HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - VUITENA SESSIÓ. DISSENY i EDICIÓ D'ACTIVITATS EMPRANT CD-ROMS COMERCIALS    
CURS TIC   Endavant
Objectius.  
  • Familiaritzar-se amb l'ús dels CD-ROM multimèdia distribuïts pel Departament d'Ensenyament.
  • Fomentar la reflexió sobre les diferents possibilitats d'integrar l'ús dels CD-ROM a l'aula q Aprendre a extreure informació d'un CD-ROM en diferents formats i a processar aquesta informació per elaborar activitats d'ensenyament-aprenentatge en format HTML .
 
Metodologia de treball.  
  • Des del primer dia estareu emprant CD-ROMS de consulta (segur que sí). En aquesta sessió aprendreu extraure recursos per tal d'elaborar activitats d'ensenyament-aprenentatge, complementaries a les activitats desenvolupades anteriorment (podran ser de reforç o d'ampliació de coneixements però mai substituiran les que haureu desenvolupat anteriorment)
 
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in