HOME ICT
SITE'S MAP ICT
   
   
   
 
1.2.4. Plotters.   
Així doncs, entendrem que un plotter dibuixa ( traça ) no imprimeix, ja que tradueix la informació digital d’un dibuix vectorial ( generalment ) a moviment mecànics del capçal traçador. Aquest equips tenen la seva màxima aplicació en els camps de CAD – DAO ( Disseny Assistit per Ordinador ).

Un plotter és un dispositiu de traçat gràfic emprat generalment per dibuixar plànols i gràfics en gran format. ( fins DIN A0 ).

Característiques principals dels Plotters.  
Es un perifèric extern al sistema. La llargària del cable connector ens limitarà la seva ubicació, generalment prop de la resta del sistema.
Ubicació:
Des de DIN A4 fins DIN A0. Segons el format del paper podem trobar de sobretaula o amb estructura autoportant.
Format:

Mecanisme d’arrossegament del paper. Cada fabricant empra el seu sistema segon el model: Podem trobar plotters horitzontals, de tambor, rotatoris o amb safates per alimentació automàtica ( plotter-Impressora).

Sistema de traçat: Plomes estilogràfiques, electroestàtics, tèrmics i de raig de tinta.

Pannell de control. Són una sèrie de botons i leds encarregats de configurar i visualitzar l’estat del plotter. Alguns incorporen pantalles LCD per a  visualitzar aquesta informació. A més a més, altres disposen de certes ranures destinades a targes de memòria ( Compact Flash, Smart Media, Memory Stick, Pc Card, ...) per tal de facilitar el traçat sense que calgui un ordinador.

Velocitat de traçat. En mil·límetres per segon.

Constitució:

Els elements principals d’un plotter són:

 

Generalment es connecta al port sèrie, paral·lel o SCSI mitjançant un cable especial. Darrerament estan apareixen plotter connectables a pors USB i FireWare.

Interface de comunicació.

 

Conector paralelo

Conector paralelo  
Els Plotters corporatius solen disposar d’una tarja de xarxa per connectar-los directament a la intranet.
 

Tipologia de plotter:

Plotter horitzontals: El paper es fixa en una superfície plana i el traçador es desplaça per sobre seu.

Plotter de tambor o rotatius. El paper es subjecta per un extrem mitjançant dos rodets. Aquests rodes desplacen el paper en tots dos sentits, de manera que el capçal només ho haurà de fer longitudinalment al tambor. ( Eix Fix )

Plotter-Impresora. Realment es tracta d’una impressora capaç d’imprimir en papers de gran format.

Tipologia del capçal traçador.

Plomes estilogràfiques. El capçal està format per un conjunt de traçadors estilogràfics. Cal combinar-los adequadament segons gruix de traç i color desitjat, el que fa que tot sovint calgui aturar el procés per substituir algun dels estilografs.

Ploma electrostàtica. Utilitza un sistema semblant a la impressió amb làser. El capçal marca un traç invisible on es fixarà ta tinta d’un toner.

Capçal tèrmic. Plomes tèrmiques ( en la punta tenen una resistència elèctrica ) tracen el dibuix sobre un paper especial sensible a la calor.

Capçal plotter-Impressora. Idèntic al de les impressores.

Tecnologia.

 

by Jordi Jordan
 
DownLoad Plug-in     JordianWeb ® © ™ Optimized Web for: IE 6.0. 1024x768 32bits.Since 19/03/2003- DownLoad Plug-in