-los) a la nostra base de dades de llocs interessants. I aquesta no es una tasca senzilla, requereix eines i capacitat crítica.De moment no us preocupeu per la vostra capacitat crítica, segur que augmentarà si us acostumeu a fer el que tot seguit us proposo.
Navegar per internet pot convertir-se en una tasca realment esgotadora!!!Sabem que internet avui en dia significa quantitat i no sempre qualitat, rigor, etc.
(No cal dir que, aquest model és un exemple tipus. Dins internet existeixen altres models d'anàlisi.) (Estaria bé que els cerquessis. Per alguna cosa heu de començar si voleu desenvolupar una bona capacitat crítica)
Tot anàlisi de pàgines webs inclourà com a mínim:  
El títol de la WEB; l'adreça Internet avaluada, informació rellevant sobre el "site" i molt important les vostres impressions i conclusions personals.

Anàlisi d’una Pàgina Web

Títol Pàgina WEB:

 

Adreça WEB:

http://

Informació Pàgina:

 
 

Continguts:

Tipologia:

Es tracta d’una pàgina personal, noticiari, comercial, d'opinió, comunitat virtual, acadèmica, lúdica, ...?

Audiència:

A qui va adreçada la web?

Credibilitat:

Informa sobre l'autor/s (Webmaster?)

Cita les fonts de la informació que fa servir?

Actualització:

Manteniment:

Indica la data de creació? Quan s’actualitza?

Quin és el seu manteniment i amb quina periodicitat?

Existeixen links orfes? ( que no funcionen)

Enllaços:

Dona la suficient rellevància als link?

Estan comentats?

Publicitat:

Hi ha  publicitat?

És específica del tema o general?

 

Estructura i interactivitat:

Organització:

Quin tipus d'organització de la informació predomina? (seqüencial, jeràrquica, hipertextual).

Navegació:

Quins recursos te per navegar?: mapa de la web, menús, cercador intern...

És fàcil desplaçar-se per la web i localitzar la informació que busquem?

Quines dificultats o limitacions trobeu en la navegació?

Retroalimentació:

Existeixen mecanismes d'interacció o "Feedback" (e-mail, llistes de discussió, xat, formularis per sol·licitar informació o per transmetre-la).

 

Disseny

Disseny pàgina:

L’estil de pàgina és innovador o convencional, sobri o espectacular,...?

Coherència visual:

Existeix coherència visual entre les diferents pàgines de la web?.

Es veu una identitat clara?

Metàfores visuals:

S’observa alguna metàfora visual.

Es adequada a l'audiència a la que està destinada?

Multimèdia:

Hi ha  contingut multimèdia (gràfic, vídeo, àudio)? És funcional (aporta valor afegit) o és merament decoratiu?

Tecnologia:

Cal instal·lar programari addicional per poder consultar-la? (pluggins, versions avançades dels navegadors).

Navegació:

Si disposa d'elements de navegació (botons, menús)

Estan ben dissenyats? Hi ha a totes les pàgines? Donen molt pes a les pàgines?

Temps:

El temps de càrrega de les pàgines és superior als 15-20 segons ? (indiqueu el tipus de connexió a Internet que teniu: velocitat mòdem, connexió XDSI, cable, ...).

Compatibilitat:

Heu provat la pàgina amb diferents navegadors?

Existeix compatibilitat amb les diverses versions?

(Explorer, Navegador).

Impressions i Conclusions Personals:

No puntueu, cal fugir de les notes clàssiques (0-10), anoteu les impressions personal que us transmet la pàgina analitzada i concloeu amb si val o no la pena visitar-la i desar-la entre les vostres preferides.

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003-   DownLoad Plug-in