HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - PRIMERA SESSIÓ. REQUISITS MÍNIS DE MÀQUINARI I PROGAMARI    
CURS TIC   Endavant
Objectius.  
  • Conèixer i emprar els recursos del maquinari existent a l'IES així com els personals.
  • Coneixer i emprar els recursos del programari existent a l'IES i els externs. (freeware , shareware i software comercial).
  • Aprendre a comprimir i descomprimir fitxers.
  • Aprendre a descarregar un programa des de internet.
  • Desenvolupar l'autonomia en la utilització d'una aplicació informàtica.
  • Aprendre a descarregar URL per poder-les utilitzar de forma local.
  • Fomentar la reflexió sobre la necessitat d'optimitzar recursos de xarxa.
 
Metodologia de treball.  
  • Totes les sessions tindran una part teòrica i altra de pràctica que s'haurà de finalitzar-complementar setmanalment amb treball a casa per una major compressió-ampliació dels coneixements adquirits en cada sessió.
  • Durant la primera sessió recordarem alguns dels aspectes treballats en el curs anterior, d'aquesta manera tornarem a familiaritzar-nos amb el programari i el maquinari que emprarem durant la resta del curs. I serà en aquest moment quan triarem una activitat internivell (valida per a qualsevol alumne del centre) de manera individual o en grups de dos professors com a màxim.
 
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in