HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
0.3. El meu PC.

El terme ve de l’anglès – Personal Computer – i en un inici era un ordinador amb un microprocessador 8086 0 8088 què funcionava a la meravellosa velocitat de 4,7 Mhz i fins i tot, a 8Mhz si incorporava la funció “turbo”. També disposava d’una o dues unitats de discs de 5 ¼ polzades i baixa densitat, un monitor de fòsfor verd o un de més modern de taronja i un teclat tipus “qwerty” – màquina d’escriure, més el teclat afegit d’una calculadora estàndard. Els sistema operatiu es carregava des d’un disc, i després les aplicacions des d’un altre. Aquestes aplicacions no eren gràfiques, tal i com les coneixen avui en dia, sinó que el fons del monitor era sempre negre. Estem parlant del llunyans anys 80. Però, tornem a fer-nos la mateixa pregunta.

Què hem d’entendre per PC?

Avui en dia un PC és un complex Sistema Informàtic format per un “Hardware”part dura o tot allò què dopem tocar – que es pot classificar de la següent manera:
Entendrem com a Sistema Central o Principal, tot allò que trobarem dins la carcassa d’un PC.

Font d’alimentació.

Placa Mare – Motherboard –

A la Placa Mare trobarem els diferents subsistemes d’un ordinador: el mP; la BIOS; els “Chipset”; la Memòria ROM, els bancs per a Memòria RAM; els bussos de control i de dades, Ports de comunicacions sèrie, paral·lel, infrarojos, USB, firewall, SCSI, RAID, Baies de connexió per les targes dels perifèrics

Aquesta carcassa pot tenir diferents formats: Sobre taula, semitorre, torre o gran torre

Teclat, Ratolí, Tauleta gràfica, CD-ROM, DVD-ROM, Escànner, Micròfon, Joystick, WebCam...
Direm perifèric d’entrada, a tot dispositiu que ens permeti introduir dades al sistema.
Monitor, Altaveus, Impressora, Plotter, ...
Serà un perifèric de sortida,  tot dispositiu que ens faciliti dades o resultats des del sistema.
Discs de 3 ½, Disc Dur, Disc Magnètics, Discs òptics, CDW-ROM, DVDW-ROM, Backups, Mòdem, MIDI, Tarja de Xarxa, Tarja d’edició de vídeo, Camera de Fotos, Camera de vídeo, ...

Com a perifèric d’entada/sortida, entendrem aquell que pugui introduir o traure dades o resultats del sistema.

Cada dia és més comú trobar petites xarxes domèstiques d’ordinadors. Per pocs diners, podem comprar les targes de xarxa necessàries i un concentrador – HUB – i muntar-nos una a casa nostra. És una de les maneres de reutilitzar ordinadors amb equipament un poc antiquat Si configurem correctament els equips, ens poden donar un servei inapreciable. ( Estacions de treball, –Workstation – Proxy, etc.)
 
Un sistema informàtic actual haurà de tenir com a mínim: Sistema central amb disc de 3 ½, Disc Dur, Monitor, Teclat, i ratolí. ( El ratolí és necessari ja que avui en dia el sistema operatiu més emprat és gràfic – Windows 95/98/2000 - )

 

Bé anem a conèixer particularment cada un dels elements abans citats.
 
  Activitats.
Història de la Informàtica IV.
   
by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in