HOME ICT
SITE'S MAP CURS TIC
   
   
   
 
CURS TIC (ITC) - QUARTA SESSIÓ. CERCA EN INTERNET i EMAIL    
CURS TIC   Endavant
Objectius.  
  • Conèixer, cercar, utilitzar i desenvolupar estratègies d'ensenyament-aprenentatge emprant Internet com eina instrumental.
 
Metodologia de treball.  
  • Les activitat que vàreu preparar s'hauran de convertir en activitats d'ensenyament aprenentatge. A cada exercici aplicareu un del tipus d'activitat de les explicades amb anterioritat. (Llistat d'enllaços , Collage multimèdia, Associació/Relació de webs., Comentari pautat, Cerca guiada, Visita/Exploració guiada)
 
  by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in