HOME ICT
SITE'S MAP  
   
   
   
DownLoad Plug-in
La Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) ha esdevingut en molt poc temps un dels elements bàsics i fonamentals de la societat industrial moderna. Es per això que podem parlar de la Societat de la Informació o la Societat de la Comunicació.
 
La Tecnología de la Información y la Comunicación sea convertido en muy poco tiempo en una parte fundamental de la Sociedad Industrial Moderna. Por eso hablamos de Sociedad de la Información o de Sociedad de la Comunicación.
 
The Information and Communication Technology ICT has settled down in very little time as one of the basic and fundamental elements of the modern, industrial society.
 
 
   
 
 

CURS DE DISSENY I EXECUCIÓ D'ACTIVITATS

 
D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE QUE EMPREN LES TIC
       
 
       
 
     
      JordianWeb Since 19/03/2003-