HOME Electronics
SITE'S MAP BASICS THEOREMS
  Electronics Activity
   
   
Activitats Teoremes Fonamentals de l'electrònica
Unitat 0.0. Introducció. Unitat 0.4. Associació de Resistències en Paral·lel.
Unitat 0.1. Tensió, Resistència i Intensitat. Llei d’Ohm. Unitat 0.5. Associació Mixta de Resistències.
Unitat 0.2. Llei de Joule. Potència Elèctrica. Unitat 0.6. Teoremes de Kirchhoff.
Unitat 0.3. Associació de Resistències en Sèrie. Unitat 0.7. Teoremes de Thévenin i Norton.
 
Unitat 0.0. Introducció.  
   
Unitat 0.1. Tensió, Resistència i Intensitat. Llei d’Ohm.  
   
Unitat 0.2. Llei de Joule. Potència Elèctrica.  
   
Unitat 0.3. Associació de Resistències en Sèrie.  

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.1. Calcula la caiguda de tensió i el corrent que travessa cada una de les resistències del circuit si:

A)   VT= 12V, R1= 5K, R2= 3K, R3= 2K.

B)    VT= 24V, R1= 4K, R2= 4K, R3= 2K.

C)    VT= 36V, R1= 3K, R2= 3K, R3= 3K.

Unitat 0.4. Associació de Resistències en Paral·lel.  

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.2. Calcula la caiguda de tensió i el corrent que travessa cada una de les resistències del circuit si:

D)   VT= 12V, R1= 2K, R2= 1K, R3= 3K.

E)    VT= 24V, R1= 4K, R2= 4K, R3= 2K.

F)    VT= 36V, R1= 3K, R2= 3K, R3= 3K.

Unitat 0.5. Associació Mixta de Resistències.  
0.3. Calcula la caiguda de tensió, la potència dissipada i el corrent que travessa cada una de les resistències del següent circuits: Només has de fer servir el que has après a l’associació de resistències.
Unitat 0.6. Teoremes de Kirchhoff.  
0.4. Calcula la caiguda de tensió, la potència dissipada i el corrent que travessa cada una de les resistències del següent circuits: Només has de fer servir Kirchhoff.
Unitat 0.7. Teoremes de Thévenin i Norton.  

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.5. Troba l’equivalent de Thévenin si:

V = 12

R1 = 3 K

R2 = 2K

RL = 1K

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.6. Troba l’equivalent de Thévenin si:

V = 9 V

R1 = 2 K

R2 = 4 K

RL = 5 K

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.7. Troba l’equivalent de Norton si:

V = 9 V

ri = 0,2K

R1 = 3 K

R2 = 1 K

RL = 3 K

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.8. Troba l’equivalent de Norton si:

V = 24 V

Ri = 0,1 K

R1 = 0,2 K

R2 = 0,1 K

RL = 0,46 K

Nota: Quan R = K heu d'entendre kiloOhms

0.9. Troba l’equivalent de Thévenin de circuit de la figura.
  by Jordi Jordan
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in