HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
 
  CURS DE DISSENY I EXECUCIÓ D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE QUE EMPREN LES TIC

Primera Sessió. Requisits mínims de maquinari i programari.

Segona Sessió. Documents electrònics que hauran d'imprimir-se.

Tercera Sessió.Documents electrònics.

Quarta Sessió. Cerca en internet i e-mail.

Cinquena Sessió. Disseny i creació de Presentacions multimèdia.

Sisena Sessió. Disseny i edició de Pàgines Web

Setena Sessió. Disseny i edició de Llibres Electrònics des de Pàgines Web

Vuitena Sessió. Disseny i edició d'activitats emprant CD-ROM comercials

Novena Sessió. Disseny, edició i creació d'un CD-ROM Multimèdia

Decena Sessió. Disseny, edició i creació d'un CD-ROM Multimèdia

GLOSSARI DEL CURS.

GUIA DEL CURS

 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in