HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - SEGONA SESSIÓ. DOCUMENTS ELECTRÒNICS QUE HAURAN D'IMPRIMIR-SE    
CURS TIC   Endavant
Objectius.  
  • Fomentar la reflexió sobre el format dels documents a imprimir.
  • Familiaritzar-se amb la utilització d'un editor de textos.
  • Conèixer, crear i utilitzar documents PDF.
 
Metodologia de treball.  
  • Creareu un document amb Microsoft Word ( de 5 a 10 pàgines de contingut, un full amb un mínim de 6 exercicis, un altre d'annexos -bibliografia, etc.- i evidentment un amb l'índex del document) amb les tècniques explicades en la primera part de la sessió: Disseny d'una plantilla tipus; format de plantilles, estil de paràgraf (encapçalaments, peus de pàgina, capítols, ...), inserció de taules, d'imatges i altres tipus d'objectes, etc. (el material de sempre però convenientment editat i preparat per aplicar TIC de manera senzilla i efectiva)
  • Aquest document es desarà en el format *.doc, *.pdf i en *.zip (format de compressió considerat un estàndard pels usuaris)
 
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in